Specustawa o wsparciu dla obywateli Ukrainy już obowiązuje

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Ukraina
W ciągu kilku godzin ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy została podpisana przez prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Regulacja wprowadza uproszczoną legalizację pobytu, rejestracje przez gminy, numer PESEL, ułatwienia w zatrudnieniu, 500 plus i pakiet świadczeń socjalnych, ale - co ważne - dla obywateli Ukrainy, którzy przedostali się do Polski bezpośrednio ze swojej ojczyzny.
Robert Horbaczewski Patrycja Rojek-Socha
12.03.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Ukraina
Uchodźcy z Ukrainy będą uprawnieni do opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim przysługuje on osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Nie będą mieli prawa do leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej. Przewiduje to uchwalona ostatecznie w sobotę przez Sejm ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Jolanta Ojczyk Beata Dązbłaż
12.03.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przewiduje on też uproszczone przepisy dla lekarzy i pielęgniarek spoza Unii. Zgodnie z nimi każdy, kto uzyskał prawo do wykonywania zawodu w trybie uproszczonym, może podjąć pracę w każdym podmiocie wykonującym świadczenia dla obywateli Ukrainy, a zatem mającym umowę z NFZ.
Jolanta Ojczyk
11.03.2022
Zawody medyczne Ukraina
Pracodawcy RP i Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera podpisali porozumienie o współpracy w zakresie działalności edukacyjnej, promocyjnej i upowszechniającej wiedzę w celu wspierania zdrowia pracowników. Działania mają koncentrować się na wyzwaniach demograficznych, m.in. edukacji w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2022
Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna
Adam Niedzielski, minister zdrowia, powołał zespół do spraw pomocy medycznej dla Ukrainy. Do jego zadań ma należeć m.in. monitorowanie przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dotkniętych skutkami konfliktu i wymiana informacjami z podmiotami ochrony zdrowia. Pracami zespołu pokieruje wiceminister Waldemar Kraska (na zdjęciu).
Jolanta Ojczyk
11.03.2022
Opieka zdrowotna Zarządzanie Ukraina
W Polsce przebywa już blisko półtora miliona uciekinierów z ogarniętej wojną Ukrainy, w tym wielu chorych i rannych. Tymczasem wciąż nie ma zorganizowanego systemu opieki medycznej nad tymi przebywającymi na dworcach w Warszawie czy w centrach pobytu. Na przebadanie czekają i dzieci, i dorośli. Specustawa, nad którą prace kończy parlament, zapewni uchodźcom w dalszej perspektywie prawo do bezpłatnej opieki, ale wyrobienie PESEL-u, który jest do tego konieczny, nie będzie łatwe.
Jolanta Ojczyk
11.03.2022
Ukraina
Stowarzyszenie humanitarne Polska Misja Medyczna chce zorganizować szpital polowy dla tych, którzy zdecydowali się pozostać w objętej wojną Ukrainie. Z PMM współpracę w tej sprawie rozpoczęła Fundacja Ziko dla Zdrowia. Zarząd fundacji przeznaczył na ten cel 200 tysięcy złotych. Inni mogą wpłacać na konto.
Katarzyna Redmerska
10.03.2022
Ukraina
Narodowy Fundusz Zdrowia powołał zespół, który zajmie się sprawdzaniem udzielania świadczeń zdrowotnych dla uchodźców z Ukrainy. Co ciekawe, nowo powołany organ wcześniej miał zajmować się prawidłowością działań przy osobach podejrzanych o zakażenie lub zakażonych SARS-CoV-2. Od teraz ma nową nazwę i nowe zadania.
Katarzyna Redmerska
09.03.2022
Zarządzanie
W aptekach brakuje płynu Lugola. W internecie, np. na Allegro osiąga coraz wyższe ceny. Po rosyjskiej inwazji Rosji na Ukrainę i doniesieniach o zajęciu przez Rosjan elektrowni w Czarnobylu, płyn zaczął znikać z polskich aptek. Jednak jego stosowanie nie ma żadnych podstaw medycznych, a wręcz przeciwnie, może szkodzić – ostrzegają eksperci, w tym Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne.
Beata Dązbłaż
09.03.2022
Farmacja
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jest jednym z ośrodków wyznaczonych przez rząd do zaopatrzenia medycznego ofiar wojny. Do placówki trafili już pierwsi pacjenci - to dzieci walczące z nowotworami. Na razie więc nie są to ranni, ale widząc bestialskie ataki rosyjskiego wojska na zwykłych ludzi, trzeba się liczyć z tym, że to tylko kwestia czasu - mówi rektor prof. Piotr Ponikowski.
Katarzyna Redmerska
09.03.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu w 2022 roku dla 583 szpitali z sieci. Za jego sprawą zniknie współczynnik korygujący w związku z osiągnięciem określonego poziomu realizacji świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Jolanta Ojczyk
09.03.2022
Finansowanie zdrowia
Ministerstwo Zdrowia ma w planach zmianę wzoru prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Został opublikowany projekt noweli rozporządzenia w tej sprawie. Obowiązek posiadania nowego dokumentu „prawo wykonywania zawodu” obejmie około 36 tys. farmaceutów.
Katarzyna Redmerska
09.03.2022
Zawody medyczne
W Polsce już pracuje 600 lekarzy z Ukrainy, ale będzie mogło więcej. Ich pomoc jest bardzo potrzebna, bo nasz system ochrony zdrowia już od lat boryka się z niedoborem medyków, a pacjentów przybędzie. Ale specustawa dotycząca legalizacji w Polsce obywateli z Ukrainy nie rozwiązuje dobrze wszystkich problemów. Z jednej strony zwalnia ich z obowiązku znajomości języka polskiego, z drugiej nie zobowiązuje do jego nauki.
Jolanta Ojczyk
09.03.2022
Zawody medyczne Ukraina
W Polsce przebywa już ponad milion obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, głównie kobiet i dzieci. W Sejmie toczą się prace nad specustawą, która pozwoli m.in. na zalegalizowanie ich pobytu w naszym kraju. Problem w tym, że projekt nie zawiera specjalnych przepisów, które by pozwoliły przyspieszyć szczepienia wśród przybyłych. 
Jolanta Ojczyk
08.03.2022
Opieka zdrowotna Ukraina

SN: Pobyt w szpitalu psychiatrycznym nie wyklucza udziału w rozprawie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Podejrzany, który został pozbawiony prawa do obrony w procesie karnym o znieważenie funkcjonariusza, nie będzie ukarany, gdyż został uznany za niepoczytalnego. Jednak jego pobyt w szpitalu psychiatrycznym nie zwalnia sądu z przeprowadzenia procesu z jego udziałem i zapewnienia podejrzanemu transportu na rozprawę - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego, uwzględniając kasację rzecznika praw obywatelskich.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
W poniedziałek rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tak jak pisaliśmy w Prawo.pl, zakłada on, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także Funduszu Solidarnościowego, będą mogły być przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy legalnie będą przebywać w Polsce po 24 lutego br. Z PFRON ma być 130 milionów złotych.
Beata Dązbłaż
07.03.2022
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Powstał specjalny portal internetowy dla osób, które potrzebują konsultacji lekarskiej, przerwały leczenie na Ukrainie, którym kończą się leki. W razie konieczności chory otrzyma tą drogą także skierowanie do szpitala. Na stronie mogą się ogłaszać zarówno lekarze oferujący darmową pomoc, jak i osoby uciekające z Ukrainy.
Katarzyna Redmerska
07.03.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Z ogromnym niepokojem odnotowuję doniesienia dotyczące tragicznej sytuacji, w jakiej znalazły się dzieci z ukraińskich hospicjów i szpitali. Już dziś wiemy, że tysiące dzieci przekraczających polską granicę z Ukrainą może potrzebować pilnej pomocy medycznej, w tym opieki hospicyjnej i paliatywnej - napisał Rzecznik Praw Dzieca. I zaapelował do ministra zdrowia, aby ciężko chore dzieci jak najszybciej ewakuować z kraju ogarniętego wojną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.03.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Ukraińcy mają być uprawnieni do opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim przysługuje ona osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. A to oznacza, że z dokumentacji medycznej musi wynikać, że jest zasadność przepisania leku. Gdy NFZ zarzuci jej brak, lekarzowi grozi zwrot kwoty refundacji.
Jolanta Ojczyk
04.03.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Żeby doraźnie usprawnić pracę systemu ochrony zdrowia, potrzebujemy dodatkowo 60-70 tys. pielęgniarek. A te, które już pracują, potrzebują wsparcia opiekunów medycznych. Uprawnienia do wykonywania tego zawodu ma już w Polsce ponad 70 tys. osób, ale pracuje niespełna 7 tys. Szpitale nie chcą ich zatrudniać, choć to wymiernie poprawiłoby efektywność pracy pielęgniarek, których liczba gwałtownie maleje.
Józef Kielar
04.03.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Nadrabiamy zaległości w chorobach rzadkich

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Rok 2022 jest przełomowy dla leczenia chorób rzadkich w Polsce - mówią eksperci. To w nim ma się rozpocząć realizacja przyjętego w ubiegłym roku Planu dla Chorób Rzadkich i programów lekowych dla niektórych chorych, ostatnio m.in. na mukowiscydozę. I choć Plan został przyjęty po 12 latach prac nad nim, jego realizacja przewidziana jest tylko do 2023 r. Dlatego już teraz należy myśleć o jego kontynuacji.
Beata Dązbłaż
03.03.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Obywatele Ukrainy, planujący powrót do ogarniętego wojną kraju, mogą skorzystać z darmowych szkoleń, z zakresu podstaw ratownictwa taktycznego, które prowadzi grupa Medycy dla Ukrainy Szczecin. Zajęcia mają charakter praktyczny, a uczestnicy prosto ze szkolenia wybierają się bezpośrednio na front.
Katarzyna Redmerska
03.03.2022
Ukraina
Do 31 marca 2022 roku świadczenia covidowe będą rozliczane i finansowane na dotychczasowych zasadach. Po tej dacie już na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach obowiązującej umowy. Skończą się też dodatki covidowe - poinformował w Narodowy Fundusz Zdrowia. Prawo.pl ustaliło też, że nie będzie już szpitali tymczasowych.
Jolanta Ojczyk
02.03.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Na stanowisko zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw operacyjnych, wybrana została Małgorzata Dziedziak. Powołanie na stanowisko odebrała z rąk ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.
Katarzyna Redmerska
02.03.2022
Zarządzanie
Ponad sześć na dziesięć osób ma minimum jeden z wymienionych w ankiecie objawów depresji - wynika z badania UCE RESEARCH i SYNO Poland dla platformy ePsycholodzy.pl. Według ekspertów, jest to ukrytym źródłem niskiej produktywności i częstej nieobecności pracowników, generującym straty pracodawców i całej gospodarki.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2022
Prawo pracy HR Opieka zdrowotna
Apteka ogólnodostępna może realizować receptę wystawionych w krajach spoza Unii Europejskiej, o ile ma ona wszystkie niezbędne elementy, np. postać i ilość leku. Taka recepta jest jednak pełnopłatna. Nie przysługuje na nią jakakolwiek refundacja. By dostać receptę, trzeba zadzwonić pod numer 800 137 200, to infolinia w języku ukraińskim. Ta też jednak nie będzie refundowana. Rząd pracuje nad zmianą przepisów.
Jolanta Ojczyk
02.03.2022
Opieka zdrowotna Farmacja Ukraina
Ministerstwo Zdrowia apeluje o rezygnację z indywidualnych zbiórek leków, dla walczącej Ukrainy. Tym ma się zająć Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Tyle że szczegółów ciągle brak, coraz więcej Ukraińców prosi o środki medyczne, a Polacy je zbierają i potem nie wiedzą, co z nimi zrobić. W efekcie są przewożone przez granicę nielegalnie. W ten sposób łatwo też je uszkodzić.
Jolanta Ojczyk Beata Dązbłaż
02.03.2022
Opieka zdrowotna Farmacja Ukraina
Ukraińcom, którzy przekroczyli naszą granicę od 24 lutego i zgłoszą się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala, należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, i zapewnia, że rozliczy udzielone im świadczenia. Lekarze rodzinni już deklarują przyjęcie pacjentów. W nocy i weekendy działa też infolinia medyczna w języku ukraińskim pod numerem 800 137 200.
Jolanta Ojczyk
01.03.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Ukraina
Od 1 marca pracownicy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i aptekach oraz studenci kierunków medycznych mają być skutecznie zaszczepieni przeciwko Covid-19. Według Ministerstwa Zdrowia mają obowiązek złożenia oświadczenia o tym, że poddali się szczepieniu przeciwko Covid-19. Według prawników nie mają ku temu podstaw prawnych.
Jolanta Ojczyk
01.03.2022
Zawody medyczne Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Już od dziś stosowana jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, która przewiduje jest obowiązek szczepień dla osób pracujących w ochronie zdrowia, ale też aptek i studentów kierunków związanych z medycyną. Skutecznie zaszczepić się musieli się do 1 marca 2022 roku, choć zabrakło ustawowych przepisów.
Jolanta Ojczyk
01.03.2022
Zawody medyczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski