Jak poinformował marszałek Małopolski Jacek Krupa, "budżet Małopolski za 2015 rok wykonany został z nadwyżką wobec planów".

"Dochody województwa wyniosły 1 137 039 133 zł, co stanowiło 101,9 proc. wykonania. Z kolei przychody wyniosły 104 956 240 zł, czyli 119 proc. wykonania względem planów na koniec ubiegłego roku. Znaczną część, blisko 30 proc., stanowiły środki unijne – to niezwykle istotny element naszego budżetu" – podsumował marszałek.

Poza środkami unijnymi (29,1 proc.) dochody województwa stanowiły m.in.: dochody z podatku CIT – 27 proc., dotacje – 15,2 proc. oraz dochody z PIT – 8,8 proc.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 419 mln zł, czyli blisko 38 proc. wszystkich wydanych środków. Ponad 256 mln złotych z tej puli zostało przeznaczone na inwestycje w transport i łączność, prawie 69 mln zł na inwestycje w rolnictwo i łowiectwo, a niemal 16 mln na informatyzację.

"Wykonanie budżetu województwa za ubiegły rok było bardzo dobre, mamy wręcz znakomitą sytuację budżetu i finansów w 2016 r., Małopolska zachowuje płynność finansową i właściwie realizuje swoje zadania" – podsumował marszałek Krupa.

Radni przyjęli sprawozdanie finansowe Województwa Małopolskiego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za poprzedni rok.

W trakcie debaty nad absolutorium za poprzedni rok pozytywną ocenę realizacji budżetu w 2015 roku przedstawił przewodniczący komisji rewizyjnej Adam Kwaśniak. Także Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała dokument. (PAP)