Według wojewody opolskiego Adriana Czubaka, jednym z głównych zadań, realizowanych przez opolską administrację rządową w ciągu ostatnich dwóch lat, były działania na rzecz rodziny, zdrowia i bezpieczeństwa.

W ramach programu Rodzina 500+ w województwie opolskim wsparcie otrzymało 82 tysiące dzieci. Średnia kwota, jaką otrzymała opolska rodzina w ramach programu, to 12,9 tysiąca złotych. Z programu skorzystało co drugie dziecko w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Wojewoda podkreślał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zapomniał o osobach starszych i potrzebujących wsparcia. Z rządowego programu Senior 75+ skorzystało 64 tysiące osób, a na utrzymanie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej przekazano 1,7 mln złotych. Administracja rządowa uczestniczyła w uruchomieniu kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim, na którym od października studiuje 120 przyszłych lekarzy.

Z ważnych działań na rzecz rozwoju gospodarczego, wojewoda wymienił budowę obwodnicy Nysy, której 16,5 km kosztowało 307,5 mln złotych. W województwie powstało 16 inwestycji korzystających z różnych form wsparcia publicznego, które mogą utworzyć około 900 nowych miejsc pracy. Podpisano także umowy na dofinansowanie ze środków europejskich na łączną kwotę przekraczającą 5 mld złotych. Za sukces rządu uznano sytuację gospodarczą w regionie, dzięki której w ciągu ostatnich dwóch lat liczba bezrobotnych zmalała z 44,4 tysiąca do 24,9 tysiąca. (PAP)