Na uruchomienie tej specjalności uczelnia pozyskała część środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Będą to studia I stopnia.

Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ przypomniał w rozmowie z PAP, że uczelnia od lat prowadzi badania nad rozwojem rynku lotniczego w Polsce i na świecie, w szczególności rynku pracy w tej branży.

"W tym zakresie uczelnia jest liderem na rynku polskim. Odpowiadamy na sygnały z rynku, rozmawiamy z naszymi partnerami biznesowymi, pracownikami branży lotniczej, a także z naszymi absolwentami Aviation Management (Zarządzanie lotnictwem), którzy już pracują w różnych liniach i portach lotniczych oraz firmach z branży lotniczej. Dlatego zdecydowaliśmy się na opracowanie kolejnych branżowych studiów o specjalności General Aviation (Lotnictwo ogólne)" – podkreślił Łazarz.

Będą to studia elitarne. Na pierwszy rok zostanie przyjętych tylko 30 osób, w tym połowa Polaków, a pozostali to obcokrajowcy.

Studia potrwają sześć semestrów (trzy lata). Studenci będą zdobywać wiedzę teoretyczną, ale szczególny nacisk będzie położony na zdobywanie praktycznych umiejętności. Łazarz poinformował, że zajęcia praktyczne będą prowadzone m.in. dzięki liniom lotniczym, które współpracują z uczelnią.

W ramach studiów można będzie uzyskać prestiżowy certyfikat wydawany przez firmę Aviation Research Corporation z Vancouver w Kanadzie. Jego zdobycie potwierdza kompetencje w średnim stopniu w zakresie korzystania z programu ARCPort, który jest symulatorem pracy portu lotniczego.

"Certyfikat ten daje możliwość pracy w jednym z ponad 80 międzynarodowych lotnisk, które na co dzień korzystają z tego oprogramowania" – podkreślił Łazarz.

Dodał, że komercyjny koszt takiego certyfikatu to około 4 tys. dolarów.

Zdaniem Serhiy’a Hontaruka, praktyka z międzynarodowym doświadczeniem w branży lotniczej, posiadającego certyfikaty organizacji lotniczej IATA, studia General Aviation są doskonałym wyborem dla pasjonatów lotnictwa.

"Zarobki na polskim rynku to obecnie kwota rzędu 3–3,5 tys. zł, choć rynek jest jeszcze raczkujący. Jeżeli brać pod uwagę Zachód i specjalistów, to zarobki mogą wahać się od 4 tys. dolarów dla osób wchodzących na rynek do nawet 7 tys. dolarów dla specjalistów z doświadczeniem. Dodatkowe wykształcenie ekonomiczne poszerzy jeszcze zakres możliwych do zdobycia miejsc pracy o firmy zajmujące się audytami, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz analizami ekonomicznymi i finansowymi" – ocenił Hontaruk.

Łazarz zauważył, że loty zakwalifikowane jako General Aviation stanowią większość ruchu lotniczego na świecie, a wykonywane są one przez ponad 360 tys. statków powietrznych. "Do tej kategorii lotów nie zalicza się lotów rejsowych ani czarterowych. W samym USA jest tylko 500 lotnisk, z których odbywa się ruch lotniczy według rozkładu lotów, natomiast ponad 5 tys. lotnisk obsługuje loty General Aviation" – wyliczał Łazarz.

Na uruchomienie nowych studiów uczelnia złożyła wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Łącznie wpłynęło 177 uczelnianych wniosków z całej Polski, z czego dofinansowanie otrzymały 62.

Projekt rzeszowskiej uczelni zatytułowany "Start do kariery. Międzynarodowe studia General Aviation" został sklasyfikowany na 6. miejscu. Był to jedyny wniosek uczelni z Podkarpacia, który otrzymał dofinansowanie.

Zdaniem Łazarza uruchomienie General Aviation przyczyni się do rozwoju Podkarpacia i całego kraju, bowiem międzynarodowy charakter studiów będzie przyciągać młodzież z całego kraju i z zagranicy.

Z kolei Hontaruk zauważył, że doświadczenie uczelni w prowadzeniu programu nauczania z obszaru lotnictwa w języku angielskim jest ogromnym atutem studiów General Aviation.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od roku akademickiego 2010/2011 działa już bowiem inna anglojęzyczna specjalność z obszaru lotnictwa - Aviation Management. Jest to jedyna w Polsce i jedna z kilku w Europie taka specjalność. Została uruchomiona z funduszy unijnych w ramach projektu "Do kariery na skrzydłach – studiuj Aviation Management".

Istotnym elementem tych studiów są zajęcia praktyczne prowadzone przez międzynarodowych ekspertów z branży lotniczej, a także praktyki w liniach lotniczych. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez międzynarodowych ekspertów z dziedziny zarządzania lotnictwem m.in. z Niemiec, Kanady i Wielkiej Brytanii. Studia trwają sześć semestrów, w czasie których szczególny nacisk położony jest na praktyczność realizowanych zajęć. Partnerem kierunku jest Lufthansa.

Absolwenci tej specjalności mają szansę na zatrudnienie w branży lotniczej niemal na całym świecie, np. na lotniskach w różnych działach, a także w firmach, które czarterują samoloty lub zajmują się przewozem lotniczym towarów.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstała w 1996 r. Na 21 kierunkach studiów (ponad 70 specjalności), w tym siedmiu anglojęzycznych, kształci się ok. sześciu tys. studentów, w tym prawie 1,7 tys. z zagranicy. Do ich dyspozycji jest łącznie ponad 70 nowoczesnych laboratoriów. (PAP)