Wielka reforma leczenia w POZ za niewielkie pieniądze

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Roczny koszt opieki koordynowanej ponoszony przez NFZ to około 900 mln złotych. Suma wydaje się spora, jednak w przeliczeniu na jednego chorującego przewlekle pacjenta, który będzie się leczył w poradni POZ, to zaledwie 23,5 zł miesięcznie. Niewiele, biorąc pod uwagę fakt, że za tę kwotę przychodnia ma sfinansować między innymi diagnostykę, konsultacje ze specjalistą i porady dietetyczne.
Katarzyna Nocuń
19.08.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Na kursy dla 31,5 tysiąca pielęgniarek i położnych Ministerstwo Zdrowia przeznaczy 112 mln zł. Zakłada to umowa podpisana w czwartek przez szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego z prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofią Małas. 
Katarzyna Nocuń
18.08.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Możliwość odbycia krótszego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży przewiduje projekt rozporządzenia dotyczącego specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, zmiana wynika z dużego zapotrzebowania na lekarzy specjalistów, których niedobór okazał się szczególnie kłopotliwy podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2.
Katarzyna Redmerska
18.08.2022
Pacjent Zawody medyczne Zarządzanie
Umiejętności zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów, na przykład z zakresu medycyny estetycznej, epidemiologii szpitalnej czy medycyny bólu, będą certyfikowane przez towarzystwa naukowe oraz instytuty badawcze. Oznacza to wątpliwości dotyczące wartości odbytych przez medyków szkoleń i uzyskanych certyfikatów. Nowe przepisy są właśnie konsultowane.
Katarzyna Nocuń Katarzyna Redmerska
18.08.2022
Zawody medyczne Zarządzanie
Dostęp do większej liczby bezpłatnych badań pacjenci mają tylko w teorii. Ceny testów i badań diagnostycznych w ciągu ostatnich miesięcy wzrosły i część przychodni musi do nich dopłacać – alarmują lekarze. Dlatego wiele placówek POZ w ogóle nie decyduje się na realizacje świadczeń w ramach budżetu powierzonego. Nie chcą ryzykować, bo jest on na granicy rentowności.
Katarzyna Nocuń
17.08.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Budzowska: No-fault to walka o godność pacjenta, a nie kary więzienia

Prawo karne Prawo cywilne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
System no-fault na czynniki pierwsze rozkłada Jolanta Budzowska, radca prawny specjalizujący się w sprawach o błędy medyczne, choć ma wątpliwości odnośnie tego, za co środowisko lekarzy chce, a za co nie chce odpowiadać na drodze karnej i kto miałby w praktyce o tym decydować. Za to wie, że problemem, także dla pacjentów, jest odpowiedzialność cywilna lekarzy kontraktowych i prowadzących podmioty lecznicze.
Jolanta Ojczyk
17.08.2022
Prawo karne Prawo cywilne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Siedem miliardów złotych w latach 2022-2029 zostanie wydane na dostosowanie podmiotów leczniczych zajmujących się opieką długoterminową i geriatryczną. We wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia „Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych”. Doposażonych i zmodernizowanych zostanie około 200 podmiotów leczniczych.
Katarzyna Nocuń
16.08.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 1165 wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego za niepożądane odczyny po szczepionce przeciwko Covid-19. Rzecznik wydał 108 pozytywnych decyzji w sumie na kwotę ponad 2,2 mln zł. Aż w 418 spraw okoliczności nie były wystarczające do wszczęcia postępowania.
Jolanta Ojczyk
16.08.2022
Koronawirus szczepienia
Umożliwienie leczenia i transportowania z Ukrainy osób, które doznały obrażeń w wyniku działań wojennych zakłada podpisana przez prezydenta znowelizowana ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej i niektórych innych ustaw. Pomoc będzie udzielana obywatelom Ukrainy i osobom niebędącym obywatelami tego kraju, a walczącym po stronie ukraińskiej podczas obecnie trwającej wojny.
Katarzyna Nocuń
16.08.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i niektórych innych ustaw, które likwidują Państwowy Egzamin Ratownictwa Medycznego (PERM) oraz Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF). - Fizjoterapeuci i ratownicy medyczni mają szybciej wchodzić na rynek pracy – tak zmianę uzasadniało Ministerstwo Zdrowia, które było autorem projektu.
Katarzyna Nocuń Katarzyna Redmerska
16.08.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Rząd zaczął dostrzegać, że społeczeństwo się starzeje. Odziały w szpitalach powiatowych mają być przekształcane w miejsca opieki długoterminowej lub oddziały geriatryczne. Potrzeba jest ogromna – mówią dyrektorzy tych placówek. Obawiają się jednak, że opieka nad starszymi będzie się odbywała kosztem innych pacjentów. Głównym wyzwaniem jest jednak zapewnienie kadr, bo geriatrów brakuje.
Beata Dązbłaż
16.08.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie
Ochrona zdrowia – także ze względu na dynamiczny rozwój nauk medycznych – to skomplikowany system, w którym zdrowie i życie pacjenta zależy w decydującej mierze od jego prawidłowego działania. Czy karanie medyków więzieniem służy osiąganiu tego celu? Wydaje się, że dużo lepiej postawić na systemowe rozwiązania, przy zachowaniu prawa pacjentów do odszkodowania i zadośćuczynienia.
Konrad Dyda
16.08.2022
Prawo karne Zawody medyczne
Dokumentowanie faktu i treści oświadczenia woli złożonego przez pacjenta w konkretnej sprawie czynione jest dla celów dowodowych, gdyż stanowi istotny element dowodowy w przypadku ewentualnych postępowań kontrolnych, sądowych, odszkodowawczych itp. Niezwykle ważna jest treść oświadczenia woli pacjenta, czyli to, co pacjent chce wyrazić - piszą Karol Kolankiewicz i Anna Karkut.
Anna Karkut Karol Kolankiewicz
15.08.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Obecność osób trzecich wymaga zgody pacjenta podczas udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Dotyczy to także lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznych, którzy w danej chwili nie zajmują się badaniem czy opieką. Ich obecność jest uzasadniona tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zgoda nie jest wymagana natomiast wszędzie tam, gdzie pracują osoby kształcące się w zawodach medycznych.
Katarzyna Nocuń
15.08.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Pracodawca słusznie ukarał pracownicę za nierespektowanie obowiązku zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach wieloosobowych. Ponosi on bowiem odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Dlatego też egzekwowanie przestrzegania przepisów oraz zasad bhp jest nie tylko prawem, lecz także jego obowiązkiem.
Dorian Lesner
13.08.2022
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Szpital nie może odmówić zapisania pacjenta na rehabilitację w warunkach stacjonarnych, tylko dlatego, że ten nie zarejestrował się na nią w miesiącu, w którym został wypisany ze szpitala. Takie sytuacje jednak się zdarzają, choć nie powinny. Ministerstwo Zdrowia i NFZ jednoznacznie zaznaczają, że takie działanie szpitala jest niezgodne z prawem.
Beata Dązbłaż
13.08.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Od 17 sierpnia personel medyczny: pracownicy podmiotów medycznych, studenci kierunków medycznych i farmaceuci będą mogli przyjąć drugą dawkę przypominającą szczepionki przeciwko Covid-19.  Wystawionych zostanie 400 tys. e-skierowań - zapowiedziało w piątek Ministerstwo Zdrowia. W pierwszej kolejności szczepienie dostaną osoby, które zajmują się pacjentami covidowymi.
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
12.08.2022
Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Osoba, która uzyskała dyplom lekarza w państwie niebędącym państwem członkowskim UE, uprawniający w tym państwie do wykonywania zawodu lekarza, po ukończeniu co najmniej 5-letnich studiów, może przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego. Potwierdza on spełnienie minimalnych wymogów kształcenia określone w przepisach prawa UE.
Karol Kolankiewicz
12.08.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Jednostki samorządu terytorialnego mają zadania w zakresie ochrony zdrowia

