Konferencję organizuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. To część projektu pt. "Wpływ badań Human Factors na poprawę efektywności zarządzania w opiece zdrowotnej". W tym wypadku Human Factors zdefiniowano jako naukę na temat ludzkich predyspozycji, zachowań oraz ograniczeń do projektowania systemów, zadań, miejsc pracy, narzędzi, maszyn oraz środowiska w celu podnoszenia bezpieczeństwa, jakości, produktywności oraz wygody i efektywności działania człowieka. 

Autorzy projektu powołują się na badania z innych państw, że uwzględnienie Human Factors w procesie organizacji systemu ochrony zdrowia minimalizuje ryzyko zaistnienia zdarzeń niepożądanych.

 

Zgodnie z ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta szpital, aby uzyskać autoryzację, będzie musiał utworzyć "wewnętrzny system" w celu zapobieżenia zdarzeń niepożądanych (szpitale mają na to czas do 30 czerwca 2024 r.).

Czytaj także na Prawo.pl:

Szpital nie będzie mógł leczyć, jeśli nie zarządza jakością

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej opublikowana

Wewnętrzny system zarządzania jakością

Tematem konferencji będzie między innymi wewnętrzny systemem jakości, w tym wpływ procedur Human Factors na poprawę wskaźników tzw. ustawy o jakości (m.in. na poziom zdarzeń niepożądanych). Wśród tematów pojawi się także odpowiedzialność za błędy, zapewnianie bezpieczeństwa pacjentów w szpitalu oraz organizacja pracy zespołów medycznych w szpitalu, aby była bezpieczna, normy bezpieczeństwa wyrobów medycznych. Eksperci wyjaśnią, czy podejmowane są działania na rzecz włączenia aspektów Human Factors do regulacji prawnych.

Program: wykłady i sesje

Spotkanie otworzy wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk. 

W programie przewidziano wystąpienia organizatorów pt. "Miejsce nauki o Human Factors w systemie ochrony zdrowia" dr hab. Moniki Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH, kierowniczki projektu "HF dla poprawy efektywności opieki zdrowotnej" oraz Arnolda Maciejewskiego, koordynatora tego projektu. 

Odbędą się sesje, m.in. Failure Case w systemie ochrony zdrowia z udziałem Tomasza Młynarskiego, dyrektora departamentu świadczeń kompensacyjnych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. 

Kolejną zaplanowana sesja dotyczy faktorów bezpieczeństwa w podmiocie medycznym, podczas której przewidziano m.in. wykład "Jak zorganizować zespół urazowy" oraz dyskusję panelową z udziałem ekspertów. Podczas sesji pt.  "Bezpieczny wyrób medyczny" przewidziano wykład pt. "Wdrożenie wyrobu medycznego na rynek w EU i USA" a następnie dyskusję panelową. 

Odbędą się także "Spotkania z ekspertem przy kawie", m.in. z przedstawicielem Wolters Kluwer Polska. 

Z kolei w czwartek, 29 lutego, przewidziano warsztaty dla zapisanych na konferencję osób.