Według prof. Tomasza Szmuca, prorektora ds. współpracy AGH, inicjatywa ta zająć się ma poszukiwaniem konkretnych, innowacyjnych rozwiązań w wielu dziedzinach, m.in. budownictwie energooszczędnym, gospodarce wodnej, medycynie, zdrowej żywności. Porozumienie podpisały: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Ekonomiczny.
 
W rozpoczętym w czwartek w Krakowie III Forum Nowej Gospodarki uczestniczą przedstawiciele samorządów, uczelni i biznesu z woj. małopolskiego i śląskiego. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania jest „W poszukiwaniu inteligentnych specjalizacji”.
 
„Trzecie z kolei forum poświęcone jest konkretom, zmierzamy w kierunku przygotowania propozycji rozwiązań dla regionów Małopolski i Śląska na najbliższe 10–20 lat” - powiedział Kopeć.
 
Zaproszeni goście i specjaliści będą dyskutować w Akademii Górniczo-Hutniczej m.in. na temat inteligentnej gospodarki wodnej, ekosystemu energetycznego, innowacyjnej medycyny czy nowych technologii stosowanych w tzw. „starym” przemyśle.
 
Marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa zaznaczył, że Forum Nowej Gospodarki, odbywające się na przemian w Małopolsce i woj. śląskim, jest ogromnym wsparciem dla samorządów regionalnych obu województw, które od kilku lat ściśle ze sobą współpracują.
 
Przejawem tej współpracy jest przyjęta w lecie tego roku wspólna strategia rozwoju obu regionów, która wymienia szereg przedsięwzięć do realizacji w najbliższych latach. Są wśród nich m.in.: tworzenie wspólnego obszaru metropolitalnego opartego na innowacyjności i rozwoju, rozbudowa sieci komunikacyjnej, w tym szybkiego połączenia kolejowego między stolicami regionów - Krakowem i Katowicami czy rozwój makroregionalnego rynku pracy i oferty edukacyjnej.
 
 
PAP - Nauka w Polsce