W Naczelnej Izbie Lekarskiej nastąpiła pokoleniowa zmiana. Nowym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został dotychczasowy prezes warszawskiej izby Łukasz Jankowski, który kandydował z programem pod hasłem „Samorząd przyszłości”. Zastąpi on Andrzeja Matyję, prezesa NRL od 2018 roku.
Jolanta Ojczyk
13.05.2022
Zawody medyczne
Resort zdrowia pracuje nad wdrożeniem i upowszechnieniem elektronicznych oświadczeń pacjenta poprzez wprowadzenie podpisu biometrycznego, który umożliwi zastąpienie dokumentów papierowych dokumentami w formie elektronicznej. Ma to sprawić, że znikną papierowe zgody pacjenta na zabieg medyczny, ale także na udostępnienie elektronicznej dokumentacji.
Jolanta Ojczyk
13.05.2022
Nowe technologie Opieka zdrowotna
Środowisko psychologów wystosowało do prezydenta Andrzeja Dudy, marszałek Sejmu Elżbiety Witek i premiera Mateusza Morawieckiego petycję w sprawie intensyfikacji prac nad projektem ustawy o zawodzie psychologa. Czekają na nią od 2006 roku. W petycji podkreślają, że ustawa jest konieczna, by skutecznie pomagać w obecnej sytuacji kryzysowej wywołanej wojną.
Jolanta Ojczyk
12.05.2022
Zawody medyczne
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia będzie oceniać plan rozwojowy szpitali o kategorii A i B. Jeśli coś wzbudzi jego wątpliwości i zaopiniuje coś negatywnie, to w tym zakresie NFZ będzie mógł placówce wypowiedzieć umowę. Taką zmianę przewiduje najnowsza wersja projektu ustawy, czyli najlepszych w systemie. O wszystkim ma decydować projektowana Agencja Rozwoju Szpitali.
Jolanta Ojczyk
12.05.2022
Finansowanie zdrowia
W związku z pojawiającymi się informacjami w sprawie niebezpiecznych tuszy do tatuaży lub makijażu permanentnego, Główny Inspektorat Sanitarny wydał oświadczenie. Nawiązuje ono do prawnych wymagań co do składu barwników, które zostały określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. A także przypomina o informowaniu osób poddawanych zabiegowi o zagrożeniach umieszczonych w instrukcji
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.05.2022
Do końca maja w Ministerstwie Zdrowia ma pracować nowy zespół do spraw regulacji zasad pracy studentów. Ma działać tylko do 1 czerwca. Poprzedni zespół funkcjonował od grudnia 2021 roku do marca br. Nowy zespół ma określić zasady udziału studentów w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz w innych czynnościach o charakterze techniczno-administracyjnym.
Katarzyna Redmerska
11.05.2022
Szkolnictwo wyższe Dla studenta Zawody medyczne
Agencja Badań Medycznych poinformowała o powołaniu nowego Krajowego Reprezentanta w ramach jednostki POLCRIN – krajowej sieci ośrodków prowadzących badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych, która jest częścią Europejskiej Sieci Infrastruktur Badań Klinicznych. Został nim prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii im. kardynała Stefana Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego.
Katarzyna Redmerska
11.05.2022
Renata Florek-Szymańska, na co dzień starszy asystent Oddziału Chirurgii Naczyń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy al. Kraśnickiej w Lublinie, została wybrana nową przewodniczącą Porozumienia Chirurgów Skalpel. Do jej zadań będzie należało m.in. przekształcenia stowarzyszenia w organizację non-profit.
Katarzyna Redmerska
11.05.2022
Zawody medyczne
Od 16 maja stan epidemii zostanie zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Z tego powodu część ułatwień, niewielka, zniknie. Nie będzie już można np. odliczyć darowizny na walkę z Covid-19, skończy się też zwolnienie z podatku minimalnego od przychodów z budynków. Wiele "pandemicznych" rozwiązań jednak pozostanie, choć zdaniem ekspertów powinny być zniesione. Więcej informacji - w majowym Legal Alercie.
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha Renata Krupa-Dąbrowska Robert Horbaczewski
11.05.2022
Koronawirus a prawo

Test na Covid-19 w szpitalu już tylko wyjątkowo

Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Szpitale w większości stosują się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i od 1 kwietnia br. nie wykonują testów na Covid-19 przyjmowanym pacjentom, choć zdarzają się wyjątki. Zasadniczo jednak testy wykonywane są tylko u osób z objawami klinicznymi, bo nie są już oddzielnie wyceniane.
Beata Dązbłaż
10.05.2022
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Ministerstwo Zdrowia w Rządowym Centrum Legislacji opublikowało uwagi do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Są ich tysiące! Swoje uwagi zgłosiły nie tylko samorządy oraz organizacje branżowe, ale nawet Związek Banków Polskich czy Związek Pracodawców Polska Miedź. W efekcie resort wyodrębnił te najważniejsze, które uwzględnił. Jest ich tylko 16.
Jolanta Ojczyk
09.05.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Program e-stetoskop i monitorowanie pacjentów z Covid-19

Nowe technologie Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia dotyczący pilotażu wykorzystania elektronicznych stetoskopów przez pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Poszerzona została m.in. grupa świadczeniobiorców o osoby, które przechorowały, ale nadal wymagają opieki i diagnostyki. Pulsoksymetry będą nadal tylko dla zarażonych.
Katarzyna Redmerska
09.05.2022
Nowe technologie Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Uwzględniono wiele uwag zgłoszonych do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. I zapowiedział, że zaktualizowany projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji oraz raport z konsultacji i opiniowania zostanie przekazany do kolejnych uzgodnień w poniedziałek 9 maja.
Jolanta Ojczyk
09.05.2022
Zarządzanie
Jak ustaliło Prawo.pl, Ministerstwo Zdrowia i Centrum e-Zdrowia są na finiszu prac nad wdrożeniem pilotażu e-rejestracji. Ma ona ułatwić umawianie wizyt do specjalistów, a w przyszłości też planowanych hospitalizacji. Jednak wiele szczegółów zdecyduje, czy dostęp do lekarzy poprawi się. Np. to, czy projektowany system będzie umiał dzielić zarejestrowane przypadki na bardzo pilne, pilne i stabilne.
Jolanta Ojczyk
09.05.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Grażyna J. Leśniak
07.05.2022
Prawo gospodarcze Farmacja
Liczne wydarzenia ostatnich lat, klęski żywiołowe, kryzysy uchodźcze, a ostatnio tragiczna wojna w Ukrainie pokazują, że trzeba umieć pomagać – wskazał prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu dr Grzegorz Dziubanek. Stąd uruchomienie nowej specjalności na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
Monika Sewastianowicz
06.05.2022
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wymaga od wszystkich świadczeniodawców mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia przesłania danych o wynagrodzeniach zatrudnionych w nim osób. Zdaniem pracodawców robi to bezprawnie wobec podmiotów, których jedynie część przychodów pochodzi z NFZ. W pewnych sytuacjach łatwo też ustalić, o czyje pensje chodzi.
Jolanta Ojczyk
06.05.2022
Finansowanie zdrowia RODO
Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje zwolnienia lekarskie wystawiane za pośrednictwem teleporad. Do lekarzy rozsyłane są pisma z prośbą wyjaśnienia nieprawidłowości w wystawianiu L4 w trakcie pandemii Covid-19. Za nieprawidłowe wystawienie e-ZLA, lekarze mogą zostać pozbawieni prawa do orzekania o zasiłku chorobowym ZUS. Lekarze są zaskoczeni i zniesmaczeni działaniem ZUS.
Katarzyna Redmerska
05.05.2022
Szpitalne oddziały ratunkowe od 1 lipca 2022 roku powinny mieć lądowisko i kierownika lekarza po medycynie ratunkowej. Okazuje się jednak, że 44 z 241 oddziałów nie zdążyły wybudować miejsca dla helikopterów lub mają problemy z zapewnieniem specjalistów. Dlatego minister zdrowia nowelizuje rozporządzenie w sprawie SOR i wydłuża terminy na dostosowanie się do nowych wymogów.
Jolanta Ojczyk
05.05.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Wkrótce na Komitecie Stałym Rady Ministrów ma stanąć projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej. Jeśli zostanie uchwalony, zastąpi obowiązującą od ponad 20 lat ustawę o zawodzie diagnosty laboratoryjnego. I będzie wiadomo, kto może być kierownikiem laboratorium, a diagności zyskają sześć dni urlopu szkoleniowego. Przede wszystkim jednak dostaną prawo do bycia partnerem w spółce.
Jolanta Ojczyk
05.05.2022
Prawo gospodarcze Zawody medyczne

Pakulski: Walka z pandemią była nieefektywna i zbyt kosztowna

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Podstawowy błąd, jaki popełniono w walce z pandemią, to brak odpowiedniej koordynacji na poziomie regionalnym. Jej zwalczaniem nie da się bowiem zarządzać z jednego miejsca w kraju. Co prawda część decyzji podejmowali wojewodowie, ale nie były one konsultowane, a niektóre, dotyczące przekształceń szpitali, były zbyt pochopne i kosztowne - uważa Marcin Pakulski, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Józef Kielar
05.05.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczęła proces cyklicznego gromadzenia informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W opinii Pracodawców RP, Agencja nie ma podstawy prawnej żądać tego typu danych.
Katarzyna Redmerska
04.05.2022
Zawody medyczne
Ministerstwo Zdrowia po raz pierwszy przekaże pieniądze na szkolenia diagnostów laboratoryjnych. Blisko 25 milionów złotych ma być wydanych na podniesienie kompetencji zawodowych około 17 tysięcy diagnostów. Szkolenia dotyczące Covid-19, a także innych chorób zakaźnych, mają się odbywać w latach 2022-2023.
Katarzyna Redmerska
04.05.2022
Zawody medyczne

Porażka e-dokumentacji medycznej

Nowe technologie Opieka zdrowotna
Od 10 stycznia 2022 roku Narodowy Fundusz Zdrowia rozliczenia ze świadczeniodawcami miał prowadzić na podstawie danych o zdarzeniach medycznych. Z ponad 180 tysięcy podmiotów dane zaraportowało tylko 23 tys. placówek medycznych. Jeszcze mniej wymieniło się e-dokumentacją. Minister zdecydował więc o przesunięciu terminu obowiązkowego stosowania tego mechanizmu.  
Jolanta Ojczyk
04.05.2022
Nowe technologie Opieka zdrowotna
Pacjentka od wielu lat chorowała na postępującą, zaawansowaną niewydolność serca, która spowodowana była rzadką postacią kardiomiopatii. Była wielokrotnie hospitalizowana. Przez wybuch wojny w Ukrainie, proces leczenia został przerwany aż do momentu, gdy pacjentka trafiła do Polski i mogła za sprawą specustawy skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej.
Jolanta Ojczyk
03.05.2022
Opieka zdrowotna
Od 21 maja 2022 r. domy pomocy społecznej będą mogły kupić leki bezpośrednio w hurtowni farmaceutycznej, ale nie wszystkie. Według Ministerstwa Zdrowia dzięki temu będą kupować taniej niż dotąd, ale przedstawiciele DPS uważają, że nowe przepisy nie mają dla nich większego znaczenia i niewiele zmienią. Aptekarze zaś obawiają się obniżenia rentowności aptek i uszczuplenia ich budżetów o miliony złotych.
Beata Dązbłaż
03.05.2022
Opieka zdrowotna Farmacja
Od ponad pięciu lat w przychodniach rodzinnych działa ChuK, czyli program profilaktyki chorób układu krążenia. Co do zasady to jeden z lepszych programów, choć ma jeden minus. Mogą skorzystać z niego tylko pacjenci, którzy w w danym roku kalendarzowym tylko mają 35, 40, 45, 50, 55 lat. Wkrótce to się zmieni. Program ma być dostępny dla wszystkich z grupy ryzyka w wieku od 35 aż do 65 lat, i to co pięć lat.
Jolanta Ojczyk
02.05.2022
Opieka zdrowotna
Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał Radę Organizacji Pacjentów. Nowo powołany organ zajmie się konsultowaniem projektów legislacyjnych. ROP jest pierwszym w historii gremium w Ministerstwie Zdrowia, które tworzą reprezentanci organizacji pacjentów. Druga ROP, liczniejsza, działa od dwóch lat przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
30.04.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Eksperci alarmują, że Polska utraciła odporność zbiorową przeciwko odrze. Bardziej optymistyczne w tym zakresie jest Ministerstwo Zdrowia, bo jeszcze nie notuje istotnie zwiększonej zapadalności na choroby zakaźne. Wobec obecnego kryzysu humanitarnego związanego z wojną w Ukrainie, to jednak kwestia tygodni. Na blisko 500 tys. dzieci z Ukrainy zaszczepiliśmy dopiero około 3600.
Beata Dązbłaż Jolanta Ojczyk
30.04.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce przekształcić swój Centralny Szpital Kliniczny w Państwowy Instytut Medyczny. Projekt ustawy trafił do konsultacji publicznych, ale tylko do 10 instytucji. Związkowcy reprezentujący resortową służbę zdrowia obawiają się, że projekt ustawy będący podstawą przekształcenia może doprowadzić do restrukturyzacji zatrudnienia i zmiany schematu organizacyjnego.
Grażyna J. Leśniak
29.04.2022
Prawo pracy Finansowanie zdrowia
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski