Centrum będzie korzystać z zaplecza laboratoryjnego uczelni, w tym bazy Laboratorium Kryminalistycznego. Laboratorium jest wyposażone w unikatową, nowoczesną aparaturę analityczną i urządzenia badawczo-pomiarowe, które umożliwiają wykonywanie badań kryminalistycznych na najwyższym poziomie – zapewniła rzeczniczka PRz Anna Worosz.
Są tam m.in. chromomatografy cieczowe i masowe do wykrywania obecności w organizmach ludzkich środków dopingujących, narkotyków, dopalaczy – poinformował kierownik Działu Informacji i Komunikacji PRz Artur Polakiewicz. Jest także sprzęt do badania i weryfikowania autentyczności dokumentów czy skanery 3D, wykorzystywane w badaniach miejsc zdarzeń, np. kryminalnych.
Jednym z głównych zadań CAK będzie prowadzenie badań antydopingowych. Polakiewicz dodał, że podpisana została już pierwsza umowa z kancelarią radcy prawnego z Wrocławia, specjalizującego się w prawie sportowym.

Centrum, współdziałając z organami ścigania, a także samorządami, organami administracji rządowej, placówkami naukowymi i naukowo-badawczymi, zajmie się też opracowywaniem opinii, m.in. dla sądów i prokuratur w sprawach karnych i cywilnych, czy ekspertyz pozaprocesowych. Będzie też, w razie potrzeby, uczestniczyć w kryminalistycznych oględzinach miejsc zdarzeń.

Do zadań CAK będzie też należeć współpraca z instytucjami, firmami oraz organizacjami naukowo-badawczymi w zakresie rozwiązywania złożonych problemów techniczno-kryminalistycznych oraz realizacja projektów badawczych i prowadzenie prac naukowo-badawczych z zakresu techniki kryminalistycznej, a także popularyzacja najnowszych osiągnięć kryminalistyki, rozwijanie zainteresowań tą dziedziną i propagowanie jej osiągnięć.
Będzie też organizować obozy naukowe, pokazy, konferencje naukowe i warsztaty, aby upowszechnić osiągnięcia kryminalistyki.
Centrum Analiz Kryminalistycznych mieści się na Wydziale Zarządzania PRz. (PAP)