Trzecia Droga złożyła projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. 

W uzasadnieniu posłowie zauważają, że ważność wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, którego konsekwencją był usunięcie z ustawy przesłanki zezwalającej na aborcję w przypadku wad płodu, jest powszechnie podważana w literaturze prawniczej ze względu na uczestnictwo w składzie orzekającym osób nieuprawnionych do orzekania. Dodatkowo zauważają, że w składzie orzekającym TK byli Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz, którzy w VII kadencji Sejmu jako posłowie Klubu Parlamentarnego PiS podpisali się pod wnioskiem o tożsamym brzmieniu z wnioskiem, który zainicjował postępowanie TK, co nasuwa wątpliwości co do bezstronności tych sędziów. 

W projekcie dookreślono m.in., że świadczenia jakim jest przerwanie ciąży udziela się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin od momentu wyrażenia woli przez kobietę w ciąży po stwierdzeniu przesłanek, które umożliwiają legalne przerwanie ciąży. 

Wniosek o referendum

- Projekt jest składany z wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie dalej idącej liberalizacji prawa aborcyjnego - zaznaczono w uzasadnieniu. 

Edukacja seksualna

Projekt wprowadza ponadto do programu nauczania szkolnego wiedzę o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji i antykoncepcji. 

W listopadzie Lewica złożyła dwa projekty ws. liberalizacji przepisów aborcyjnych. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania.

Czytaj także na Prawo.pl: Aborcja do 12. tygodnia ciąży - w Sejmie dwa poselskie projekty