W 2021 roku do Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) wpłynęło 112 zgłoszeń dotyczących problematyki dotyczącej karty DiLO (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego), w 2022 roku było ich 99.

- Problemy jakie zgłaszali pacjenci i ich bliscy w zakresie karty DILO to:

  • odsyłanie pacjentów do innych podmiotów celem wystawienia karty DILO,
  • problemy z otwarciem i zamykaniem karty, związane ze zmianą miejsca leczenia rozpoznanej choroby nowotworowej,
  • odmowa przez lekarza wystawienia karty DILO na prośbę pacjenta,
  • zastrzeżenia do terminów wykonywanych procedur medycznych w ramach DILO.

- wylicza Marzanna Bieńkowska, zastępca dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Czytaj też: Zasady pobierania opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej >>>

Czytaj też: Implikacje prawno-karne związane z nieprawidłowo prowadzoną dokumentacją medyczną >>>

Problem z terminowością realizacji wskazań z kart DiLO

Joanna Frątczak-Kazana z Alivii Onkofundacji podkreśla, że obecnie nie tak często słyszy od pacjentów o problemach formalnych z kartą DiLO, wcześniej faktycznie takie głosy zdarzały się dużo częściej. – Teraz największym problemem jest coraz gorsza terminowość diagnostyki z kartą DiLO i na to najczęściej skarżą się pacjenci – komentuje. – Ze statystyk wynika, że nawet w województwie dolnośląskim, gdzie był wdrażany pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) diagnostyka znacznie się pogorszyła - dodaje.

Czytaj także na Prawo.pl:
W kolejce po życie pacjent onkologiczny czeka coraz dłużej>>

2,5 mld zł z Funduszu Medycznego dla szpitali onkologicznych>>

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na niedawnym posiedzeniu Komisji Zdrowia w Sejmie podkreślił, że rekomendacja wynikająca z pilotażu KSO wskazuje na konieczność ujednolicenie kwalifikacji pacjentów do leczenia onkologicznego, raportowania o liczbie wznów nowotworów, a także raportowania o danych z kart DiLO i jej integracji z systemem informatycznym. Takie zmiany MZ planuje wprowadzić w KSO, która ma zacząć działać w tym roku.