Jednostki samorządu terytorialnego mają zadania w zakresie ochrony zdrowia

Samorząd terytorialny Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Zadania samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej określają zarówno przepisy rangi konstytucyjnej, ale też szeregu innych ustaw. Rodzaje tych zadań zależą od szczebla samorządowego. Te z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizuje samorząd gminny.
Marek Sondej
12.08.2022
Samorząd terytorialny Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Niektóre przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej nie dostały z Narodowego Funduszu Zdrowia przelewów uwzględniających obowiązującą od lipca m.in. wyższą stawkę kapitacyjną. Otrzymują korektę dopiero po wpisaniu do systemu aneksu do umowy z Funduszem. Proces aneksowania trwa, a wynagrodzenia minimalne przychodnie powinny wypłacić pracownikom już z uwzględnieniem podwyżek. NFZ zaznacza, że aneksy rejestruje na bieżąco.
Katarzyna Nocuń
12.08.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Przedłużanie unieruchomienia lub izolacji w szpitalach psychiatrycznych wymaga opinii innego lekarza psychiatry. Tymczasem na wielu oddziałach nocą dyżuruje tylko jeden taki lekarz - zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek w piśmie do ministra zdrowia. I zaznacza, że przepisy nie zobowiązują dziś jednoznacznie do wyodrębnienia jednoosobowej sali, w której mogłoby być stosowane unieruchomienie. 
Katarzyna Nocuń
11.08.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Poprawmy prawo
Znaczne podwyższenie wynagrodzeń minimalnych pracowników medycznych zatrudnionych na etatach, to krok w dobrym kierunku. W efekcie mniej pielęgniarek i położnych wyjeżdża z kraju. Nowelizacja ustawy o podwyżkach wymaga jednak korekty, bo często dyrektorzy szpitali dyskryminują np. najlepiej wykształcone pielęgniarki - uważa Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Józef Kielar
11.08.2022
Prawo pracy Zawody medyczne
Minister zdrowia przekazał w środę do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. To tzw. drugi etap reformy POZ zapowiadanej przez resort zdrowia. Proponowane w projekcie świadczenia są elementami wdrożenia w podstawowej opiece zdrowotnej opieki koordynowanej.
Grażyna J. Leśniak
10.08.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Aplikacje stosowane przez pacjentów mogą pomóc personelowi medycznemu w monitoringu stanu zdrowia - uważa Ministerstwo Zdrowia. Chce jednak, aby były one bezpieczne, dlatego zapowiada, że będzie je certyfikował. Aplikacje będą oceniane formalnie i merytorycznie oraz weryfikowane pod kątem bezpieczeństwa cyfrowego i użytkowania – informuje resort.
Katarzyna Redmerska
10.08.2022
Pacjent Opieka zdrowotna RODO
Od 2023 r. ma się zmienić wycena szpitalnej interny, oddziałów ratunkowych (SOR) i izb przyjęć. Do tego czasu szpitale mają wypłacać podwyżki wynagrodzeń dzięki dodatkowej puli 350 mln złotych. Według NFZ daje to dyrektorom czas, by przyjrzeli się wydajności pracy w placówkach, które mają wykonywać więcej świadczeń. Szpitale powiatowe zaznaczają z kolei, że kwota jest za mała.
Katarzyna Nocuń
10.08.2022
Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Ministerstwo Zdrowia zapowiada podniesienie marży aptecznej

Finansowanie zdrowia Farmacja Zarządzanie
Marże apteczne określone w tzw. ustawie refundacyjnej zostaną zwiększone - zapowiedział we wtorek wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Farmaceuci alarmują, że obecnie wysoka inflacja pochłania marżę za obrót lekami refundowanymi. Zmienione mają zostać także marże hurtowe. Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF) ostrzegał ostatnio, że niskie marże mogą doprowadzić do ograniczenia dostaw leków do aptek.
Katarzyna Nocuń
09.08.2022
Finansowanie zdrowia Farmacja Zarządzanie

NFZ „dosypie” szpitalom 350 mln zł na pensje

Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Dodatkowe środki z budżetu NFZ to odpowiedź na problemy szpitali powiatowych, którym brakuje pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń w wyższych kwotach, obowiązujących od 1 lipca. Od 1 sierpnia podniesiona zostanie jednostka rozliczeniowa w ryczałcie. Dodatkowo o 2 proc. więcej pieniędzy dostaną szpitale I i II poziomu referencyjności. W sumie będzie to 350 mln złotych do końca roku.
Katarzyna Nocuń
09.08.2022
Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Centralny system codziennie pobiera dane o tym, co dokładnie znajduje się w magazynach aptek i hurtowni farmaceutycznych. Raporty te uspokajają Ministerstwo Zdrowia. Natomiast według ekspertów zakłamują rzeczywistość, nie pokazując faktycznych problemów aptek i pacjentów. W dodatku zbierane dane nie są wykorzystywane do zarządzania dostępnością leków.
Katarzyna Nocuń
09.08.2022
Pacjent Farmacja Zarządzanie
Przepisy określają zasady unieruchomienia lub izolacji osób chorujących psychicznie, ale brakuje ich w odniesieniu do osób przebywających w domach opieki społecznej i zakładach opiekuńczo leczniczych. Tam, gdzie nie ma regulacji, jest dowolność, która prowadzi do nadużyć. Zwłaszcza, jeśli osoba niesamodzielna w praktyce nie ma możliwości złożenia skargi. Rzecznik Praw Pacjenta chce to zmienić.
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
08.08.2022
Pomoc społeczna Pacjent Opieka zdrowotna

WSA: Fototerapia w solarium w czasie pandemii ukarana sprzecznie z Konstytucją

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny, a nie w rozporządzeniu antycovidowym, jakie rząd wydał w marcu 2021 roku. Dlatego kara nałożona na właścicielkę solarium przez inspektora sanitarnego była sprzeczna z Konstytucją, bo naruszała wolność działalności gospodarczej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.08.2022
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Zamiast parówek i mielonek pacjenci w szpitalach mają dostawać wędliny i dobrej jakości mięso – takie zalecenia minister zdrowia wpisał do konsultowanego projektu rozporządzenia. Na talerzu powinna znaleźć się przede wszystkim spora porcja warzyw, a posiłki powinny być zbilansowane. Plan brzmi bardzo dobrze. Niestety nie przewidziano jego finansowania, a szpitali na "rarytasy" nie stać.
Katarzyna Nocuń
06.08.2022
Pacjent Finansowanie zdrowia
Konsekwentnie wdrażany w ostatnich latach system teleinformatyczny, w którym funkcjonują pacjenci, przychodnie POZ i apteki, nie będzie działał bez dostaw energii elektrycznej. Brak prądu oznacza dla części pacjentów utrudniony dostęp do świadczeń i leków. Tymczasem podmioty te nie mają gwarancji, które otrzymały szpitale i ratownictwo medyczne, na wypadek ograniczeń dostaw.
Katarzyna Nocuń
05.08.2022
Opieka zdrowotna Farmacja
NFZ podpisał umowy ze szpitalami w ponad sześciu województwach - mówi Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Mają one zapewnić pieniądze na ustawowy wzrost wynagrodzeń dla personelu medycznego od 1 lipca. Mimo to zdecydowana większość szpitali zmuszona jest wstrzymać realizację podwyżek wynagrodzeń. Dyrektorzy podkreślają, że nowa wycena świadczeń nie pozwala na pokrycie tych kosztów. Największy problem mają szpitale powiatowe.
Katarzyna Nocuń
04.08.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Od pierwszego lipca, czyli od wejścia w życie przepisów podnoszących płace minimalne w ochronie zdrowia, do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) wpłynęło siedem skarg. To konsekwencja problemów z ustalaniem przez dyrektorów szpitali wysokości wynagrodzenia m.in. pielęgniarek o różnym poziomie wykształcenia i kwalifikacji, o których pisaliśmy w Prawo.pl. Różnice w wysokości pensji zasadniczej według nowych przepisów to nawet 2 tysiące złotych brutto.
Katarzyna Nocuń
04.08.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Drugą dawkę przypominającą szczepionki przeciwko Covid-19 od początku września będą mogły przyjmować osoby dorosłe. Choć resort zdrowia nie wyklucza też, że będzie to jeszcze większa część populacji. Obecnie czwarta dawka (druga przypominająca) jest dostępna dla osób, które ukończyły 60 lat oraz ze wskazaniami do szczepienia ze względu na zaburzenia odporności, które ukończyły 12 lat. 
Katarzyna Nocuń
03.08.2022
Pacjent Koronawirus a prawo
Elektroniczna transgraniczna recepta ułatwia życie pacjentowi, który przebywa poza krajem, skończyły mu się leki i musi je pilnie wykupić. Dobra wiadomość jest taka, że Polska otrzymała właśnie zgodę na dołączenie do unijnego systemu e-recept. Zła, że polski pacjent póki co będzie mógł korzystać z udogodnienia tylko w jednym państwie Unii Europejskiej.
Katarzyna Nocuń
03.08.2022
Pacjent Farmacja
W tym roku średnio każdego miesiąca około 70 lekarzy wchodzi na ścieżkę, która pozwala im na wyjazd z kraju – wynika z danych przekazanych Prawo.pl przez Naczelną Izbę Lekarską (NIL). Procentowo - w ramach danej specjalizacji - najwięcej zaświadczeń, które umożliwiają pracę za granicą, otrzymują psychiatrzy dzieci i młodzieży, immunolodzy i onkolodzy kliniczni.
Katarzyna Nocuń Katarzyna Redmerska
02.08.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Zmieni się zakres informacji dotyczących czasowego wykonywania zawodu lekarza weterynarii zamieszczanych w ewidencjach prowadzonych przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Ustawa realizuje uwagi Komisji Europejskiej, która zwracała uwagę, że weterynarze nie muszą podawać miejsca i czasu świadczenia usługi, a tego wymagają obecnie polskie przepisy.
Katarzyna Nocuń
01.08.2022
Zawody medyczne
Pacjent otrzymał od lekarza skierowanie do poradni specjalistycznej zawierające dane innej osoby, m.in. o stanie jej zdrowia. To naruszenie ochrony danych osobowych, które Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powinno zgłosić i powiadomić pacjenta, którego dane omyłkowo ujawniło. Nie zrobiło tego i teraz ma zapłacić karę w wysokości 10 tys. zł.
Katarzyna Nocuń
01.08.2022
Pacjent RODO
Liczba zakażonych Covid-19 jest znacznie wyższa niż pokazują to oficjalne statystki. Farmaceuci mówią o masowo kupowanych przez pacjentów testach, a eksperci wskazują na pomiary ścieków, w których stężenie SARS-CoV-2 jest na poziomie z ostatniej fali. Powrotu do powszechnego, finansowanego przez NFZ testowania jednak nie ma. Covid-19 ma być zwykłą chorobą zakaźną.
Katarzyna Nocuń
01.08.2022
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Największym problemem polskiego systemu ochrony zdrowia są niedobory kadry medycznej, w szczególności lekarzy. Z tego powodu coraz częściej w wielu polskich miastach zamykane są oddziały szpitalne oraz likwidowane poradnie specjalistyczne. Na poprawę w tym zakresie musimy poczekać co najmniej kilka lat - uważa dr Jerzy Gryglewicz, ekspert z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Józef Kielar
01.08.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Z przepisów wynika, że w skład każdej zmiany izby wytrzeźwień musi wchodzić m.in. lekarz lub felczer. Felczerów jest jak na lekarstwo, a lekarze nie palą się do takiej pracy. Dyrektorzy Izby wytrzeźwień apelują, że należy zmienić przepisy tak, aby lekarza mógł zastąpić ratownik medyczny. Z powodu obsady medycznej, w tym roku działalność zawiesiła już izba wytrzeźwień w Głogowie.
Robert Horbaczewski
30.07.2022
Według Rzecznika Praw Obywatelskich powinna istnieć możliwość umorzenia postępowania przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub sąd lekarski w przypadku zawarcia ugody przed mediatorem izby lekarskiej. Chodzi o sytuacje, gdy obwiniony lekarz pojednał się z pokrzywdzonym i naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie.
Katarzyna Nocuń
29.07.2022
Pacjent Zawody medyczne
Podatnicy osiągający większość przychodów w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia zostaną zwolnieni z płacenia tzw. podatku od strat, czyli minimalnego CIT. O wprowadzenie takiego rozwiązania postulowała branża. W innym wypadku szpitalom działającym w formie spółek groziła utrata płynności finansowej i wzrost zadłużenia. Ministerstwo Finansów wsłuchało się w te głosy.
Katarzyna Nocuń
29.07.2022
Finansowanie zdrowia
Chory na małpią ospę, który nie wymaga hospitalizacji, będzie objęty obowiązkową izolacją w warunkach domowych. Takie same zasady będą dotyczyły osób zakażonych oraz podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie - wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Resort wyjaśnia, że chce w ten sposób ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.
Katarzyna Nocuń
28.07.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Nie będzie dodatkowego finansowania grup zawodowych zajmujących się walką z Covid-19 - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Natomiast, jeżeli pacjent z Covid-19 będzie hospitalizowany, to szpital otrzyma "pewnego rodzaju premię". Rozdzieli ją następnie dyrektor według uznania i systemu motywacyjnego - zapowiedział minister.
Katarzyna Nocuń
28.07.2022
Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Przy szpitalu uniwersyteckim w Olsztynie rozpoczęła się budowa Ośrodka Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi. Zostanie on wyposażony w mikroakcelerator liniowy ZAP X, który pozwala na wykonywanie precyzyjnych zabiegów chirurgicznych. – Urządzenie pozwoli nam utworzyć ośrodek unikalny nie tylko w Polsce, ale jeden z pierwszych tego typu na świecie – mówi prof. Sergiusz Nawrocki, prorektor ds. Collegium Medicum UWM. Pierwsi pacjenci trafią do placówki wiosną przyszłego roku.
Katarzyna Redmerska
28.07.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Za umyślne bezpośrednie narażenie innej osoby na zarażenie wirusem HIV będzie teraz grozić do 5 lat pozbawienia wolności, czyli tyle ile za narażenie na zarażenie chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu - choćby COVID. Zmianę przewiduje nowela Kodeksu karnego, którą na początku sierpnia zajmie się Senat. Co ważne, w przypadku kilku pokrzywdzonych, zagrożenie wzrośnie do 10 lat.
Patrycja Rojek-Socha
28.07.2022
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski