Współorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II konferencja to jedna z cyklu debat poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, który odbędzie się we wrześniu w Krakowie. 

Bochenek przypomniał na poniedziałkowej konferencji prasowej, że Kongres ma m.in. związek z pracami, które toczą się w rządzie nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. "Ta ustawa jest przygotowywana i jesienią tego roku na wielkim Kongresie Nauki w Krakowie zostanie przedstawiona" - poinformował rzecznik rządu. 

Narodowy Kongres Nauki odbędzie się w Krakowie 19-20 września. Kongres - jak można przeczytać na jego stronie internetowej - poprzedza cykl comiesięcznych konferencji programowych w różnych ośrodkach akademickich kraju. Podczas konferencji dyskutowane są najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0. 

W 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zdecydowało, że potrzebna jest zupełnie nowa ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym - regulująca funkcjonowanie polskich uczelni, zwana Ustawą 2.0. Pod koniec maja 2016 r. resort nauki w ramach konkursu wyłonił trzy niezależne zespoły badawcze, które otrzymały granty na opracowanie i skonsultowanie założeń do nowej ustawy. Pod koniec stycznia przesłały one swoje projekty resortowi nauki. 

1 marca na Politechnice Warszawskiej szefowie trzech zespołów eksperckich zaprezentowali efekty swojej pracy. Projekty przedstawili: prof. Hubert Izdebski z Uniwersytetu SWPS, prof. Marek Kwiek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr hab. Arkadiusz Radwan - prezes Instytutu Allerhanda.(PAP)