W poniedziałek rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tak jak pisaliśmy w Prawo.pl, zakłada on, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także Funduszu Solidarnościowego, będą mogły być przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy legalnie będą przebywać w Polsce po 24 lutego br. Z PFRON ma być 130 milionów złotych.
Beata Dązbłaż
07.03.2022
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Powstał specjalny portal internetowy dla osób, które potrzebują konsultacji lekarskiej, przerwały leczenie na Ukrainie, którym kończą się leki. W razie konieczności chory otrzyma tą drogą także skierowanie do szpitala. Na stronie mogą się ogłaszać zarówno lekarze oferujący darmową pomoc, jak i osoby uciekające z Ukrainy.
Katarzyna Redmerska
07.03.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Z ogromnym niepokojem odnotowuję doniesienia dotyczące tragicznej sytuacji, w jakiej znalazły się dzieci z ukraińskich hospicjów i szpitali. Już dziś wiemy, że tysiące dzieci przekraczających polską granicę z Ukrainą może potrzebować pilnej pomocy medycznej, w tym opieki hospicyjnej i paliatywnej - napisał Rzecznik Praw Dzieca. I zaapelował do ministra zdrowia, aby ciężko chore dzieci jak najszybciej ewakuować z kraju ogarniętego wojną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.03.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Żeby doraźnie usprawnić pracę systemu ochrony zdrowia, potrzebujemy dodatkowo 60-70 tys. pielęgniarek. A te, które już pracują, potrzebują wsparcia opiekunów medycznych. Uprawnienia do wykonywania tego zawodu ma już w Polsce ponad 70 tys. osób, ale pracuje niespełna 7 tys. Szpitale nie chcą ich zatrudniać, choć to wymiernie poprawiłoby efektywność pracy pielęgniarek, których liczba gwałtownie maleje.
Józef Kielar
04.03.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Ukraińcy mają być uprawnieni do opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim przysługuje ona osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. A to oznacza, że z dokumentacji medycznej musi wynikać, że jest zasadność przepisania leku. Gdy NFZ zarzuci jej brak, lekarzowi grozi zwrot kwoty refundacji.
Jolanta Ojczyk
04.03.2022
Opieka zdrowotna Ukraina

Nadrabiamy zaległości w chorobach rzadkich

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Rok 2022 jest przełomowy dla leczenia chorób rzadkich w Polsce - mówią eksperci. To w nim ma się rozpocząć realizacja przyjętego w ubiegłym roku Planu dla Chorób Rzadkich i programów lekowych dla niektórych chorych, ostatnio m.in. na mukowiscydozę. I choć Plan został przyjęty po 12 latach prac nad nim, jego realizacja przewidziana jest tylko do 2023 r. Dlatego już teraz należy myśleć o jego kontynuacji.
Beata Dązbłaż
03.03.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Obywatele Ukrainy, planujący powrót do ogarniętego wojną kraju, mogą skorzystać z darmowych szkoleń, z zakresu podstaw ratownictwa taktycznego, które prowadzi grupa Medycy dla Ukrainy Szczecin. Zajęcia mają charakter praktyczny, a uczestnicy prosto ze szkolenia wybierają się bezpośrednio na front.
Katarzyna Redmerska
03.03.2022
Ukraina
Do 31 marca 2022 roku świadczenia covidowe będą rozliczane i finansowane na dotychczasowych zasadach. Po tej dacie już na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach obowiązującej umowy. Skończą się też dodatki covidowe - poinformował w Narodowy Fundusz Zdrowia. Prawo.pl ustaliło też, że nie będzie już szpitali tymczasowych.
Jolanta Ojczyk
02.03.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Na stanowisko zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw operacyjnych, wybrana została Małgorzata Dziedziak. Powołanie na stanowisko odebrała z rąk ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.
Katarzyna Redmerska
02.03.2022
Zarządzanie
Ponad sześć na dziesięć osób ma minimum jeden z wymienionych w ankiecie objawów depresji - wynika z badania UCE RESEARCH i SYNO Poland dla platformy ePsycholodzy.pl. Według ekspertów, jest to ukrytym źródłem niskiej produktywności i częstej nieobecności pracowników, generującym straty pracodawców i całej gospodarki.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2022
Prawo pracy HR Opieka zdrowotna
Apteka ogólnodostępna może realizować receptę wystawionych w krajach spoza Unii Europejskiej, o ile ma ona wszystkie niezbędne elementy, np. postać i ilość leku. Taka recepta jest jednak pełnopłatna. Nie przysługuje na nią jakakolwiek refundacja. By dostać receptę, trzeba zadzwonić pod numer 800 137 200, to infolinia w języku ukraińskim. Ta też jednak nie będzie refundowana. Rząd pracuje nad zmianą przepisów.
Jolanta Ojczyk
02.03.2022
Opieka zdrowotna Farmacja Ukraina
Ministerstwo Zdrowia apeluje o rezygnację z indywidualnych zbiórek leków, dla walczącej Ukrainy. Tym ma się zająć Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Tyle że szczegółów ciągle brak, coraz więcej Ukraińców prosi o środki medyczne, a Polacy je zbierają i potem nie wiedzą, co z nimi zrobić. W efekcie są przewożone przez granicę nielegalnie. W ten sposób łatwo też je uszkodzić.
Jolanta Ojczyk Beata Dązbłaż
02.03.2022
Opieka zdrowotna Farmacja Ukraina
Ukraińcom, którzy przekroczyli naszą granicę od 24 lutego i zgłoszą się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala, należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, i zapewnia, że rozliczy udzielone im świadczenia. Lekarze rodzinni już deklarują przyjęcie pacjentów. W nocy i weekendy działa też infolinia medyczna w języku ukraińskim pod numerem 800 137 200.
Jolanta Ojczyk
01.03.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Ukraina
Od 1 marca pracownicy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i aptekach oraz studenci kierunków medycznych mają być skutecznie zaszczepieni przeciwko Covid-19. Według Ministerstwa Zdrowia mają obowiązek złożenia oświadczenia o tym, że poddali się szczepieniu przeciwko Covid-19. Według prawników nie mają ku temu podstaw prawnych.
Jolanta Ojczyk
01.03.2022
Zawody medyczne Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Już od dziś stosowana jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, która przewiduje jest obowiązek szczepień dla osób pracujących w ochronie zdrowia, ale też aptek i studentów kierunków związanych z medycyną. Skutecznie zaszczepić się musieli się do 1 marca 2022 roku, choć zabrakło ustawowych przepisów.
Jolanta Ojczyk
01.03.2022
Zawody medyczne
W ukraińskich szpitalach zaczyna brakować tlenu. Skutki mogą być katastrofalne – nie chodzi tylko o pomoc rannym w rosyjskich odstrzałach, ale także przewlekle chorym i pacjentom z COVID-19. Jak światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – zapasy tlenu mogą się skończyć w ciągu 24 godzin. Tlen nie dociera m.in. do Kijowa.
Katarzyna Redmerska
28.02.2022
Opieka zdrowotna
Studenci studiów lekarskich kształcący się w Ukrainie mogą kontynuować naukę w Polsce – poinformowało w poniedziałek na Twitterze Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie resort zapowiedział, że zostaje uruchomiona infolinia informująca o możliwości kontynowania kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Polsce. Podano też listę uczelni, na których jest to możliwe.
Krzysztof Sobczak
28.02.2022
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne Ukraina
Wymiana informacji pomiędzy hurtowniami farmaceutycznymi mogła ograniczać konkurencję na rynku i skutkować wyższymi cenami dla konsumentów w aptekach, ponieważ poprzez specjalistyczne narzędzia informatyczne hurtownie mogły mieć dostęp do informacji o cenach, rabatach i marżach swoich konkurentów. Sprawę bada UOKiK, a za antykonkurencyjne praktyki firmom grożą kary do 10 proc. rocznego obrotu.
Krzysztof Sobczak
28.02.2022
Rynek i konsument Farmacja Ochrona konkurencji
120 placówek szpitalnych jest przygotowanych na ewentualne przyjęcie poszkodowanych Ukraińców, którzy ucierpieli wskutek agresji rosyjskiej. Ponadto został przygotowany przez rząd specjalny pociąg sanitarny do transportu rannych. – Polska służba zdrowia udzieli pomocy medycznej każdemu z uchodźców, który będzie jej potrzebował – poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Katarzyna Redmerska
28.02.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Od 28 lutego znoszona jest większość restrykcji dla przedsiębiorców. Właściwie zostają tylko te ograniczenia, które mają charakter czysto epidemiczny, związany z utrzymaniem tego kryterium ograniczania transmisji wirusa. Pozostaje: izolacja dla zarażonych, kwarantanna dla domowników i przyjeżdżających do Polski oraz maseczki w przestrzeniach zamkniętych.
Jolanta Ojczyk Renata Krupa-Dąbrowska
28.02.2022
Koronawirus a prawo
Depresja poporodowa wbrew pozorom może dotykać także mężczyzn, nie tylko kobiety. Statystyki są dość wyrównane. Według ICD-10, by zdiagnozować depresję, należy stwierdzić dwa z następujących trzech głównych objawów: obniżony nastrój, anhedonię – brak odczuwanej przyjemności oraz poczcie braku energii, chronicznego zmęczenia. Jak sobie pomóc zmagając się z depresją i gdzie szukać pomocy mówi dr Magdalena Chrzan-Dętkoś reprezentująca projekt „Przystanek Mama”.
Beata Dązbłaż
28.02.2022
Opieka zdrowotna
Jako środowisko lekarskie ze szczególną troską myślimy o wszystkich ofiarach konfliktu zbrojnego, których życie i zdrowie narażone są na wielkie niebezpieczeństwo, ogrom cierpień fizycznych i psychicznych - pisze w swoim stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich. I wyraża solidarność z mieszkańcami tego kraju, którzy doświadczają ataku militarnego zasługującego na zdecydowane potępienie.
Katarzyna Redmerska
26.02.2022
Zawody medyczne
Cudzoziemiec mieszkający w Polsce może wyrobić orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu na podstawie tych samych przepisów, które obowiązują każdego Polaka. Nie będzie jednak mógł otrzymać orzeczenia do ulg i uprawnień. Jeszcze więcej problemów będą mieli bezpaństwowcy oraz cudzoziemcy bez numeru PESEL lub ci, którzy zrzekli się obywatelstwa dobrowolnie.
Beata Dązbłaż
26.02.2022
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Ukraina

WSA: Termin na odwołanie się od decyzji o izolacji biegnie dopiero po jej doręczeniu

Administracja publiczna Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Organ odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji nakładającej obowiązkową izolację. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wskazał, że sporne rozstrzygnięcie zostało jedynie przekazane ustnie i przesłane MMS-em. Tymczasem termin do wniesienia odwołania biegnie dopiero od dnia doręczenia decyzji na piśmie. Oznacza to, że odmowa przywrócenia terminu była przedwczesna.
Dorian Lesner
26.02.2022
Administracja publiczna Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa są zwolnione z obowiązku kwarantanny. Ponadto minister zdrowia Adam Niedzielski wprowadził od piątku możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej przeciw COVID-19 i bezpłatnego testowania.
Jolanta Ojczyk
25.02.2022
Koronawirus a prawo Ukraina

Ministerstwo Zdrowia zamierza zmarnować miliardy na geriatrię

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Cztery miliardy złotych z Funduszu Medycznego w ciągu 8 lat ma zostać wydanych na oddziały geriatryczne i opiekę długoterminową, a w tym roku blisko 700 mln zł. Tyle że zdaniem ekspertów to będą zmarnowane pieniądze, które spowodują, że starsze osoby zostaną zamknięte w szpitalach, zamiast otrzymać potrzebne wsparcie blisko domu.
Jolanta Ojczyk
25.02.2022
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził, że naruszono prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Szpital nie może jednak wnieść skargi do sądu administracyjnego na wydane w tej sprawie rozstrzygnięcie. Pismo organu jest bowiem wyłącznie stanowiskiem informującym o stwierdzeniu naruszenia praw pacjenta. Nie posiada ono cech charakterystycznych dla decyzji administracyjnej. Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
24.02.2022
Pacjent Opieka zdrowotna

Fiasko programu Profilaktyka 40 plus. Będą zmiany?

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Zaledwie 358 tys. Polaków wykonało dotąd badania z programu Profilaktyka 40 plus. To niewiele spośród ok. 20 mln uprawnionych osób. Dlatego Ministerstwo Zdrowia ma zbadać, dlaczego tak się dzieje i wprowadzić modyfikacje. Eksperci nie mają wątpliwości, że to efekt zbyt małej liczby punktów pobrań, braku informacji o programie, kontaktu z lekarzem. A farmaceuci chcą, by do programu zostały włączone apteki.
Beata Dązbłaż
24.02.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W Polsce zmarło dotąd ponad 110 tys. osób z COVID-19. Wśród nich było 304 lekarzy i 257 pielęgniarek. Wśród potwierdzonych od początku epidemii w Polsce ponad 5,5 mln przypadków zakażenia SARS-CoV-2, 108 938 dotyczy pielęgniarek, 45 705 lekarzy, a 19 789 fizjoterapeutów – wynika z najnowszych danych Ministerstwo Zdrowia.
Grażyna J. Leśniak
23.02.2022
Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Rzecznik Praw Pacjenta na podstawie wpływających do niego skarg rozpoczął rejestrowanie zdarzeń niepożądanych, choć przepisy prawa jeszcze go do tego nie zobowiązują. Uznał bowiem, że działania w tym zakresie powinny zostać podjęte bez czekania na przyjęcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej. W styczniu odnotował 125 takich zdarzeń. Zdaniem prawników to krok w dobrym kierunku, o ile pójdą za nim działania naprawcze.
Jolanta Ojczyk
23.02.2022
Opieka zdrowotna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski