„Informacja ze strony internetowej MZ została usunięta. Jednocześnie informujemy, że kandydat na konsultanta zostanie wyłoniony z udziałem zainteresowanych środowisk” – poinformowało ministerstwo.

 

Spór w środowisku psychoterapeutów

Wykorzystanie różnych podejść psychoterapii o potwierdzonej skuteczności i metod w terapii finansowej przez NFZ, a także dostęp do zawodu stały u podstaw zaostrzonego w ostatnich tygodniach sporu między co najmniej dwoma środowiskami: Polskim Towarzystwem Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) a stowarzyszeniami skupionymi w Polskiej Radzie Psychoterapii (PRP), popierającymi dotychczasową konsultant krajową w dziedzinie psychoterapii Renatę Mizerską (prezes PRP). 

Czytaj także na Prawo.pl: Jak leczyć i co finansować - systemowy spór w psychoterapii

Środowisko PTTPB mówiło o "odmedykalizowaniu psychoterapii" jako o niewłaściwym trendzie. Dlatego m.in. krytykowało wybór Renaty Mizerskiej na konsultanta krajowego w dziedzinie psychoterapii. Renata Mizerska zaznaczała z kolei, że specjalizacja w psychoterapii nie jest specjalizacją medyczną, ale w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. 

Renata Mizerska jest Prezesem Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii (PRP). Jest też członkiem Rady Doradczej i byłą Prezes Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT). W latach 2014-2021 Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG), a obecnie Członek Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji PTPG. Wiceprzewodnicząca Europejskiej Komisji ds Standardów Szkolenia EAP (źródło: Polska Rada Psychoterapii). 

Wiesław Cubała jest kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistą psychiatrą Kliniki Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB i Certyfikat Superwizora Dydaktyka PTTPB. (źródło: strona internetowa Uniwersytetu SWPS).