Izabela Dorota Leszczyna (ur. 3 września 1962 w Częstochowie) to polska nauczycielka, filolog polska, samorządowiec i polityk. Była posłanką na Sejm VI, VII, VIII, IX, została wybrana także do Sejmu X kadencji.

W latach 2013 -2015 pełniła urząd wiceminister w Ministerstwie Finansów i Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych.

Do jej obowiązków należała między innymi identyfikacja ryzyk występujących w systemie finansów publicznych, promowanie problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych czy zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działaniami administracji rządowej. W MF nadzorowała Departament Prawny, Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji, Departament Rozwoju Rynku Finansowego oraz Biuro Edukacji Finansowej).

W Sejmie IX kadencji została wybrana na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych.

Od 2021 jest wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej.

Leszczyna ukończyła studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe z filozofii i etyki, zarządzania jakością w organizacjach, pomiaru dydaktycznego i egzaminowania oraz konstruowania i ewaluacji programów nauczania. W 2006 została wybrana na radną rady miasta w Częstochowie z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Czytaj także na Prawo.pl: Donald Tusk przedstawił 26 osobowy skład Rady Ministrów

PAP/Wikipedia