Niniejszy komentarz poświęcony został omówieniu problematyki objęcia podatkiem od towarów i usług...
16.12.2011
Nocne dyżury aptek w małych miejscowościach powodują, że niekiedy farmaceuci muszą pracować non...
12.12.2011
Komentarz niniejszy dotyczy kwestii związanych z kontraktowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w...
12.12.2011
Notowana na rynku New Connect Voxel S.A. uruchomiła w piątek w Krakowie Centrum Produkcji...
09.12.2011
Podstawowymi zasadami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są: zasada uczciwej...
09.12.2011
Naczelna Rada Aptekarska zaapelowała do kierowników i właścicieli aptek o wstrzymanie się z...
07.12.2011
Pielęgniarki to grupa personelu medycznego posiadająca od lat własną pragmatykę zawodową ustawę o...
07.12.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski