26 marca wchodzi w życie ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych. Resort zdrowia chce, żeby tego samego dnia weszło w życie rozporządzenie, którego projekt właśnie ogłosił. Projekt rozporządzenia z 21 lutego 2024 r. Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych osób wykonujących niektóre zawody medyczne reguluje w załącznikach wykaz czynności zawodowych 15 zawodów medycznych ujętych w ustawie o niektórych zawodach medycznych. Są to:

 • asystentka stomatologiczna,
 • elektroradiolog,
 • higienistka stomatologiczna,
 • instruktor terapii uzależnień,
 • opiekun medyczny,
 • optometrysta,
 • ortoptystka,
 • podiatra,
 • profilaktyk,
 • protetyk słuchu,
 • technik farmaceutyczny,
 • technik masażysta,
 • technik ortopeda,
 • technik sterylizacji medycznej,
 • terapeuta zajęciowy.

Rozporządzenie nie uwzględnia wykazu czynności dla dietetyków, którzy tylko częściowo zostali uwzględnieni w ustawie o niektórych zawodach medycznych. Zostali w niej ujęci tylko ci dietetycy, którzy udzielają świadczeń finansowanych przez NFZ. W ustawie zostali określeni, jako osoby które wykonują czynności zawodowe w zakresie planowania diety, prowadzą konsultacje dietetyczne, udzielają porad edukacyjnych w ramach świadczeń gwarantowanych, czyli finansowanych z NFZ. Część środowiska uważa, że dietetyk wykonuje dużo więcej czynności. Dietetycy nie będą wpisywani do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Dietetyk do południa będzie zawodem medycznym, a po południu już nie

- Określenie w projektowanym rozporządzeniu czynności zawodowych dla poszczególnych zawodów medycznych ma istotne znaczenie w kontekście powierzenia zakresu obowiązków przez pracodawców osobom wykonującym zawody medyczne, zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, jak również z punktu widzenia przewidzianych dla tych zawodów w ustawie rozwiązań dotyczących odpowiedzialności zawodowej – czytamy w ocenie skutków regulacji do projektu.

Uwagi do projektu rozporządzenia można zgłaszać przez 21 dni. MZ planuje, by rozporządzenie weszło w życie 26 marca.