Jak zaznaczono, skarga RPO dotyczy "fundamentalnych zagadnień" w tym "funkcjonowania odrębnej - niezależnej od władzy wykonawczej - władzy sądowniczej". "Sprawa ta dotyczy również konstytucyjnych gwarancji dostępu na jednakowych zasadach obywateli polskich do służby publicznej, w tym przypadku do stanowisk sędziowskich" - podkreślono w komunikacie zamieszczonym na stronie RPO.

W czerwcu 2016 r. Krajowa Rada Sądownictwa otrzymała postanowienie prezydenta o odmowie powołania 10 kandydatów wskazanych przez Radę do pełnienia urzędu sędziego. Postanowienie prezydenta nie zawierało uzasadnienia.
 
W końcu zeszłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że kompetencja prezydenta w zakresie odmowy powołania sędziego jest jego specjalną prerogatywą jako głowy państwa i nie podlega kontroli sądu administracyjnego. W związku z tym WSA odrzucił dwie skargi w tego typu sprawach złożone przez osoby, którym prezydent odmówił powołania. Więcej>>