Uchwały zjazdowe zobowiązały przyszłe władze m.in. do unowocześnienia szkoleń zawodowych i aplikacyjnych. Ma się pojawić w nich np. szkolenie przez internet. Zalecono też prace nad zmianami w przepisach o wykonywaniu zawodu, m.in. przez szersze stosowanie premii od sukcesu w rozliczeniach z klientami czy też rozszerzenie możliwości pełnienia funkcji członka zarządu oraz prokurenta w spółkach prawa handlowego.
Zmiany mają zapewnić napływ młodych kadr - wśród członków aż 51 proc. adwokatów ma 40 lat i mniej, co nie znajduje odzwierciedlenia w składzie władz samorządu, jdynie pięcioro z 25 wybranych na zjeździe członków NRA zdobyło szlify adwokackie w XXI wieku.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Student
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów