"Górna granica wieku dla osób, które chcą brać udział w tych warsztatach, to 26 lat. Dolnej nie ma. Najmłodszy uczestnik w bieżącej edycji ma 16 lat. Warsztaty, o nazwie +Krytycy z pierwszego piętra+, odbywają się w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II przy ul. Foksal, w każdy czwartek. Jednym ze współorganizatorów jest Warszawska Fundacja Filmowa" - poinformował PAP pomysłodawca i koordynator projektu, dziennikarz filmowy Bartłomiej Pulcyn.

Cel przedsięwzięcia, realizowanego od 2012 r., to przekazywanie młodym ludziom, którzy pragną pracować w przyszłości jako filmowi krytycy, gruntownej, praktycznej wiedzy na temat krytyki filmowej oraz funkcjonowania filmowego rynku w Polsce i na świecie.

"Warsztaty są bezpłatne. Na program składają się m.in. filmowe projekcje oraz spotkania uczestników z doświadczonymi krytykami filmowymi i z artystami. Naszymi gośćmi byli na przykład krytycy Paweł Felis i Barbara Hollender, aktor Maciej Stuhr" - opowiadał koordynator projektu.

"Uczestnicy oglądają filmy, a następnie piszą prace domowe, które są oceniane. Tworzą krótkie lub bardziej rozbudowane recenzje, w zależności od wyznaczonego im zadania. Przeprowadzają wywiady, uczą się, jak pisać synopsis, czyli streszczenie fabuły filmu. Styl, w jakim utrzymana jest tekst, uzależniony jest oczywiście od rodzaju pisma, do którego ma on trafić. Inaczej pisze się recenzję do tabloidu, inaczej do filmowego miesięcznika" - tłumaczył Pulcyn. "W ramach spotkań odbyły się zajęcia z montażu dźwięku do radia. Nagrywamy także odcinki programu o kinie dla telewizji internetowej" - mówił.

Uczestnicy warsztatów zamieszczają filmowe recenzje swojego autorstwa na blogu "Krytycyz1piętra" (krytycyz1pietra.blogspot.com), a w czasie, gdy w stolicy trwa Warszawski Festiwal Filmowy, organizowany przez Warszawską Fundację Filmową, piszą teksty na stronę internetową festiwalu.

Aby wziąć udział w warsztatach, trzeba najpierw przejść przez selekcję - zaznaczył koordynator. "Należy wysłać do nas trzy pisemne prace, które ja ocenię. Ważnym kryterium oceny jest sposób posługiwania się językiem, to, jak teksty są napisane" - opowiadał. W jednej edycji warsztatów może wziąć udział maksymalnie 30 osób. "W edycji pierwszej mieliśmy dziewięciu kandydatów na jedno miejsce, w drugiej - nieco mniej" - powiedział.

Pulcyn przekonuje, że o przyjęcie starać się warto m.in. dlatego, że udział w warsztatach ułatwia zdobycie pracy w mediach. "Kilka osób z pierwszej edycji już pracuje w mediach, piszą między innymi dla filmowych portali, na przykład dla Stopklatki" - wyjawił.

Partnerami warsztatów są: Zespół Animacji Kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i portal Filmweb.pl. Jak poinformował Pulcyn, planowana jest kolejna edycja spotkań "Krytyków z pierwszego piętra".