Tematem listu będzie odbiór polskich uczelni w środowisku naukowym, studenckim i dziennikarskim. Ma on przyczynić się do poprawy wizerunku polskich uniwersytetów.
 
"Uczelnie publiczne są często atakowane przez wiele środowisk. Ale chcemy wspólnie pracować nad poprawą wizerunku polskich uniwersytetów. List będzie jednym z działań w tym kierunku" - powiedział PAP rektor Uniwersytetu ZielonogÓrskiego (UZ) prof. Tadeusz Kuczyński.
 
Jak dodał, w najbliższym czasie jedną z najważniejszych kwestii dla uczelni będzie wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji. „Debatowaliśmy, jak zmiana modelu kształcenia opartego na standardach wpłynie na krajowe ramy kwalifikacji, na ocenę jakości kształcenia. To jest zupełnie inny model i będzie wymagał zmiany podejścia Polskiej Komisji Akredytacyjnej” – dodał rektor UZ.
 
Podsekretarz stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego Marek Ratajczak zaznaczył, że ministerstwo docenia, iż uczelnie w wielu sprawach przedstawiają wspólne stanowiska.
 
"W ministerstwie naciskamy na przyszłość kształcenia. Chcemy, by decyzje podejmowane przez ministerstwo były współbieżne z tymi, które postulują uczelnie" - podkreślił Ratajczak.
 
Potwierdził on również, że nakłady na szkolnictwo wyższe na rok 2013 są wyższe niż w roku ubiegłym. Zmiany mają polegać na tym, że uczelnie zyskają większą autonomiczność w dysponowaniu środkami ministerstwa.
 
 
PAP - Nauka w Polsce