Minister zdrowia Izabela Leszczyna pod koniec ubiegłego tygodnia poinformowała, że podpisała trzeci wariant rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). To konieczność wynikająca z podwyżki płac minimalnych, które wchodzą w życie 1 lipca. Wynagrodzenia w ochronie zdrowia są obecnie finansowane w wycenie świadczeń.

Daniel Rutkowski, prezes AOTMiT, w wywiadzie dla Rynku Zdrowia powiedział, że średnio udział kosztów pracy to pomiędzy 65 a 70 proc. udziału w kosztach świadczenia.  

Czytaj też w LEX: Obowiązki kierownika podmiotu leczniczego dot. podwyżek minimalnych wynagrodzeń z dniem 1 lipca >

Wariant przyjęty przez resort zdrowia zakłada podniesienie wyceny świadczeń wynikające nie tylko z podwyżki płacy minimalnej. Uwzględniono także pozostałe formy zatrudnienia, inflację, zwiększenie liczby jednostek sprawozdawczych w ryczałcie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ).

Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Szpitali Powiatowych, zaznacza, że szpitale jedynie w przybliżeniu są w stanie na podstawie przyjętej rekomendacji, obliczyć wartość kontraktu z NFZ. - Szpitale dostaną wyliczenia z NFZ dopiero pod koniec czerwca lub na początku lipca. Do tego momentu wyliczenia będą tylko teoretyczne. Wiadomo, że część tych pieniędzy jest obarczona kosztami - mówi. 

 

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - niska podwyżka

Dr Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie, zaznacza, że największym rozczarowaniem jest zbyt mały wzrost finansowania świadczeń z zakresu poradni specjalistycznych w stosunku do wzrostu na hospitalizacje. - Nie spowoduje to trendu, który jest zapisany w dokumentach strategicznych, czyli przesunięcia części świadczeń do AOS. Jest mnóstwo świadczeń z laryngologii, ginekologii, ortopedii, które mogą być realizowane w warunkach ambulatoryjnych. Tylko przez stymulację finansową ten proces zadziała i dzięki czemu będzie mniej hospitalizacji - mówi Prawo.pl. 

Sprawdź w LEX: Z czego wynikają różnice w wycenie świadczeń w zakresie AOS, pomiędzy poradniami prowadzonymi przez szpitale, a pozostałymi świadczeniodawcami? >

Przypomnijmy, że kierownictwo Ministerstwa Zdrowia zapowiada wprowadzenie odwróconej piramidy świadczeń. Oznacza to, że większa część świadczeń ma być wykonywana w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Leczenie szpitalnej kosztuje bowiem publicznego płatnika (NFZ) najwięcej. 

Sprawdź w LEX: Jak prawidłowo rozliczyć biopsje w AOS? >

Dr Gryglewicz zaznacza, że obecnie przyszpitalne poradnie specjalistyczne nie przynoszą znacznego przychodu. - Z perspektywy dyrektora wysokospecjalistycznego szpitala, to leczenie szpitalne jest priorytetem, skoro 95 proc. przychodu szpitala pochodzi z hospitalizacji, a zaledwie 5 proc. z poradni. Nie zmieni się to, dopóki za operację szpital otrzymuje 50 tys. zł, a za wizytę w poradni około 100 zł. Jeśli podwyżka dla poradni specjalistycznych byłaby wyższa, to część dyrektorów przesunęłaby tych lekarzy do poradni specjalistycznej, a poradnie byłyby czynne częściej - dodaje. 

Waldemar Malinowski zauważa, że w AOS zwiększono wycenę punktu o 9 groszy, a także limity. - Co w praktyce niewiele zmienia, bo teraz szpitale raz na kwartał otrzymują pieniądze za świadczenia wykonane ponad limit, teraz dostaną je raz na miesiąc. Ma się poprawić płynność finansowa szpitali. Cały czas mówimy jednak o tych samych pieniądzach. - podkreśla.  Dodaje, że 9 groszy to dla poradni działającej poza szpitalem to niewiele. 

Sprawdź w LEX: Czy specjalizacja wpływa na zakres badań, które może zlecać lekarz? >

Jerzy Gryglewicz podsumowuje, że na system trzeba patrzeć z perspektywy pacjentów. - Pacjenci chcą być leczeni w poradniach specjalistycznych, nie chcą trafiać do szpital. To oczywista dyskusja, która trwa przez 20 lat - dodaje. 

Czytaj także na Prawo.pl: W lipcu znów wzrosną pensje minimalne w ochronie zdrowia - znane są kwoty

Przyjęcie wariantu trzeciego rekomendacji AOTMiT oznacza wzrost wydatków płatnika o 15,2 mld zł. w okresie 12 miesięcy od chwili wejścia w życie rekomendacji AOTMiT, co stanowi 11,09 proc. wzrostu wartości umów NFZ (z wyłączeniem leków stosowanych w programach lekowych i substancji czynnych stosowanych w chemioterapii). 

Co zakłada trzeci wariant, czyli wybrany przez Ministerstwo Zdrowia? 

  • zwiększenie cen jednostek rozliczeniowych stosowanych w umowach ze świadczeniodawcami w wybranych grupach zakresów wynikające ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia - 7,55 mld zł (wariant I);
  • uwzględnienie we wzroście kwot zobowiązania NFZ dla pozostałych form zatrudnienia, uwzględnienie wzrostu inflacji, zmiana w wybranych obszarach świadczeń zidentyfikowanych jako wymagające pilnej interwencji w zakresie zwiększenia poziomu finansowania, w tym istotnych dla działalności szpitali I i II stopnia poziomów systemu; rekomendowane zastosowanie współczynników dla grup, w odniesieniu do których trwają prace analityczne i które wykazują wysokie zróżnicowanie w relacji ponoszonych kosztów i obowiązujących taryf, zmiana taryf - 13,5 mld zł (wariant II zawiera koszt wariantu I);
  • zwiększenie liczby jednostek sprawozdawczych w ryczałcie PSZ oraz liczby jednostek rozliczeniowych w obszarach o największym potencjale do wzrostu liczby realizowanych świadczeń, co do których jednocześnie wystąpiły największe różnice pomiędzy wartością zawartych umów na okres styczeń marzec 2024 r. a wartością udzielonych, sprawozdanych i poprawnie zweryfikowanych świadczeń w tym okresie;
  • a) ustalenie różnicy pomiędzy wartością świadczeń zrealizowanych a wartością umowy za I kwartał 2024 r., b) jeżeli wartość świadczeń zrealizowanych przekroczyła 100 proc. wartości umowy, zwiększenie wartości umowy o kwotę stanowiącą 60 proc. wartości przekroczenia, c) kwota, o której mowa w punkcie b) przeliczana jest na liczbę jednostek rozliczeniowych, zgodnie z ceną jednostki rozliczeniowej wynikającą z Rekomendacji - 15,2 mld zł (wariant III zawiera koszt wariantu II).

Sprawdź w LEX: Czy lekarz udzielający świadczeń w SOR może wystawić skierowanie na badania specjalistyczne? > 

 

Obszary pilnej interwencji

AOTMiT zaznacza, że w trakcie prowadzonych prac analitycznych (w procesie konsultacji z NFZ oraz ze środowiskami eksperckim i świadczeniodawców) zidentyfikowano obszary świadczeń wymagające podjęcia pilnej interwencji w zakresie zwiększenia poziomu finansowania. Należą do nich:

  • psychiatria dzieci i dorosłych,
  • ratownictwo medyczne i transport sanitarny,
  • świadczenia stomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym,
  • świadczenia w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  • pielęgniarska opieka długoterminowa domowa,
  • szpitalne oddziały ratunkowe i izby przyjęć, w tym psychiatryczne izby przyjęć.

Czytaj też w LEX: Postępowanie z pacjentem w SOR - warianty przebiegu wizyty i jej dokumentowanie >