W przesłanym pod koniec kwietnia do Komisji Europejskiej programie konwergencji Polska zadeklarowała, że ograniczy deficyt sektora finansów publicznych do 2,9 proc. w 2012 r. Aby to osiągnąć, resort finansów wstępnie proponował m.in., aby  samorządy ograniczyły swój deficyt do poziomu 4 proc. w 2012 r. Następnie na przestrzeni 4 lat zakładano stopniowe zejście z deficytem do poziomu 1 proc.

 

Zdaniem władz miasta wejście przepisu w życie mogłoby zagrozić wielu realizowanym przez miasto inwestycjom, m.in. budowie obwodnicy, przebudowie ulicy Struga, budowie filharmonii czy hali widowiskowo-sportowej. Dlatego zdecydowano się uchwalić budżet miasta już w połowie roku.

 

„Projekt budżetu miasta tworzono w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie budżetu państwa, który rząd planował uchwalić przed wakacjami” - powiedziała PAP Klaudia Kacprzyk ze szczecińskiego magistratu.

 

W 2012 r. deficyt Szczecina wyniesie 13 proc., od 2013 r. przewiduje się już nadwyżkę budżetową (w 2013 r. - 2,9 proc., 2014 r. - 4,8 proc., 2015 r. – 5,2 proc.).

 

Szczecin planuje na 2012 r. zadłużenie w wysokości 915 mln zł. Zgodnie z propozycją resortu finansów zadłużenie mogłoby wynieść tylko 440 mln zł.

 

W 2012 r. dochody miasta wyniosą 1,65 mld zł, czyli będą o 155 mln zł wyższe od tegorocznych. Wydatki, które obecnie wynoszą 1,9 mld zł, w 2012 r. spadną o 34 mln zł.

 

W 2012 r. wzrośnie wskaźnik nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące – wydatki bieżące bez obsługi długu) do 13,6 proc.

 

”Ma to niebagatelny wpływ na oceny ratingowe i wysoką zdolność kredytową. Pozwoli także kontynuować proces inwestycyjny” – powiedziała Kacprzyk.

 

Za przyjęciem budżetu głosowało 17 radnych, jedna osoba była przeciw, 9 radnych wstrzymało się od głosu.

 

Pod koniec maja rząd i samorządy porozumiały się w sprawie ograniczenia deficytu, co miałoby dać oszczędność rzędu 0,4 pkt proc. PKB. Zdaniem Ministerstwa Finansów ostatecznie projektowana reguła wydatkowa nie wpłynie negatywnie na inwestycje samorządów. Ograniczenie miałoby dotyczyć całego sektora, a nie poszczególnych jednostek.

 

Rząd czeka, aż samorządy przygotują ustaloną przez siebie wspólną propozycję, która zostanie przedstawiona podczas posiedzenia komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego. Jeżeli uzyska ona akceptację resortu finansów, zostanie uwzględniona w projekcie ustawy. (PAP)

 

szt/ mmu/ je/ jra/