"Potwierdzam inf. @300polityka, że sekr. stanu będzie w MNiSW A. Bobko. Z Olkiem poznaliśmy się ponad 30 lat temu na seminarium ks. Tischnera" - napisał minister Gowin.

W kolejnych tweetach przypomniał, że rok temu odmówiono grantu na badanie spuścizny ks. Józefa Tischnera, grant "przyznano natomiast na antologię literatury gejowskiej". "Dziś dwu uczniów Księdza Profesora kierować będzie polską nauką. Chyba dobra zmiana, nie sądzicie?" - napisał minister nauki.

Aleksander Bobko jest profesorem nauk humanistycznych, specjalizuje się w etyce, filozofii niemieckiej i filozofii politycznej.

Urodził się w 1960 roku w Przemyślu. Ukończył informatykę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

"Swoją aktywność naukową poświęciłem filozofii, kolejne stopnie naukowe (mgr, dr, dr hab.) w latach 1985-1996 miałem szczęście zdobywać współpracując z Księdzem Profesorem Józefem Tischnerem. Tytuł profesora uzyskałem w roku 2009" - napisał prof. Bobko w swojej notce biograficznej, opublikowanej przez Uniwersytet Rzeszowski.

Był radnym i członkiem Zarządu Miasta Rzeszowa. Pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2008 był prorektorem ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą UR. Od 2012 jest rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach Instytutu Myśli Józefa Tischnera zajmował się m.in. dokumentowaniem i promowaniem myśli Józefa Tischnera. Był współredaktorem jego Dzieł Zebranych.

W 2015 roku startował w wyborach parlamentarnych z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, uzyskując mandat senatora IX kadencji.

Prof. Bobko będzie drugim wiceministrem powołanym przez ministra Jarosława Gowina. W ubiegłym tygodniu stanowisko podsekretarza stanu objął dr Piotr Dardziński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w resorcie nauki ma zajmować się innowacjami oraz współpracą nauki z biznesem. (PAP)