Na projekty mające wspierać kompetencje zawodowe, interpersonalne, analityczne oraz w zakresie przedsiębiorczości studentów, NCBR planuje przeznaczyć 250 mln zł. Na konkurs "Program Rozwoju Kompetencji” uczelnie w ścisłej współpracy z pracodawcami opracowują projekty podnoszenia umiejętności potrzebnych studentom na rynku pracy czy w gospodarce.
"Podstawowym celem programu jest danie szansy studentom spotkania praktyków i podglądania ich w działaniu. Słowa uczą, przykłady pociągają" - mówi Dardziński. Jak wyjaśnia, na uczelniach jesteśmy raczej skoncentrowani na przyswajaniu teorii, poznawaniu modeli, na czytaniu o tym, co, jak się robi. "W tym programie możemy nie tylko słuchać, ale możemy patrzeć i możemy sami robić" - zapewnia wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
Projekty mogą obejmować szkolenia i warsztaty, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, zadania praktyczne w formie projektowej, wizyty studyjne u pracodawców oraz staże. "Nie chodzi tylko i wyłącznie o przemysł, tutaj można także realizować projekty, które mają charakter społeczny, to mogą być projekty, które są związane ze współpracą między uczelnią a samorządem, między uczelnią a różnymi instytucjami społecznymi" - wymienia Dardziński.
Jego zdaniem program pomoże studentom rozwiązać bardzo poważny problem, znalezienia pracy po studiach. "I to nie chodzi już tylko o to, żeby znaleźć pracę w ogóle, ale żeby znaleźć pracę, która odpowiada na ich kompetencje, na ich wiedzę" - zaznacza.
W sumie programem ma zostać objętych 12 500 studentów, a maksymalna wartość wsparcia jednego uczestnika w projekcie to 20 tys. zł. Beneficjenci będą szkolić swoich podopiecznych w zależności o zapotrzebowania pracodawców w zakresie m.in.: przedsiębiorczości, umiejętności zawodowych, komunikacyjnych, interpersonalnych, językowych, informatycznych oraz analitycznych. Działania w ramach projektu powinny dotyczyć studentów maksymalnie czterech ostatnich semestrów na studiach I lub II stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.
O pieniądze mogą ubiegać się uczelnie wyższe kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Projekty powinny obejmować wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy i być przygotowane w oparciu o najnowsze badania rynku. Na dodatkowe punkty w ocenie wniosku mogą liczyć uczelnie stale współpracujące z pracodawcami oraz projekty prowadzone w całości w języku obcym. Nabór wniosków w nowej edycji „Programu Rozwoju Kompetencji” rozpocznie się 25 kwietnia i potrwa do 31 maja 2016 r.
To drugi konkurs w ramach „Programu Rozwoju Kompetencji” w Działaniu 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W niedawno rozstrzygniętej pierwszej edycji NCBR wyłoniło 61 projektów, które mają na celu poprawę jakości i skuteczności szkolnictwa wyższego. Pierwsze kursy i warsztaty w ramach tego dofinansowania ruszą w październiku tego roku. (PAP)

 

Dowiedz się więcej z książki
Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł