Budowa Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych kosztowała ponad 64 mln zł, dofinansowanie Unii Europejskiej wyniosło prawie 55 mln zł. Realizowane tam kierunki studiów to fizyka medyczna, biofizyka, inżynieria materiałowa i inżynieria biomedyczna. Interdyscyplinarne kształcenie na tych kierunkach zapewni kadra Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Onkologii w Gliwicach. W gmachu będzie działać 77 pracowni i laboratoriów.
 
Uniwersytet Śląski kształci prawie 40 tys. studentów na 53 kierunkach w prawie 160 specjalnościach. Naukę na pierwszym roku rozpoczyna właśnie ponad 9 tys. studentów.
 
Prof. Banyś zaprzeczył pojawiającej się w mediach opinii, że uczelnie to „fabryki bezrobotnych”. „Według danych GUS i Eurostat w Polsce prawie 82 proc. absolwentów szkół wyższych znajduje pracę w perspektywie życia zawodowego, czyli w wieku od 24 do 65 lat. (...) Zadaniem uniwersytetu jest też rozwijanie kompetencji społecznych, ogólnych, bo pracodawcy skarżą się czasem, że ludzie, którzy do nich trafiają, nie potrafią rozwiązywać problemów, pracować w grupie, analizować czy syntetyzować. Cały proces kształcenia wymaga naprawy” – ocenił.
 
Podczas uroczystości tytułami profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego wyróżniono dwoje naukowców ze Słowacji, współpracujących od 1995 r. z katowicką uczelnią. Profesor etyki Daniela Vobelowa i profesor filozofii Pavel Vobel z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy wraz z pracownikami Wydziału Nauk Społecznych w Katowicach organizowali międzynarodowe konferencje, publikowali i recenzowali prace, prowadzili wykłady dla studentów.
 
 
PAP - Nauka w Polsce