"Solidarność" apeluje do rektora o rezygnację z wprowadzenia tego kierunku studiów. Motywuje m.in., że kierunek wprowadzono bez szerokich konsultacji ze środowiskiem uniwersyteckim, a krótka charakterystyka nowych studiów zamieszczona na stronie internetowej wskazuje na kontekst czysto propagandowy.

Z informacji „Naszego Dziennika” wynika, że we wrześniu na pierwszy rok tych studiów zgłosiło się pięcioro chętnych. (PAP)

Polecamy:  II Konferencja Nauki i Szkolnictwa Wyższego (22.10.2015) >>>