Warszawski sąd uchylił karę porządkową upomnienia nałożoną na pracowników instytucji państwowej, którzy - wbrew zarządzeniu pracodawcy - nie okazali przed rozpoczęciem pracy certyfikatu covidowego, ani nie poddali się testowi antygenowemu. Bo, jak orzekł, polecenie pracodawcy było sprzeczne z przepisami prawa, a takich poleceń pracownicy nie muszą wykonywać.
Grażyna J. Leśniak
14.04.2022
Prawo pracy BHP RODO Koronawirus szczepienia
W 2022 roku całkowity budżet na refundację leków wzrośnie o 2,8 miliarda złotych. Tak wynika z projektu rozporządzenia o podziale dodatkowych funduszy. Jednak zdaniem ekspertów nie oznacza to, że sytuacja chorych się poprawi. Może być wręcz na odwrót, bo budżet refundacyjny zasilają pieniądze z Funduszu Medycznego, który miał być oddzielnym źródłem finansowania wybranych terapii.
Jolanta Ojczyk
14.04.2022
Finansowanie zdrowia Farmacja
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu - ta formułka w reklamach leków zniknie za pół roku. W zamian pojawią trzy nowe do wyboru. Zdaniem branży to kosztowne zmiany, które nie są dobrze uzasadnione. Ministerstwo Zdrowia jednak ma inne zdanie.
Jolanta Ojczyk
13.04.2022
Rynek i konsument Farmacja
Ministerstwo Zdrowia od dziś zniosło standardy organizacyjne opieki w izolatoriach. Trafiali tam pacjenci z Covid-19 lub podejrzani o zachorowanie. W izolatoriach mieli zapewnioną opiekę medyczną i posiłki. Jak jednak wskazuje resort, stan epidemiczny w Polsce poprawił się i takie miejsca odosobnienia nie są już potrzebne.
Katarzyna Redmerska Jolanta Ojczyk
12.04.2022
Koronawirus a prawo
Krępowanie osób z zaburzeniami psychicznymi przy użyciu kajdanek jest niedopuszczalne w praktyce psychiatrycznej, a tymczasem polskie przepisy zezwalają policji na stosowanie wobec nich takiego środka przymusu bezpośredniego. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że konieczna jest zmiana ustawy o policji, żeby dostosować ją do europejskich standardów.
Krzysztof Sobczak
12.04.2022
Prawo karne Pacjent Policja
Nie ma już obowiązku izolacji i kwarantanny, a także noszenia maseczek w miejscach publicznych, co przez większość Polaków zostało przyjęte z dużym entuzjazmem. Jednak wprowadzone w rozporządzeniu zmiany nie zwalniają pracodawców z obowiązku dostosowania zasad bezpieczeństwa pracy do panujących aktualnie warunków epidemicznych - pisze Karina Zalewska-Mendak.
Karina Zalewska-Mendak
12.04.2022
BHP Koronawirus a prawo
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego uruchomiło bezpłatne kursy podstawy medycznego języka polskiego. Zgłosiło się już ponad 3 tys. chętnych. Jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia, po 3 tygodniach i 45 godzinach lekcyjnych będą mogli bez przeszkód podjąć pracę w zawodzie lekarza, ratownika medycznego czy pielęgniarki. A lingwiści i lekarze twierdzą, że to niemożliwe.
Jolanta Ojczyk
12.04.2022
Zawody medyczne Ukraina

Maseczki dzielą Amerykanów

Koronawirus a prawo
Dwa portale amerykańskie przeprowadziły sondaż o noszeniu maseczek, jeden wśród pracowników ochrony zdrowia, drugi wśród osób spoza branży. Wynika z nich, że jedynie pracujący w podmiotach leczniczych nadal będą nosić maseczki, zwłaszcza podczas dużych imprez.
Katarzyna Redmerska
11.04.2022
Koronawirus a prawo
Ministerstwo z dnia na dzień zmienia strategię testowania w kierunku Covid-19. Najpierw nieoczekiwanie przestało płacić za wykonanie testów antygenowych, przez co nie można ich wykonać bezpłatnie w aptece czy punkcie wymazowym. Teraz taki test wpisuje na listę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej. Lekarze mają je zamawiać w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, choć nie mają gwarancji, że będą tam zawsze.
Jolanta Ojczyk
11.04.2022
Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Przepisy nie różnicują uprawnień do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego od rodzaju choroby, będącej przyczyną absencji chorobowej. Przyjęte rozwiązanie, zgodnie z którym okres zasiłkowy trwa 182 dni, z możliwością uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego na okres do 12 miesięcy, jest zasadą optymalną, zabezpieczającą interesy osób chorych – uważa ministerstwo rodziny.
Grażyna J. Leśniak
09.04.2022
Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Ministerstwo Finansów przyznaje, że miesięczny okres rozliczania tych wydatków jest archaiczny, a odliczana kwota 100 zł od sumarycznego rachunku za leki, nie podlegała zmianie od wielu lat. Mimo to w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która jest w toku, nie będzie zmiany zasad odliczania wydatków na leki od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Beata Dązbłaż
09.04.2022
Pacjent PIT Farmacja

Niepełnosprawny uchodźca musi mieć polskie orzeczenie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Na razie uchodźcy z niepełnosprawnościami zgłaszający się do ośrodków pomocy społecznej odsyłani są do powiatowych i miejskich zespołów ds. orzekania. Najpierw muszą bowiem wystąpić o polskie orzeczenie o niepełnosprawności. Problemów jest jednak wiele, bo wcześniej muszą mieć i tak numer PESEL. Do tego dochodzi często brak dokumentacji medycznej lub jej tłumaczenia na polski.
Beata Dązbłaż
09.04.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Minister zdrowia skierował do publikacji nowe rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. W porównaniu z projektem zniknęły z niego domy dziecka i schroniska dla bezdomnych, a pojawiło się Polskie Laboratorium Antydopingowe, a także sklepy zielarsko-medyczne. Przychodnie będą mogły kupować w hurtowaniach praktycznie tylko szczepionki.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
09.04.2022
Farmacja
60 proc. ankietowanych Polaków źle ocenia Narodowy Fundusz Zdrowia. Dezaprobatę najczęściej wyrażali respondenci w wieku 25–34 lata. Tak wynika sondażu pn. „Oceny działalności instytucji publicznych” przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Lepiej wypada nawet Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Katarzyna Redmerska
08.04.2022
Psychologowie z Ukrainy będą mogli do 24 sierpnia 2023 roku, czyli przez 18 miesięcy od 24 lutego, świadczyć usługi obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski, w tym udzielać świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Taką możliwość przewiduje nowelizacja specustawy, którą uchwalił Sejm.
Jolanta Ojczyk
08.04.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Do tej pory zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia to Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych koordynowała zbieranie i przekazywanie leków dla Ukrainy i to mimo podstaw prawnych. Z ich braku wsparcia nie mogły oferować inne podmioty. To się zmieni za sprawą uchwalonej przez Sejm w nocy z czwartku na piątek nowelizacji specustawy. RARS zyska prawo do zbierania i wysyłania leków do Ukrainy, ale także zlecenia zadania hurtowniom farmaceutycznym.
Jolanta Ojczyk
08.04.2022
Farmacja Ukraina
Mimo informacji wskazujących na możliwość przyznania zwolnienia lekarskiego i zasiłku chorobowego z powodu wypalenia zawodowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zakwestionować taką decyzję lekarza. Uznanie wypalenia zawodowego za chorobę wymaga zmiany prawa, a to z kolei czasu, który pracodawcy powinni wykorzystać na zarządzanie zdrowiem pracowników i w efekcie minimalizację ryzyka absencji osób zatrudnionych. Pisze o tym Joanna Misiun.
Joanna Misiun
08.04.2022
Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna
Proponowana przez rząd podwyżka minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia nie obejmie pracowników administracyjnych, informatyków, elektryków i pozostałego personelu pomocniczego. Dyrektorzy szpitali zwracają uwagę, że tak nie może być, bo bez nich system nie jest w stanie funkcjonować. Z powodu inflacji i braku podwyżek wycen świadczeń, szpitalom będzie trudno znaleźć pieniądze na podwyższenie pensji.
Jolanta Ojczyk
08.04.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
W lokalnej prasie ukazała się notatka i artykuł o działalności apteki. Publikacja tych materiałów została uznana za przemyślaną strategię marketingową. Tezę o współpracy właściciela apteki i redaktora miały wzmacniać domniemane relacje towarzysko-biznesowe. Inspekcja farmaceutyczna dopatrzyła się więc naruszenia zakazu reklamy i nałożyła karę pieniężną. Z rozstrzygnięciem tym nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
08.04.2022
Pacjent Rynek i konsument Farmacja
Na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia w miejsce Sławomira Gadomskiego został powołany dr Marcin Martyniak. Nowy wiceminister wcześniej był szefem gabinetu politycznego Adama Niedzielskiego. Ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim.
Jolanta Ojczyk
07.04.2022
W części ze zlikwidowanych z dniem 1 kwietnia szpitali tymczasowych planuje się przygotowanie miejsc zakwaterowania dla wojennych uchodźców z Ukrainy. W niektórych takich placówkach mają powstać także m.in. nowe centra rehabilitacji, ośrodki onkologiczne i pulmonologiczne.
Katarzyna Redmerska
06.04.2022
Lekarze i eksperci są w szoku. Narodowy Fundusz Zdrowia z polecenia ministra zdrowia z dnia na dzień likwiduje rehabilitację pocovidową. Zgodnie z komunikatem Funduszu z 4 kwietnia lekarze skierowania do uzdrowisk mogli wystawiać do... 4 kwietnia! Co gorsza, realizacja już wystawionych skierowań musi się zakończyć do 30 czerwca.
Jolanta Ojczyk
06.04.2022
Koronawirus a prawo
Psycholog na podstawie wyników badania wyda orzeczenie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej. Termin ważności badań psychologicznych wyniesie trzy lata od ostatniego badania, zakończonego wydaniem orzeczenia o braku przeciwwskazań do pełnienia służby.
Renata Krupa-Dąbrowska
05.04.2022
Opieka zdrowotna
Podmioty ochrony zdrowia protestują przeciwko pozbawieniu ich dodatku na koszty środków ochrony: maseczki, rękawiczki jednorazowe, fartuchy czy płyny do dezynfekcji. Narodowy Fundusz Zdrowia trzyprocentowy dodatek doliczy ostatni raz do faktur za marzec 2022 roku. Za to podwyższy wartości umów o 4,5 proc. z tytułu inflacji. Przedstawiciele branży podkreślają, że inflacja wynosi 8,5 proc., a dodatek inflacyjny niektórzy zobaczą dopiero za dwa miesiące.
Jolanta Ojczyk
05.04.2022
Finansowanie zdrowia
Budżet Funduszy Europejskich na Rzecz Nowoczesnej Gospodarki wynosi blisko 36 mld zł w latach 2021-2027. By skorzystać z programu trzeba mieć projekt kwalifikujący się do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W tym roku polska lista KIS została poszerzona o syntezę substancji czynnych i rozwój leków równoważnych, czyli generycznych. To daje szansę, że do polskich firm farmaceutycznych trafi więcej funduszy niż w latach 2014-2021.
Katarzyna Redmerska
05.04.2022
Finansowanie zdrowia Farmacja
Brak odebrania od rodziców dziecka wyraźnej, pisemnej zgody na każdy z trzech zabiegów chirurgicznych dziecka, a co za tym idzie niepoinformowanie skarżących o potencjalnych konsekwencjach takich zabiegów, stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego skarżącego dziecka - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
05.04.2022
Opieka zdrowotna
Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Bydgoszczy został dr Szymon Suwała, endokrynolog, który rok temu zdał egzamin specjalizacyjny. Szefem samorządu lekarzy w Szczecinie po raz pierwszy został Michał Bulsa, członek OIL raptem od 2018 roku. W Warszawie po raz drugi na czteroletnią kadencję prezesa wybrano Łukasza Jankowskiego, członka Izby raptem od 2014 roku. To oznacza, że młodzi coraz chętniej i skuteczniej działają w samorządzie medyków.
Jolanta Ojczyk
04.04.2022
Zawody medyczne
Przedstawiciele Porozumienia Autyzm-Polska zrzeszającego 30 organizacji domagają się utworzenia specjalistycznych ośrodków wsparcia dla dorosłych z najcięższymi przypadkami autyzmu. W opinii organizacji, takich placówek powinno być 15-20 w każdym województwie. Trwa właśnie kampania pod hasłem „Autyzm. Nie możemy czekać”, która będzie miała miejsce przez cały kwiecień – miesiąc Świadomości Autyzmu.
Katarzyna Redmerska
04.04.2022
Opieka zdrowotna
Wzrost zakażeń krztuścem groził nam już przed pandemią. Za sprawą obostrzeń zagrożenie zmniejszyło się, ale teraz znowu powraca, bo wyszczepialność na Ukrainie jest niższa niż w Polsce. Podczas gdy w naszym kraju jest już ponad 2 miliony uchodźców, a ponad 100 tys. rozpoczęło naukę w szkołach - planowane zasady szczepień są wciąż mało precyzyjne.
Jolanta Ojczyk
04.04.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Polska służba zdrowia zdewastowana po dwóch latach pandemii musi stawić czoła kolejnemu wielkiemu wyzwaniu: zaopiekowania się milionami nowych pacjentów z Ukrainy - mówi dr n. med. Konstanty Szułdrzyński z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSWiA. Ocenia, że w obliczu kryzysu humanitarnego pracownikom służby zdrowia łatwiej jest wykrzesać z siebie motywację, ale wszystko ma swoje granice.
Grażyna J. Leśniak
03.04.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski