Ustawa z 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) weszła w życie 20 kwietnia. Zakłada, że każdy pacjent – niezależnie od miejsca zamieszkania – otrzyma opiekę onkologiczną opartą na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych. Sieć miała ruszyć w ciągu 6 miesięcy, a w ciągu 12 miesięcy ma być uruchomiona krajowa infolinia onkologiczna.

Pierwsza kwalifikacja do SOLO w przyszłym roku

Strukturę KSO mają tworzyć specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego III, II i I poziomu referencyjnego (SOLO III poziomu, SOLO II poziomu, SOLO I poziomu) wraz z centrami kompetencji i ośrodkami satelitarnymi, jak również ośrodki kooperacyjne.

Czytaj więcej w LEX: Zadania Specjalistycznych Ośrodków Leczenia Onkologicznego (SOLO) poziomów I-III >

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wszystkie podmioty, które miały zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki onkologicznej przed 20 kwietnia br., weszły do Krajowej Sieci Onkologicznej. - Pierwsza kwalifikacja na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej, zgodnie z ustawą, ma zostać przeprowadzona do 31 marca 2024 r. – informuje nas resort zdrowia.

Czytaj w LEX: Warunki i terminy pierwszej kwalifikacji placówek do Krajowej Sieci Onkologicznej >

 

Czytaj także na Prawo.pl: Kwalifikacja w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej do końca marca 2024 r.

Obecnie w ministerstwie trwa analiza uwag zgłoszonych podczas uzgodnień, konsultacji i opiniowania do projektu rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego (MZ 1489) z 1 czerwca br.

Obniża ono kryteria dla ośrodków leczenia onkologicznego trzeciego poziomu w Krajowej Sieci Onkologicznej oraz stawia niewygórowane warunki dla liczby personelu z powodu, jak uzasadniał ustawodawca, krótkiego czasu przygotowania.

Czytaj także na Prawo.pl: Niższe kryteria dla ośrodków onkologicznych mają poprawić dostępność, ale mogą obniżyć jakość leczenia

Brak aktów wykonawczych do ustawy o KSO

Krótki czas przygotowania przepisów o KSO widać na wielu płaszczyznach. Powołany przez MZ Zespół do spraw wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej pierwotnie miał zakończyć prace 31 lipca br. Termin ten przedłużono zarządzeniem ministra zdrowia z 14 lipca do 31 stycznia 2024 r. Ma on m.in. opracować model finansowania świadczeń opieki onkologicznej, zaktualizować produkty rozliczeniowe dedykowane szybkiej diagnostyce i terapii onkologicznej czy opracować model przepływu informacji w ramach KSO. Te wymienione to tylko nieliczne zadania, które stoją przed zespołem.

- Ponadto trwają prace nad pozostałymi aktami wykonawczymi do ustawy o KSO – informuje nas MZ. Na pewno bardzo potrzebne na już jest rozporządzenie, które ureguluje i określi zadania koordynatorów onkologicznych w szpitalach w ramach KSO.

- Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które weszły do KSO, zostały zobowiązane do wyznaczenia koordynatora w terminie 30 dni od dnia wejścia do Krajowej Sieci Onkologicznej. Pacjenci mogą już korzystać z pomocy koordynatorów, których zadaniem jest przeprowadzenie pacjenta przez całą ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną – odpowiada nam MZ.

Nie ma jednak ma przepisów, które określają zadania koordynatorów, w większości działają oni intuicyjnie w oparciu o wewnętrzne ustalenia.

Dr n. o zdr. Eliza Działach, prezes ON-KO Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Opieki Onkologicznej oraz koordynator onkologiczny w Zagłębiowskim Centrum Onkologii podkreśla, że koordynatorzy działają już od 8 lat i obecnie, na tym etapie, KSO niewiele tu zmieniła oprócz większej liczby ich powołania w placówkach. Mają one taki obowiązek od 20 maja.

– Na dzień 20 czerwca zgłoszono do systemu 1390 koordynatorów onkologicznych powołanych w ramach KSO w 420 placówkach, jak informowało MZ – mówi dr Działach. Podkreśla, że kluczowe jest odgórne doprecyzowanie i opisanie sposobu funkcjonowania koordynatorów. – Dopóki tego nie będzie, standaryzacja działań koordynatorów będzie niemożliwa – podkreśla.

Czytaj w LEX: Prowadzenie Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) >

Nieznany raport po pilotażu KSO

Wciąż nie jest też upubliczniony raport po pilotażu KSO, o co od dawna upominają się m.in. organizacje pacjenckie.

Czytaj także na Prawo.pl:

Anna Kupiecka: Bez oceny pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej działamy po omacku

Organizacje pacjentów chcą debaty o Krajowej Sieci Onkologicznej

- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, raport końcowy opracowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Funduszu – odpowiada nam MZ.

Nie informuje jednak, kiedy nastąpi publikacja raportu.

Pilotaż, kilkakrotnie przedłużany, trwał do końca marca tego roku. Raport sporządza prezes NFZ we współpracy z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym i przekazuje go wraz ze sprawozdaniem końcowym ministrowi zdrowia, nie później niż 3 miesiące od dnia otrzymania sprawozdań z oddziałów wojewódzkich Funduszu.   

– W sierpniu, podczas posiedzenia Komisji Zdrowia prezes NFZ odpowiedział mi, że przedłużono termin do końca sierpnia. Na naszą prośbę otrzymaliśmy pismo z NFZ, na podstawie którego termin publikacji raportu końcowego rzeczywiście został przedłużony do końca sierpnia – mówi Dorota Korycińska, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.

– Owszem, otrzymaliśmy niedawno z ministerstwa wiele różnych dokumentów na temat KSO, ale wciąż nie jest to raport. Jestem przekonana, że go nie otrzymamy – dodaje.

Przedłużający się czas upublicznienia raportu niepokoi organizacje pacjentów, tym bardziej, że teoretycznie KSO już działa, nie wiadomo jednak, jakie wnioski płyną z raportu końcowego i czy zostały uwzględnione w budowaniu sieci.

– KSO działa teoretycznie, niektórzy nazywają ją bezobjawową siecią onkologiczną – mówi Dorota Korycińska.

 

Nowość

Na pytanie, jakie jeszcze obecnie są prowadzone działania w ramach KSO, MZ odpowiada nam, że utworzono Krajową Radę Onkologiczną (KRO), a minister zdrowia powołał członków KRO pierwszej kadencji. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 22 sierpnia.

Czytaj także na Prawo.pl:

 W kolejce po życie pacjent onkologiczny czeka coraz dłużej

Pacjenci zgłaszają Rzecznikowi Praw Pacjenta problemy z kartą DiLO

- W ramach KSO został także powołany Krajowy Ośrodek Monitorujący (KOM), którego funkcję pełni Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie – informuje nas biuro prasowe MZ.

Czytaj też w LEX: Finansowanie w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej >