Raport sporządza prezes NFZ we współpracy z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym i przekazuje go wraz ze sprawozdaniem końcowym ministrowi zdrowia, nie później niż 3 miesiące od dnia otrzymania sprawozdań z oddziałów wojewódzkich Funduszu.   

O udostępnienie raportu końcowego po realizacji pilotażu KSO wielokrotnie upominały się m.in. organizacje pacjenckie, np. Ogólnopolska Federacja Onkologiczna, a w ostatnich dniach Fundacja Alivia.

W środę raport został opublikowany na stronie internetowej MZ. Organizacje pacjenckie alarmowały, że bez końcowego raportu i wzięcia pod uwagę jego wyników, nie można skutecznie budować KSO.

Czytaj także na Prawo.pl: Anna Kupiecka: Bez oceny pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej działamy po omacku

MZ opublikowało rok temu jedynie syntetyczny raport z pilotażu, jednak w opinii organizacji pacjenckich nie potwierdzał on skuteczności rozwiązań zastosowanych w sieci i nie przemawiał za wprowadzeniem KSO na terenie całego kraju.

Czytaj także: Organizacje pacjentów chcą debaty o Krajowej Sieci Onkologicznej

Raport także o satysfakcji pacjentów

W raporcie m.in. opublikowany jest wynik z badania satysfakcji pacjentów korzystających z ośrodków w ramach pilotażu KSO, czyli w województwie dolnośląskim, świętokrzyskim, podlaskim, pomorskim. Ankiety od pacjentów zbierano do 31 października 2021 r. Analizie poddano 5540 ankiet.

Ponad 86 proc. ankietowanych była pacjentami hospitalizowanymi, reszta pacjentów korzystała z hospitalizacji jednego dnia lub z poradni ambulatoryjnej.

- 98,9 proc. uczestników badania pilotażowego, zapytanych o poziom zadowolenia z uzyskanej pomocy onkologicznej i tym samym chęć polecenia placówki znajomym wskazywało na oceny powyżej 5. Ocen dokonywano w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, a 10 – najwyższą. Średnia ocen respondentów wyniosła ogółem 9,6 – czytamy w raporcie.

KSO będzie działać później

Ustawa z 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) weszła w życie 20 kwietnia 2023 r. Zakłada, że każdy pacjent – niezależnie od miejsca zamieszkania – otrzyma opiekę onkologiczną opartą na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych. Sieć miała ruszyć w ciągu 6 miesięcy, a w ciągu 12 miesięcy ma być uruchomiona krajowa infolinia onkologiczna. Teraz już wiadomo, że tak się nie stało.

Czytaj także na Prawo.pl: Krajowa Sieć Onkologiczna jest, ale póki co tylko na papierze

Sejm w lutym uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Konieczne są zmiany w zakresie terminów pierwszej kwalifikacji podmiotów leczniczych na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej. Zostały one przesunięte o rok – do 31 marca 2025 r.  Więcej czasu potrzeba na wdrożenie centralnej e-rejestracji, kart e-DILO oraz przekazywanie danych o sprawowanej opiece onkologicznej do systemu KSO – uznało MZ.

Czytaj także na Prawo.pl: Krajowa Sieć Onkologiczna - reforma zostanie odroczona