Samorząd terytorialny Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Zadania samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej określają zarówno przepisy rangi konstytucyjnej, ale też szeregu innych ustaw. Rodzaje tych zadań zależą od szczebla samorządowego. Te z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizuje samorząd gminny.
Marek Sondej
12.08.2022
Samorząd terytorialny Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Niektóre przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej nie dostały z Narodowego Funduszu Zdrowia przelewów uwzględniających obowiązującą od lipca m.in. wyższą stawkę kapitacyjną. Otrzymują korektę dopiero po wpisaniu do systemu aneksu do umowy z Funduszem. Proces aneksowania trwa, a wynagrodzenia minimalne przychodnie powinny wypłacić pracownikom już z uwzględnieniem podwyżek. NFZ zaznacza, że aneksy rejestruje na bieżąco.
Katarzyna Nocuń
12.08.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Przedłużanie unieruchomienia lub izolacji w szpitalach psychiatrycznych wymaga opinii innego lekarza psychiatry. Tymczasem na wielu oddziałach nocą dyżuruje tylko jeden taki lekarz - zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek w piśmie do ministra zdrowia. I zaznacza, że przepisy nie zobowiązują dziś jednoznacznie do wyodrębnienia jednoosobowej sali, w której mogłoby być stosowane unieruchomienie. 
Katarzyna Nocuń
11.08.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Poprawmy prawo
Znaczne podwyższenie wynagrodzeń minimalnych pracowników medycznych zatrudnionych na etatach, to krok w dobrym kierunku. W efekcie mniej pielęgniarek i położnych wyjeżdża z kraju. Nowelizacja ustawy o podwyżkach wymaga jednak korekty, bo często dyrektorzy szpitali dyskryminują np. najlepiej wykształcone pielęgniarki - uważa Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Józef Kielar
11.08.2022
Prawo pracy Zawody medyczne
Minister zdrowia przekazał w środę do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. To tzw. drugi etap reformy POZ zapowiadanej przez resort zdrowia. Proponowane w projekcie świadczenia są elementami wdrożenia w podstawowej opiece zdrowotnej opieki koordynowanej.
Grażyna J. Leśniak
10.08.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Aplikacje stosowane przez pacjentów mogą pomóc personelowi medycznemu w monitoringu stanu zdrowia - uważa Ministerstwo Zdrowia. Chce jednak, aby były one bezpieczne, dlatego zapowiada, że będzie je certyfikował. Aplikacje będą oceniane formalnie i merytorycznie oraz weryfikowane pod kątem bezpieczeństwa cyfrowego i użytkowania – informuje resort.
Katarzyna Redmerska
10.08.2022
Pacjent Opieka zdrowotna RODO
Od 2023 r. ma się zmienić wycena szpitalnej interny, oddziałów ratunkowych (SOR) i izb przyjęć. Do tego czasu szpitale mają wypłacać podwyżki wynagrodzeń dzięki dodatkowej puli 350 mln złotych. Według NFZ daje to dyrektorom czas, by przyjrzeli się wydajności pracy w placówkach, które mają wykonywać więcej świadczeń. Szpitale powiatowe zaznaczają z kolei, że kwota jest za mała.
Katarzyna Nocuń
10.08.2022
Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Ministerstwo Zdrowia zapowiada podniesienie marży aptecznej

Finansowanie zdrowia Farmacja Zarządzanie
Marże apteczne określone w tzw. ustawie refundacyjnej zostaną zwiększone - zapowiedział we wtorek wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Farmaceuci alarmują, że obecnie wysoka inflacja pochłania marżę za obrót lekami refundowanymi. Zmienione mają zostać także marże hurtowe. Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF) ostrzegał ostatnio, że niskie marże mogą doprowadzić do ograniczenia dostaw leków do aptek.
Katarzyna Nocuń
09.08.2022
Finansowanie zdrowia Farmacja Zarządzanie

NFZ „dosypie” szpitalom 350 mln zł na pensje

Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Dodatkowe środki z budżetu NFZ to odpowiedź na problemy szpitali powiatowych, którym brakuje pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń w wyższych kwotach, obowiązujących od 1 lipca. Od 1 sierpnia podniesiona zostanie jednostka rozliczeniowa w ryczałcie. Dodatkowo o 2 proc. więcej pieniędzy dostaną szpitale I i II poziomu referencyjności. W sumie będzie to 350 mln złotych do końca roku.
Katarzyna Nocuń
09.08.2022
Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Centralny system codziennie pobiera dane o tym, co dokładnie znajduje się w magazynach aptek i hurtowni farmaceutycznych. Raporty te uspokajają Ministerstwo Zdrowia. Natomiast według ekspertów zakłamują rzeczywistość, nie pokazując faktycznych problemów aptek i pacjentów. W dodatku zbierane dane nie są wykorzystywane do zarządzania dostępnością leków.
Katarzyna Nocuń
09.08.2022
Pacjent Farmacja Zarządzanie
Przepisy określają zasady unieruchomienia lub izolacji osób chorujących psychicznie, ale brakuje ich w odniesieniu do osób przebywających w domach opieki społecznej i zakładach opiekuńczo leczniczych. Tam, gdzie nie ma regulacji, jest dowolność, która prowadzi do nadużyć. Zwłaszcza, jeśli osoba niesamodzielna w praktyce nie ma możliwości złożenia skargi. Rzecznik Praw Pacjenta chce to zmienić.
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
08.08.2022
Pomoc społeczna Pacjent Opieka zdrowotna
Zamiast parówek i mielonek pacjenci w szpitalach mają dostawać wędliny i dobrej jakości mięso – takie zalecenia minister zdrowia wpisał do konsultowanego projektu rozporządzenia. Na talerzu powinna znaleźć się przede wszystkim spora porcja warzyw, a posiłki powinny być zbilansowane. Plan brzmi bardzo dobrze. Niestety nie przewidziano jego finansowania, a szpitali na "rarytasy" nie stać.
Katarzyna Nocuń
06.08.2022
Pacjent Finansowanie zdrowia
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski