Zawodowych kierowców stale brakuje, więc pracodawcom zależy na utrzymaniu tych, który zatrudniają, w dobrym zdrowiu. Do najważniejszych dla kierowców specjalistów czeka się w ramach NFZ miesiącami - od 3 do 9 miesięcy. Dlatego kluczowe świadczenia powinna uwzględniać medycyna pracy. Pracodawcy zapewniają też kierowcom dostęp do opieki prywatnej, bo nie wszystkie ich schorzenia są klasyfikowane jako choroby zawodowe, np. wady postawy.
Grażyna J. Leśniak
10.06.2022
Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Agencja zbierze dane o zarobkach lekarzy, ale nie wiadomo, czy wszystkich

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Wrócił spór o obowiązek raportowania o wysokości wynagrodzeń personelu medycznego. Rządowa agencja, zgodnie ze znowelizowaną przez Sejm ustawą, ma zbierać szczegółowe informacje o wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia. Senat natomiast chce wyłączenia danych o zarobkach osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej i podwykonawców.
Katarzyna Nocuń Jolanta Ojczyk
10.06.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, został nowym przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych. Dotychczas profesor był wiceprzewodniczącym Rady. W głosowaniu dostał jednogłośne poparcie.
Katarzyna Redmerska
09.06.2022
Batalia o podwyższenie kar za nieumyślne spowodowanie śmierci trwa już od 2019 r. MS konsekwentnie z pomysłem wraca, uzasadniając to tym, że obecny wymiar kary - 5 lat pozbawienia wolności jest za niski. Lekarze z kolei niezmiennie boją się, że po takiej zmianie łatwiej będą trafić za kratki za błędy medyczne. Teraz sami posłowie PiS zgłosili poprawkę wycofującą to zaostrzenie.
Jolanta Ojczyk Rojek-Socha Patrycja
09.06.2022
Wymiar sprawiedliwości

Będzie przepis i pieniądze na ratowników medycznych na motorach

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Motocykle nie funkcjonują oficjalnie w systemie ratownictwa medycznego, a co za tym idzie nie ma środków na ich finansowanie. Ministerstwo Zdrowia chce to zmienić z korzyścią dla bezpieczeństwa. W zakorkowanym mieście do rannego często najszybciej ma bowiem szanse dotrzeć właśnie ratownik na motorze.
Katarzyna Nocuń
09.06.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Konieczność zwiększenia wynagrodzeń, wzrost cen energii elektrycznej, cieplnej, gazu a także kosztów utylizacji odpadów medycznych i inflacja - to powody, dla których Ministerstwo Zdrowia planuje podnieść opłaty za wydanie podmiotom leczniczym krwi i jej składników. Ze środków pochodzących z tych opłat między innymi finansowana jest działalność Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Katarzyna Nocuń
08.06.2022
Finansowanie zdrowia
Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat dotyczący liczby dodatkowych miejsc rezydenckich przyznanych po postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne przeprowadzone wiosną 2022 roku. Są to dodatkowe 373 miejsca, a łącznie w wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym zostało zakwalifikowanych 1028 lekarzy i lekarzy dentystów.
Katarzyna Redmerska
08.06.2022
Zawody medyczne
Informacje o ciąży będzie wpisywał do rejestru zdarzeń medycznych lekarz na podstawie przeprowadzonego badania – twierdzi resort zdrowia. I przekonuje, podobnie jak część lekarzy, że nie ma mowy o nowych obowiązkach w tym zakresie dla lekarzy dentystów czy radiologów. Jednak według części środowiska taka interpretacja nowego rozporządzenia nie jest oczywista.
Katarzyna Nocuń
08.06.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Organizacje pozarządowe w petycji skierowanej do Sejmu zwracają uwagę na poważne konsekwencje społeczne i ekonomiczne wynikające z coraz częściej występującego u pracowników wypalenia zawodowego. Proponują także konkretne zmiany w tym zakresie w Kodeksie pracy. Jednak resorty rodziny i zdrowia uważają, że obowiązujące przepisy są wystarczające dla zabezpieczenia zdrowia pracowników w tym obszarze.
Beata Dązbłaż
07.06.2022
Opieka zdrowotna
W ramach programu pilotażowego powstaną ośrodki, w których Ukraińcy i ich rodziny doświadczający negatywnych dla zdrowia psychicznego skutków wojny, otrzymają pomoc. Będzie to około 200 tys. pacjentów, u których zdiagnozowano reakcję na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. Pilotaż ma kosztować 18,75 mln zł.
Katarzyna Nocuń
07.06.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Ukraina
Polska i Włochy zacieśnią współpracę akademicką - szczególnie w odniesieniu do działalności Katolickie Uniwersytetu Lubelskiego. , który zawarł porozumienia z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza” oraz Agencją Badań Medycznych i Polikliniką Gemelli. O współpracy akademickiej dyskutowali we wtorek ministrowie edukacji Włoch i Polski.
Monika Sewastianowicz
07.06.2022
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Ministerstwo Zdrowia chce połączyć ogień z wodą. Z jednej strony chce, aby studia medyczne stały się bardziej praktyczne, z drugiej planuje, by studenci szóstego roku uczyli swoich młodszych kolegów. Liczba studentów na kierunkach lekarskich rośnie, i brakuje kadry, którą mają uzupełnić młodsi koledzy. Ale brakuje też miejsc w szpitalach, w których studenci mogliby zdobywać wiedzę.
Jolanta Ojczyk
07.06.2022
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Przyszłością onkologii są wyspecjalizowane ośrodki, zapewniające pacjentom kompleksową opiekę i dostęp do nowoczesnych metod leczenia chorób nowotworowych. Konieczna jest ścisła współpraca wiodących, wielospecjalistycznych jednostek. Ważnym wyzwaniem jest nie tylko dobra organizacja i zarządzanie procesem terapii, ale także profilaktyka, edukacja pacjentów i sprawny system badań przesiewowych - wskazują specjaliści.
Katarzyna Redmerska
06.06.2022
Opieka zdrowotna
Każdy obywatel ma mieć szybki dostęp do jodku potasu w sytuacji skażenia promieniotwórczego, a także do innych leków i wyrobów medycznych w sytuacji kryzysowej. Dlatego Ministerstwo Zdrowia przyznało nowe uprawnienia aptekom. System nie zadziała jednak bez opracowanego wcześniej, sprawnego systemu dystrybucji – przestrzegają eksperci.
Katarzyna Nocuń
06.06.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja
Zabójca Pawła Adamowicza już czwarty rok przebywa w areszcie, a wyroku nawet w pierwszej instancji nie ma. Trzy lata toczyło się śledztwo prokuratorskie. Skazano już ochroniarza, który wpuścił sprawcę na scenę, gdzie rozegrała się tragedia. Dlaczego to tak długo trwa, przecież wszyscy widzieli, kto zabił? Główny problem to zbadanie i ocenienie stopnia poczytalności sprawcy - oceniają prawnicy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.06.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Grupowe ważenie uczniów i głośne podawanie wyników to nie tylko wykazywanie się wrażliwością godną głazu narzutowego i fundowanie dzieciom, których waga odbiega od normy, tygodni głupich docinków, a potencjalnie i zaburzeń odżywiania. To postępowanie niezgodne z prawem - choćby z RODO, ponieważ parametry zdrowotne to dane wrażliwe.
Monika Sewastianowicz
04.06.2022
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna RODO
Z każdym dniem rośnie liczba uchodźców z Ukrainy, szczególnie dzieci, którzy podlegają w Polsce obowiązkowi szczepień, m.in. na odrę, gruźlicę czy polio. Nie ma jednak narzędzi, by go egzekwować. Nie wchodzą w grę miękkie działania, jak wysyłanie indywidualnych powiadomień o konieczności szczepień, bo przychodnie POZ nie mają w swoich rejestrach danych dzieci z Ukrainy.
Katarzyna Nocuń
03.06.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Do systemu opieki zdrowotnej ma trafić wysoko wyspecjalizowana kadra medyczna przygotowana do pracy laboratoriach genetycznych. Ministerstwo Zdrowia skierowało właśnie do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić nową dziedzinę szkolenia specjalizacyjnego.
Katarzyna Nocuń
02.06.2022
Zawody medyczne

Samorządy obawiają się odejść personelu medycznego z DPS-ów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Opieka zdrowotna
Samorządowcy ze Śląska obawiają się, że kolejna podwyżka płac od 1 lipca 2022 roku dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów i innych pracowników podstawowej działalności, spowoduje, że ta grupa zawodowa zatrudniona w domach w pomocy społecznej może odejść do podmiotów leczniczych. Apelują o rozwiązania systemowe.
Robert Horbaczewski
02.06.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Opieka zdrowotna
Naczelna Izba Lekarska proponuje, aby pytania na pisemnym Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym były wystandaryzowane. Domaga się też zwolnienia z egzaminu ustnego lekarzy, którzy uzyskali z testu ocenę bardzo dobrą lub dobrą. Według samorządu lekarskiego przyspieszyłoby to wchodzenie młodych adeptów do zawodu i pozwoliło zachować ciągłość pokoleniową.
Jolanta Ojczyk
02.06.2022
Zawody medyczne
Rozwój noworodków, które opuszczą oddziały intensywnej terapii, będzie nadzorowany przez lekarzy specjalistów. Ministerstwo Zdrowia przygotowało właśnie pilotażowy program, który obejmie opieką dzieci urodzone przed 33. tygodniem ciąży i ze skrajnie niską masą urodzeniową. W pilotażu weźmie udział osiem placówek medycznych.
Nocuń Katarzyna
01.06.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Marginalizowane grupy, w tym osoby LGBTI+, osoby świadczące usługi seksualne, osoby używające narkotyków oraz będące w kryzysie bezdomności, zostały nieproporcjonalnie dotknięte przepisami dotyczącymi Covid-19 - wynika z raportu Amnesty International. Obowiązujące w tym czasie obostrzenia naraziły je na jeszcze większą dyskryminację i łamanie praw człowieka.
Krzysztof Sobczak
01.06.2022
Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Proces rejestracji produktów leczniczych trwa zbyt długo, opóźnienia wynoszą nawet 3 lata. To efekt braków kadrowych. Zdarza się jednak, że pewne leki są dopuszczane zbyt szybko, przez co mogli ucierpieć pacjenci chorzy na Covid-19. To główne wnioski z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Izba ma tez zastrzeżenia do działalności Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
Jolanta Ojczyk
01.06.2022
Farmacja

Wiele trzeba poprawić w leczeniu dzieci

Opieka zdrowotna Zarządzanie
Konieczne jest nowe podejście do leczenia dzieci. Stały problem stanowi brak oddzielnych dla nich szpitalnych oddziałów ratunkowych. Mali pacjenci powinni mieć dostęp do pełnej diagnostyki i kompleksowej opieki specjalistów różnych dziedzin w jednym miejscu. Przykładowo na Dolnym Śląsku działa 39 oddziałów pediatrycznych, ale spora ilość miejsc nie przekłada się jednak wprost na jakość opieki pediatrycznej.
Katarzyna Redmerska
01.06.2022
Opieka zdrowotna Zarządzanie
Po opublikowaniu wstępnych wyników kontroli NIK w sprawie przyznawania dodatków covidowych, w mediach społecznościowych wylał się hejt na lekarzy. Tyle że oni mają niewiele wspólnego z nieprawidłowościami. Z wystąpień Najwyższej Izby Kontroli wynika, że winę ponosi minister zdrowia, który wydał nieprecyzyjne polecenie. Jego konsekwencji obawiają się jednak szefowie szpitali.
Jolanta Ojczyk
01.06.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Szpitale nie wykorzystują nowoczesnego sprzętu medycznego, bo źle planują zakupy, brakuje im kadry, ale także nie mają umów z NFZ lub koszty użycia przekraczają kwoty, jakie wypłaca Fundusz. To główne tezy z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdziła 17 podmiotów leczniczych mających nas stanie 307 wysokospecjalistycznych urządzeń o wartości ponad 1 mld zł. MZ jednak nie widzi problemu.
Jolanta Ojczyk
31.05.2022
Finansowanie zdrowia
Jeśli ktoś w Polsce miał styczność z wirusem małpiej ospy lub zachorował, nie może być obowiązkowo objęty hospitalizacją, izolacją czy kwarantanną. Wywołana nim choroba nie figuruje bowiem w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. By to zmienić minister zdrowia wydał rozporządzenia, które sprawią, że zarażeni będą pod kontrolą.
Jolanta Ojczyk
31.05.2022
Opieka zdrowotna
Maseczki w aptekach i przychodniach nadal obowiązkowe - w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które przedłużyło dotychczasowe, obowiązujące do wtorku 31 maja, obostrzenia covidowe. Maseczek nie trzeba nosić w innych miejscach publicznych, jak sklepy czy komunikacja miejska, są tam jedynie rekomendowane.
Monika Sewastianowicz
31.05.2022
Koronawirus a prawo

Lekarz rodzinny zleci więcej badań

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Ministerstwo Zdrowia przygotowało już projekt rozporządzenia określającego dodatkowe badania, które będzie można wykonać w przychodni rodzinnej. Wśród nich jest m.in. kwas foliowy, witamina B12, a także diagnostyka w kierunku Helicobakter Pylori. Te badania będą wykonywanie z budżetu powierzonego dla podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej.
Jolanta Ojczyk
30.05.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy nie należy się ubezpieczonemu, gdyż uraz nogi nie spowodował powstania choroby onkologicznej - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach. Dodał też, że błąd popełniony przez ZUS, który rentę powypadkową przyznał, a potem ją cofnął, mieści się w granicach ustawy. Organ rentowy jest uprawniony do naprawienia błędu - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.05.2022
Emerytury i renty BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski