Będzie plan na rozwój sektora biomedycznego

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Pandemia COVID-19 potwierdziła potrzebę posiadania silnego sektora biomedycznego, który będzie wspierał innowacje, wykrywanie, analizowanie i monitorowanie potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych. Dlatego Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031".
Katarzyna Nocuń
21.06.2022
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
26 maja straciły moc przepisy wykonawcze dotyczące zgłaszania wadliwego działania lub defektu wyrobu medycznego, który może prowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia. Ministerstwo Zdrowia uzupełnia tę lukę. Poważny incydent, który zdarzył się na terytorium Polski, może zgłosić każdy. Dlatego wzór zgłoszenia jest w języku polskim i angielskim.
Katarzyna Nocuń
21.06.2022
Opieka zdrowotna
W ubiegłym tygodniu podpisałem dokument, dzięki któremu we współpracy z Ministerstwem Finansów wyasygnowaliśmy dodatkowe 136 mln zł na rozwój państwowych wyższych szkół zawodowych i uczelni technicznych w byłych miastach wojewódzkich – poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zapowiedział też tworzenie w tych uczelniach kierunków medycznych.
Krzysztof Sobczak
21.06.2022
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
W Polsce wciąż brak rozwiązań cyfrowych, które pozwoliłyby dorosłym z niepełnosprawnościami, którzy nie piszą i nie mówią, na skorzystanie z profilu zaufanego, i co za tym idzie - z Internetowego Konta Pacjenta. Także opiekunowie osób ubezwłasnowolnionych całkowicie spotykają się z odmową potwierdzenia tożsamości podczas zakładania profilu zaufanego osobom, które wspierają.
Beata Dązbłaż
21.06.2022
Opieka zdrowotna
Korekty w podstawowej opiece zdrowotnej będą dotyczyły sposobu finansowania programów profilaktycznych i poszerzenia zakresu badań diagnostycznych. Lekarze POZ będą otrzymywali dodatkowe finansowanie, jeśli pacjenci będą korzystali z badań profilaktycznych. Pacjenci chorzy przewlekle m.in. na cukrzycę mieliby być w większym stopniu prowadzeni na poziomie POZ.  
Katarzyna Nocuń
20.06.2022
Pacjent Finansowanie zdrowia
Za pracę aptek w nocy i święta ma płacić Narodowy Fundusz Zdrowia, ale tylko w mieście, będącym siedzibą władz powiatu, liczącym do 30 tysięcy mieszkańców. Tymczasem problemy z dostępem do leków mogą wystąpić także w większych miejscowościach. Ich mieszkańcy muszą wówczas liczyć na powiat, który za funkcjonowanie apteki będzie mógł zapłacić ze środków własnych.
Katarzyna Nocuń
20.06.2022
Pacjent Finanse samorządów Farmacja
W obecnym systemie ochrony zdrowia nie ma usystematyzowanej listy praw pacjenta zmagającego się z otyłością. Dlatego powstanie „Karta praw chorego na otyłość”. Ma zawierać 10 podstawowych praw pacjenta, które nie tylko są dla niego gwarantem uzyskania pomocy, ale również zobowiązaniem personelu medycznego oraz placówek zdrowotnych do ich respektowania.
Katarzyna Redmerska
19.06.2022
Opieka zdrowotna
Na e-receptach pojawiły się informacje, które pomogą osobom przewlekle chorym pilnować terminów, do których powinny wykupić pierwsze opakowanie leku. Farmaceuci uważają, że jest to dobra, ale tylko techniczna, zmiana. Podkreślają, że system wydawania leków jest nadal zbyt skomplikowany i postulują zmiany. Za największy problem uważają recepty wystawiane na rok.
Katarzyna Nocuń
18.06.2022
Pacjent Farmacja
Związek Powiatów Polskich w ramach projektowanej przez rząd reformy szpitali proponuje wprowadzenie Powiatowego Systemu Ochrony Zdrowia ze szpitalem w roli lokalnego centrum zdrowia. Tyle że jak zauważają eksperci, niektóre z proponowanych rozwiązań już są, np. szpitale mogą oferować i koordynować podstawową opiekę zdrowotną. I są już w kraju przykłady stosowania takich rozwiązań.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
17.06.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

NSA: Recenzja wydawnicza monografii bez ubezpieczenia zdrowotnego

Prawo cywilne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Przedmiotem umowy było wykonanie dzieła oznaczonego jako recenzja wydawnicza monografii. Prezes NFZ uznał jednak, że była to umowa o świadczenie usług, więc wydał decyzję, zgodnie z którą autor podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Sądy administracyjne nie podzieliły tej oceny i wyeliminowały sporne rozstrzygnięcie z obrotu prawnego.
Dorian Lesner
17.06.2022
Prawo cywilne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Za dwa lata zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności

Pomoc społeczna Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Pierwszy etap reformy systemu orzekania o niepełnosprawności ma wiązać się z tylko z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o rehabilitacji i ma zacząć obowiązywać od 2024 roku. Do istniejących trzech stopni niepełnosprawności - lekki, umiarkowany i znaczny, resort rodziny chce dodać trzy stopnie, które będą określały stopnie trudności w samodzielnym funkcjonowaniu.
Beata Dązbłaż Jolanta Ojczyk
17.06.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Najwięcej startupów medycznych działa w województwach: mazowieckim (42), wielkopolskim (19), małopolskim (14), dolnośląskim i lubelskim (po 13). Najczęściej tworzą nowoczesne rozwiązana dla kardiologii i onkologii. Najtrudniej idzie im promocja i sprzedaż, najbardziej potrzebują platformy umożliwiającej współpracę z instytucjami i partnerami biznesowymi, ale mimo to z roku na rok zwiększają przychody.
Jolanta Ojczyk
16.06.2022
Nowe technologie Opieka zdrowotna
Program "Za życiem" nie ogranicza się do jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. złotych. Pozwala też skorzystać z opieki wytchnieniowej, czy pierwszeństwa w dostępie do specjalistów. Aby skorzystać z uprawnień na mocy ustawy i programu, konieczne jest zaświadczenie od lekarza, które potwierdzi ciężką i nieodwracalną niepełnosprawność lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.
Beata Dązbłaż
16.06.2022
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

100 milionowe e-zwolnienie wystawione w Warszawie

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Lekarz w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ulicy Banacha w Warszawie wystawił stumilionowe elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA) – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To, co jeszcze kilka lat temu było wizją, później projektem, pilotażem dziś jest już codziennością ułatwiającą życie milionom Polaków - pracownikom i pracodawcom.
Grażyna J. Leśniak
15.06.2022
Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Izolacja trwa przez czas zakaźności chorego, która ustaje wraz z odpadnięciem strupów po wysypce. Izolacja odbywa się w szpitalu i decyduje o niej lekarz. Choroba trwa zazwyczaj 2-4 tygodnie – wyjaśnił rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego Szymon Cienki. Obecnie potwierdzono w Polsce laboratoryjnie jeden przypadek ospy małpiej.
Katarzyna Nocuń
15.06.2022
Pacjent
Minister zdrowia powoła zespół do spraw opracowania kwalifikacji i zadań zawodowych dla zawodu podiatra, czyli specjalisty kompleksowo zajmującego się leczeniem stóp, pod przewodnictwem wiceministra Piotra Brombera. Obecnie nie istnieje specjalista, który według prawa, jak i kierunku medycznego posiadałby taki tytuł. Zespół ma zakończyć pracę do końca sierpnia.
Katarzyna Redmerska
15.06.2022
Zawody medyczne
Deficyty w aptekach w czerwcu sięgają szczytów nie notowanych od początku kryzysu lekowego. Z raportu Gdzie Po Lek wynika, że brakuje między innymi leku stosowanego w cukrzycy i antybiotyków dla dzieci. Dodatkowo może się pojawić problem z dostępnością do drogich refundowanych leków, bo od czwartku, zgodnie z decyzją NFZ, zmieniają się zasady rozliczenia refundacji.
Katarzyna Nocuń
15.06.2022
Pacjent Farmacja

Ratownik przeszkoli uczniów z pierwszej pomocy

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Wprowadzony zostanie obowiązkowy kurs pierwszej pomocy dla uczniów szkół średnich - zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Takie zmiany przewidywane są w związku z rozpoczęciem prac nad nową ustawą o ochronie ludności. Wcześniej zapowiedziano zmiany w podstawie programowej - również w tej materii.
Monika Sewastianowicz
14.06.2022
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Więcej etatów w Centrach Ratownictwa Medycznego, w każdej gminie karetka, obowiązkowe kursy pierwszej pomocy dla młodzieży ze szkół średnich prowadzone przez licencjonowanych ratowników medycznych. Takie zmiany ma wprowadzić ustawa o ochronie ludności, którą dziś zapowiedzieli wicepremier Jarosław Kaczyński oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.
Jolanta Ojczyk
14.06.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa ochrony środowiska, wdrażającą dyrektywy dotyczące wspólnych metod oceny hałasu w Unii Europejskiej oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku. Wprowadzenie zmian uwzględniających najnowszą wiedzę w tym zakresie, ma korzystnie wpłynąć na zdrowie ludzi.
Krzysztof Sobczak
14.06.2022
Środowisko BHP Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Ustalanie wynagrodzeń przez dyrektora placówki medycznej jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania. Nie da się odgórnie regulować płac ze względu na inną specyfikę każdej placówki ochrony zdrowia i lokalny rynek pracy - uważa Stanisław Szczepaniak, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Józef Kielar
14.06.2022
Prawo pracy Finansowanie zdrowia
Takiego problemu jeszcze nie rozstrzygał Sąd Najwyższy. Chodzi o wyegzekwowanie kosztów postępowania przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Sąd pierwszej instancji oddalił wniosek, ale problem nie został rozwiązany. Teraz Izba Cywilna Sądu Najwyższego ma się zająć tą interdyscyplinarną kwestią i wydać uchwałę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.06.2022
Administracja publiczna Finansowanie zdrowia

Uczelnie przyjmą więcej studentów na kierunki lekarskie

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Zawody medyczne
Na kierunku lekarskim w roku 2022/2023 limit wyniesie 9323 miejsca, a na kierunku lekarsko-dentystycznym – 1334. W porównaniu do poprzedniego roku akademickiego ogólny limit przyjęć na obu kierunkach ma się zwiększyć się o 276 miejsc. Tak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia.
Katarzyna Nocuń
13.06.2022
Szkolnictwo wyższe Dla studenta Zawody medyczne

Reforma szpitali ruszy mimo krytyki, by nie zablokować funduszy z KPO

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie oceniła projekt ustawy mającej zreformować i zrestrukturyzować szpitale, bo godzi w samodzielność powiatów i miast. Samorządy, ale nie tylko, zwracają uwagę, że projekt dotyczy tylko szpitali, a reformować trzeba cały system. Jeśli jednak nie zostanie uchwalona w tym roku, Polska straci fundusze z KPO. Dlatego szpitale będą kategoryzowane, choć dopiero w 2024 roku. Wcześniej będzie pilotaż.
Jolanta Ojczyk
13.06.2022
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W związku z obowiązującym w Polsce od 16 maja 2022 r. stanem zagrożenia epidemicznego wciąż ważne są orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których termin upłynął po 31 marca 2020 roku, czyli wejściu w życie nowelizacji o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Beata Dązbłaż
11.06.2022
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Rehabilitacja lecznicza i lecznictwo uzdrowiskowe łapią oddech po pandemii, na co wskazują także najnowsze dane GUS. Nakłady NFZ na te obszary zwiększają się, ale udział budżecie Funduszu jest mniejszy. MZ przyznaje, że ten wzrost nie przekłada się na udzielanie świadczeń i planuje zmiany, m.in. w ramach Krajowego Planu Transformacji.
Beata Dązbłaż
11.06.2022
Opieka zdrowotna
Pacjent, u którego stwierdzono wirusa małpiej ospy, przebywa w izolacji w szpitalu. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z końca maja, małpia ospa znajduje się w rejestrze chorób zakaźnych. Co więcej, w przypadku tej choroby izolacja i hospitalizacja jest obowiązkowa.
Katarzyna Nocuń
10.06.2022
Pacjent
Zawodowych kierowców stale brakuje, więc pracodawcom zależy na utrzymaniu tych, który zatrudniają, w dobrym zdrowiu. Do najważniejszych dla kierowców specjalistów czeka się w ramach NFZ miesiącami - od 3 do 9 miesięcy. Dlatego kluczowe świadczenia powinna uwzględniać medycyna pracy. Pracodawcy zapewniają też kierowcom dostęp do opieki prywatnej, bo nie wszystkie ich schorzenia są klasyfikowane jako choroby zawodowe, np. wady postawy.
Grażyna J. Leśniak
10.06.2022
Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Agencja zbierze dane o zarobkach lekarzy, ale nie wiadomo, czy wszystkich

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Wrócił spór o obowiązek raportowania o wysokości wynagrodzeń personelu medycznego. Rządowa agencja, zgodnie ze znowelizowaną przez Sejm ustawą, ma zbierać szczegółowe informacje o wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia. Senat natomiast chce wyłączenia danych o zarobkach osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej i podwykonawców.
Katarzyna Nocuń Jolanta Ojczyk
10.06.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, został nowym przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych. Dotychczas profesor był wiceprzewodniczącym Rady. W głosowaniu dostał jednogłośne poparcie.
Katarzyna Redmerska
09.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski