Nowoczesna, mieszcząca się częściowo pod ziemią siedziba placówki, wybudowana na terenie dawnej kopalni Katowice, została otwarta w czerwcu ub. roku. W podobnym czasie Muzeum rozpoczęło adaptację na cele muzealne dwóch kolejnych pokopalnianych obiektów - dawnych stolarni oraz łaźni głównej. Oba zabytkowe budynki mają zyskać nowe przeznaczenie do jesieni tego roku.

Budżet związanego z tym projektu to 29,9 mln zł, z czego ponad 15 mln zł dofinansowania uzyskano w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 14,5 mln zł to wkład własny woj. śląskiego, do którego należy Muzeum. Na podstawie umowy województwa z władzami Katowic część tego wkładu – 7 mln zł - zapewnia budżet miasta

Dzięki zmierzającym już do końca pracom, w budynku dawnej stolarni prezentowana ma być wystawa ukazująca bogactwo kulturowe i przyrodnicze świata. Ma ona nawiązywać do podróży bohatera książek Alfreda Szklarskiego - związanego przez lata z Katowicami autora serii o przygodach Tomka Wilmowskiego.

Niezależnie przestrzeń dawnej stolarni ma umożliwiać organizację przedstawień teatralnych, zajęć plastycznych i pokazów filmowych, które będą uwzględniać potrzeby edukacyjne różnych grup odbiorców, również osób niepełnosprawnych. W budynku umieszczone zostaną też odrestaurowane zabytkowe maszyny stolarskie – dawniej na wyposażeniu tamtejszej kopalni.

Remont dawnej łaźni głównej kopalni umożliwi natomiast przeniesienie tam pracowni Działów Historii, Archeologii i Etnologii z dotychczasowej siedziby placówki przy Alei Korfantego. Główną część zajmie powierzchnia ekspozycyjna – jesienią ruszyć powinna tam wystawa „Zaczęło się od ziarna...” - o historii roślin uprawnych i badaniach pracowni archeobotanicznej Muzeum.

Na terenie przylegającym do rewitalizowanych teraz budynków powstaje parking z miejscami dla pojazdów osób niepełnosprawnych i autokarów. Projekt obejmuje też doposażenie nowoczesnej pracowni digitalizacji opracowującej cyfrowo najcenniejsze, unikatowe zbiory Muzeum.

Całe przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego – niezależną instytucją non profit zajmującą się konserwacją i zrównoważonym zarządzaniem dziedzictwem kulturowym.

Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego rozpoczęła się w lipcu 2011 r. Jej koszt wyniósł 274 mln zł, z czego 85 proc. pokryły środki unijne. Architekci ukryli główną część placówki pod ziemią, na powierzchni eksponując część efektownych pokopalnianych zabudowa, m.in. dawny magazyn odzieżowy, dawną maszynownię, gdzie mieści się restauracja czy wieżę wyciągową szybu Warszawa – obecnie punkt widokowy. Na powierzchni znajdują się też pokryte szkłem prostopadłościany, mieszczące pomieszczenia administracyjne lub doświetlające podziemia.

Remont i adaptacja dawnej stolarni oraz łaźni głównej to pierwszy etap rewitalizacji północnej części terenu dawnej kopalni Katowice – dotąd niezagospodarowanej. Dzisiaj stoi tam jeszcze kilka zdegradowanych pokopalnianych obiektów m.in. kompleks budynków szybu Bartosz (wpisanych do rejestru zabytków), wieża ciśnień, warsztat mechaniczny, kuźnia oraz łaźnia Gwarek.

Po renowacji przewidziano wykorzystanie ich na potrzeby muzealne (galerie, warsztaty pracy twórczej), ale również też jako ośrodki aktywizacji zawodowej i społecznej środowisk wykluczonych. Jedna z koncepcji zakłada podziemne połączenie budynku nadszybia szybu Bartosz, z holem centralnym nowej siedziby Muzeum. W ten sposób powstałoby podziemnie przejście między północną i południową częścią dawnej kopalni.

W zbiorach Muzeum Śląskiego znajduje się ponad 118 tys. eksponatów. (PAP)