Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych po raz kolejny zaapelowała o przyspieszenie prac zmierzających do uchwalenia nowej ustawy regulującej wykonywanie tego zawodu. Rada wyraziła sprzeciw wobec rażącego, jej zdaniem, opóźnienia w procedowaniu ustawy o medycynie laboratoryjnej. Projekt po raz pierwszy zaprezentowany został ponad rok temu.
Katarzyna Nowosielska Krzysztof Sobczak
30.04.2021
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Zapewnienie stosowania unijnych przepisów oraz zwiększenie atrakcyjności prowadzenia badań klinicznych w Polsce przez stworzenie przejrzystego systemu prawnego pozbawionego barier o charakterze administracyjno-prawnym - to główne cele skierowanego przez Ministerstwo Zdrowia do konsultacji publicznych projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
Krzysztof Sobczak
30.04.2021
Opieka zdrowotna Farmacja
Minęło kilkanaście lat od pojawienia się konkurencji cenowej na rynku leków biologicznych, stanowiących przełom w medycynie. W większości krajów UE są one już dostępne w aptece na receptę - w Polsce wciąż wyłącznie w ramach szpitalnych programów lekowych z wyśrubowanymi kryteriami kwalifikacji - sygnalizuje Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.
Katarzyna Redmerska
30.04.2021
Farmacja
W piątek rok szkolny kończą uczniowie ostatnich klas liceów i techników. Świadectwa będą odbierać indywidualnie lub w małych grupach w sposób i według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły. Tuż po weekendzie zacznie się egzamin maturalny. Potrwa od 4 do 20 maja. Szef resortu edukacji podkreślił, że nie będzie testów na koronawirusa przed egzaminami.
Monika Sewastianowicz Agnieszka Matłacz
30.04.2021
Szkoła i uczeń Koronawirus a prawo

Miasto, które wprowadza obowiązek szczepień, łamie prawo

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Wałbrzych uchwalił obowiązek szczepień przeciwko Covid-19 dla mieszkańców i osób pracujących w mieście, mimo że w Polsce są one dobrowolne. Zdaniem prawników samorząd nie ma prawa podjąć takiej uchwały, a powoływanie się na przepisy porządkowe - to błąd. Miasto nie jest też w stanie wyegzekwować jej przestrzegania. W efekcie wojewoda zapewne uchwałę uchyli.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
30.04.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Od początku maja można będzie uprawiać sport na terenach otwartych, po majówce otwarte zostaną galerie handlowe oraz muzea i placówki kultury, potem lokale gastronomiczne będą mogły otworzyć ogródki. W kolejnych tygodniach możliwe będzie organizowanie wesel i innych imprez rodzinnych na zewnątrz. Od połowy maja po ulicach można będzie chodzić bez maseczek.
Krzysztof Sobczak
29.04.2021
Koronawirus a prawo
Pracownicy Sanepidu, którzy zostali zobowiązani do korzystania ze służbowego systemu informatycznego poprzez profil zaufany, który w ich ocenie ma charakter prywatny, obawiają się o bezpieczeństwo swych danych osobowych, bo posługiwanie się profilem zaufanym w celach służbowych wiąże się m.in. z ujawnieniem nr PESEL. Wspiera ich RPO, który uznaje obawy o prawo do prywatności
Krzysztof Sobczak
29.04.2021
Administracja publiczna Opieka zdrowotna RODO
Parlament Europejski, który w czwartek w głosowaniu poparł wydawanie certyfikatów szczepionkowych w UE chce, by zaświadczenie potwierdzające prawo do swobodnego przemieszczania się w Europie podczas pandemii, obowiązywało nie dłużej, niż 12 miesięcy. Rezolucja jest mandatem do negocjacji nad ostatecznym kształtem regulacji z krajami członkowskimi UE.
Krzysztof Sobczak
29.04.2021
Koronawirus szczepienia
Fizjoterapeuta, lekarz czy pielęgniarka, którzy odradzają pacjentom szczepienie się przeciwko koronawirusowi, mogą nie tylko zostać ukarani przez pracodawcę, ale odpowiadać dyscyplinarnie przed swoim samorządem zawodowym. Wiele zależy jednak od kontekstu wypowiedzi i percepcji pacjenta. Zdaniem ekspertów, każdy taki przypadek powinien być badany odrębnie,
Grażyna J. Leśniak
29.04.2021
Prawo pracy Zawody medyczne Koronawirus szczepienia

Już 11 maja startuje konferencja Compliance Days 2021

Prawo karne Spółki Prawo gospodarcze
We wtorek 11 maja rozpocznie się konferencja online Compliance Days. To 25 sesji tematycznych, 50 prelegentów, workshopy w małych grupach, know-how, najnowsze zmiany w prawie już obowiązujące i planowane. To najkrótsze podsumowanie programu trzydniowej konferencji poświęconej zarządzaniu zgodnością z prawem.
Jolanta Ojczyk
28.04.2021
Prawo karne Spółki Prawo gospodarcze
Ministerstwo Zdrowia bez szerokich konsultacji wprowadziło podstawę prawną dla prowadzenia badań przesiewowych, czyli wymieszanych próbek pochodzących od wielu osób. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych ostrzega, że może dochodzić do wydawania wyników fałszywie ujemnych, mimo, że w indywidualnym badaniu wynik byłby pozytywny.
Jolanta Ojczyk
28.04.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Zwolnienie z cła i VAT przywozu do Polski towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 będzie obowiązywało do 31 grudnia 2021 roku. Decyzja Komisji Europejskiej ma związek z utrzymującym się zapotrzebowaniem na sprzęt ochronny i medyczny potrzebny przy zwalczaniu epidemii.
Krzysztof Koślicki
27.04.2021
VAT Zawody medyczne
Naczelny Sąd Administracyjny nie dostrzegł, aby Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Poznaniu rażąco naruszyła prawo. Nie ukarał organu za przewlekłość w informowaniu o przypadkach niepożądanych odczynów poszczepiennych, gdyż brak było ze strony organu złośliwości. Ale sąd dopatrzył się niedbalstwa i nieznajomości przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.04.2021
Administracja publiczna
Dotychczasowe obostrzenia obowiązują bez zmian w województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim, bo tam średnia dzienna liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców wciąż przekracza 35. W pozostałych 11 województwach od poniedziałku 26 kwietnia otwarte mogą być salony urody i fryzjerskie. Kolejne decyzje w tej sprawie mają być ogłoszone w połowie tygodnia.
Jolanta Ojczyk
26.04.2021
Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Do sądów właśnie trafiły pierwsze pozwy pielęgniarek, które domagają się od Skarbu Państwa dodatku „covidowego” za listopad. Rząd przez miesiąc wstrzymywał bowiem publikację ustawy, przez co nie dostały dodatkowego wynagrodzenia. Zdaniem prawników mają szansę na wygraną, bo obowiązkiem władzy wykonawczej jest niezwłoczne publikowanie aktów ustawodawczych.
Jolanta Ojczyk
26.04.2021
Prawo cywilne Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Ze względu na trwającą pandemię Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia postanowiły o przedłużeniu okresu rozliczeniowego umów za 2020 rok o kolejne pół roku - do 31 grudnia 2021 roku. Pozwoli na to zmienione rozporządzenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, które zostało już podpisane, ale nie jest jeszcze opublikowane.
Krzysztof Sobczak
25.04.2021
Finansowanie zdrowia
Okres niezdolności do pracy stwierdzony zaświadczeniem lekarskim - co do zasady - może obejmować nie więcej niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym zostało przeprowadzone przez lekarza badanie. Przepisy nie określają natomiast wprost maksymalnego okresu niezdolności do pracy przypadającego po dniu przeprowadzenia badania.
Piotr Kostrzewa Katarzyna Nowosielska Grażyna J. Leśniak
24.04.2021
Prawo pracy Opieka zdrowotna
Według najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia w ub. tygodniu Polska odnotowała najwięcej zgonów w Europie - 3611. Co gorsza, wskaźnik zgonów na 100 tys. mieszkańców za zeszły tydzień w Polsce wyniósł 9,5 i był wyższy niż w Brazylii, gdzie wyniósł 9,4. Adam Niedzielski, minister zdrowia, prognozuje jednak, że apogeum zarówno w liczbie zachorowań, hospitalizacji, jak i zgonów, mamy za sobą.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
23.04.2021
Koronawirus a prawo
Do listopada br. będzie trwał proces przełączania numeru alarmowego 998 do centrów powiadamiania ratunkowego. Numer 998 będzie nadal działał obok numeru 112, zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Dzięki temu, że informacja od razu trafi do operatów numerów alarmowych w CPR, możliwe będzie jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb.
Krzysztof Sobczak
23.04.2021
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Państwa członkowskie UE uzgodniły specyfikacje techniczne paszportów szczepień. Obejmują one strukturę danych i mechanizmy kodowania, w tym kod QR, który zapewni, że wszystkie certyfikaty, zarówno cyfrowe, jak i papierowe, będą mogły być odczytywane i weryfikowane w całej Unii Europejskiej. Polski rząd w tych pracach uczestniczy, ale woli mówić o certyfikatach.
Krzysztof Sobczak
23.04.2021
Koronawirus szczepienia
Według Naczelnej Izby Lekarskiej niepokojąco wzrasta liczba wniosków lekarzy o wydanie zaświadczenia potrzebnego do pracy za granicą. Tylko przez pierwsze trzy miesiące tego roku wydano ich już blisko 200, znacznie więcej niż w poprzednich latach. To efekt, jak twierdzą lekarze, coraz gorszych warunków pracy, które uniemożliwiają skuteczną pomoc pacjentom, a także nierówności płacowych. 
Katarzyna Redmerska Jolanta Ojczyk
23.04.2021
Zawody medyczne
Samorząd radcowski przygotowuje się do grupowych szczepień radców prawnych. Chce by odbyło się to na zasadach takich jak w zakładach pracy. Negocjacje warunków potencjalnej współpracy już trwają. W podobnym kierunku zmierza Naczelna Rada Adwokacka, a chętnych do szczepień grupowych w swoich izbach zbierają też komornicy.
Patrycja Rojek-Socha
23.04.2021
Prawnicy Koronawirus szczepienia
Osoby z klinicznymi objawami Covid-19 szybciej wyjdą z izolacji. Wystarczy, że minie 10 dni od wystąpienia objawów i jeden dzień bez gorączki. Obecnie minimalny czas kwarantanny wynosi 13 dni, w tym trzy - bez gorączki oraz objawów. Adam Niedzielski, minister zdrowia, zapewnia, że jedynie realizuje zalecenie Rady Medycznej. Eksperci uważają jednak, że to krok w złym kierunku, który zwiększy transmisję.
Jolanta Ojczyk
23.04.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Po wykryciu wad płodu kobieta ma być kierowana na konsylium. Teoretycznie – po tym, jak wyrazi na to zgodę. Jednak przepisy projektu ustawy, mającej choć w pewnym stopniu łagodzić skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, nie są w tej kwestii szczególnie precyzyjne, co może rodzić pole do nadużyć.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
22.04.2021
Pacjent Opieka zdrowotna

Zamykają izby wytrzeźwień, a pijących przybywa

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia
Czy izby wytrzeźwień to relikt przeszłości? Samorządy likwidują je, bo są drogie w utrzymaniu, a prawo nie przewiduje obowiązku ich prowadzenia. Brakuje kadr, bo lekarze nie są zainteresowani pracą, a stawki są niskie. Tymczasem z powodu braku placówek, osoby po awanturach domowych czy ulicznych, trafiają pod opiekę policji lub do szpitali, co powoduje ogromne problemy organizacyjne.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.04.2021
Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia
Według Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra rozwoju, rząd uwzględnił wszystkie uwagi pracodawców do wytycznych szczepień w zakładach pracy. Dokładnie jakie nie powiedział. Nie przedstawiono też procedur z uwzględnieniem wytycznych. Wiadomo jednak, że najpierw ruszy pilotaż w ośmiu firmach, czterech prywatnych i czterech Skarbu Państwa.
Jolanta Ojczyk
21.04.2021
Koronawirus szczepienia
Państwowe Ratownictwo Medyczne czekają zmiany. W ciągu najbliższych lat z ulic znikną białe ambulanse i zmieni się umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego. Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie został właśnie skierowany do konsultacji.
Agnieszka Matłacz
21.04.2021
Zawody medyczne
W Wlk. Brytanii szczepionka Pfizera jest dopuszczona dla osób od 16 roku życia, zwłaszcza ze schorzeniami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19 oraz mieszkających z osobami z grup ryzyka. Podobnie jest w USA. W Polsce, choć do 10 maja wszyscy dorośli otrzymają e-skierowania, to szesnastolatkowie i siedemnastolatkowie wciąż nie. Nikt też nie myśli o planowaniu szczepień dzieci
Jolanta Ojczyk
21.04.2021
Koronawirus szczepienia
Jeśli istnieje ryzyko zmarnowana szczepionki przeciw COVID-19, dawkę może otrzymać każda osoba powyżej 18. roku życia - tak stanowi wydane we wtorek rozporządzenie. W rozporządzeniu przewidziano ponadto dodanie do katalogu podmiotów, które mogą zostać poddane szczepieniu przeciwko COVID-19.
Krzysztof Sobczak
20.04.2021
Koronawirus szczepienia
Związek Nauczycielstwa Polskiego ponowił wniosek do resortu zdrowia o zmiany w wytycznych dotyczących funkcjonowania przedszkoli. Miałyby one zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i dzieci. Chodzi m.in. o wprowadzenie limitów powierzchni sal w przeliczeniu na liczbę dzieci.
Monika Sewastianowicz
20.04.2021
Koronawirus a prawo