Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Konieczna jest implementacja do polskiego prawa unijnej dyrektywy 2022/2100/UE. W ustawie ma znaleźć się definicja podgrzewanego wyrobu tytoniowego. - Jednocześnie projekt nie wprowadza zwolnień w oznakowaniu wyrobów tytoniowych do palenia innych niż papierosy, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów i tytoń do fajki wodnej – czytamy w założeniach.

 

Skład nowatorskich wyrobów tytoniowych nieznany

Nowelizacja zakłada wprowadzenie dodatkowego uprawnienia dla prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych. Mógłby on żądać od producentów i importerów nowatorskich wyrobów tytoniowych przeprowadzenia dodatkowych badań lub przekazania dodatkowych informacji.

Obecnie firmy jedynie zgłaszają w Biurze ds. Substancji Chemicznych wprowadzenie na rynek produktu, a koszt zgłoszenia jest niewielki. W 2022 r. wynosił od ponad 2,700 do ok. 7,500 zł w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

- Przyznanie wskazanego powyżej uprawnienia ma na celu przede wszystkim uzyskanie przez Prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych większej wiedzy w zakresie właściwości fizycznych i chemicznych nowatorskich wyrobów tytoniowych. Wyroby te stanowią nowy rodzaj wyrobów tytoniowych, który nie został jeszcze przebadany w stopniu porównywalnym z tradycyjnymi wyrobami tytoniowymi (np. papierosami) – czytamy na rządowej stronie. Ma to pomóc w kompleksowej ocenie wyrobów wprowadzanych do obrotu.

Czy będzie zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów?

Rząd planuje przyjąć projekt nowelizacji w II kwartale tego roku, a wejść w życie przepisy miałyby 3 miesiące od dnia ogłoszenia. Prawdopodobnie konieczne będzie notyfikacja przez KE, co wydłuży ten proces, o czym wspominał na ostatnim posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w MZ. Podczas posiedzenia zespołu wskazywano na konieczność jak najszybszej ścieżki legislacyjnej w sprawie zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów osobom niepełnoletnim. Co prawda zakaz jest, ale nie działa.

Czytaj także na Prawo.pl: Zakaz sprzedaży dzieciom jednorazowych e-papierosów jest od dawna, ale nie działa

Na razie nie wiadomo, jakie zmiany w tym zakresie będzie zawierała planowana nowelizacja przepisów.