W Domu Pomocy Społecznej Sióstr Służebniczek znajduje się 50 osób przewlekle chorych.

"Mam nadzieję, że przyjmą Państwo ten podarek, będący dowodem na to, że otaczamy Was dobrą myślą, zwłaszcza w tym świątecznym okresie. Te poduszki to oczywiście symboliczny gest, ale chcemy Wam je przekazać, abyście mieli dobre sny" – mówił wojewoda Piotr Ćwik do seniorów.

Wyraził nadzieję, "że akcja szycia poduszek przyniosła poczucie sensu – zarówno dla osadzonych w zakładzie karnym, jak i dla podopiecznych w placówce".

Akcja szycia 500 poszewek przez więźniarki, z materiałów dostarczonych przez Małopolski Urząd Wojewódzki, była kontynuacją poprzedniej akcji, tj. szycia flag, które urząd rozdawał podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Stanowiła zarazem przykład resocjalizacji osób przebywających w zakładach karnych.

Jak podaje urząd, pomysł szycia poszewek na poduszki dla seniorów wywodzi się z jednego z komentarzy do artykułu opisującego szycie flag.(PAP)