Prof. Leszek Sirko urodził się w 1956 roku we Włodawie. W 1980 roku ukończył studia z fizyki doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1986 obronił doktorat z fizyki w Instytucie Fizyki PAN. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1995 roku. Tytuł profesora tytularnego otrzymał w 2003.

W latach 2004–2011 był zastępcą dyrektora ds. naukowych Instytutu Fizyki PAN w Warszawie. Od 2011 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Fizyki PAN. Od 2014 jest członkiem Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Jest też członkiem Rad Naukowych: Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Instytutu Fizyki Molekularnej PAN oraz Instytutu Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Jak poinformował resort nauki, prof. Sirko był kierownikiem wielu projektów badawczych realizowanych m.in. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jest laureatem nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz nagrody Wydziału III PAN. W 2013 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był uczestnikiem licznych staży zagranicznych.

Prof. Sirko jest czwartym wiceministrem powołanym przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Wcześniej sekretarzem stanu został senator PiS i rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Aleksandra Bobko, a podsekretarzami stanu: dr Piotr Dardziński z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. Teresa Czerwińska z Uniwersytetu Warszawskiego. (PAP)