Stypendia przyznane przez zarząd woj. opolskiego w ramach projektu pn. „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego” wyniosą 3 tys. zł miesięcznie. Przyznane zostały na 12 miesięcy, czyli od października tego roku do września roku 2013 – poinformowała Violetta Ruszczewska z biura prasowego opolskiego urzędu marszałkowskiego.
 
Wśród stypendystów, których listę zatwierdził zarząd, znaleźli się doktoranci kierunków matematyczno-przyrodniczych i technologicznych: chemii, biologii czy fizyki na Uniwersytecie Opolskim oraz mechaniki, elektrotechniki, budowy i eksploatacji maszyn, automatyki i robotyki oraz inżynierii środowiska Politechniki Opolskiej.
 
Stypendia przyznano 76 najwyżej ocenionym w rankingu osobom na 87 złożonych w sumie wniosków. Według deklaracji władz samorządowych województwa w przyszłym roku akademickim stypendia otrzymać ma taka sama liczba osób.
 
"Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego" to projekt realizowany przez samorząd województwa opolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim oraz Politechniką Opolską. Jego celem jest poprawienie innowacyjności opolskiej gospodarki i wzmocnienie powiązań uczelni z biznesem poprzez właśnie wsparcie stypendiami doktorantów opolskich uczelni współpracujących z opolskimi przedsiębiorstwami.
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Potrwa do 30 września 2014 r. (PAP)