Obligacje zostaną wyemitowane w trzech transzach. Pozyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu oraz na inwestycje. Według wiceburmistrza Zdzisława Mielcarka emisja ma charakter proinwestycyjny i prorozwojowy.
Jak poinformował przewodniczący rady gminy i miasta Kazimierz Skipka, emisja daje możliwość zwiększenia wydatków majątkowych w poszczególnych latach, a w konsekwencji budowę sali gimnastycznej przy jednej ze szkół oraz budowę i modernizację dróg oraz ciągów dla pieszych.
Radni uchwalili, że wykup pierwszych serii obligacji rozpocznie się w 2015 r., a ostatnich - w 2021 r. „Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych gminy i miasta w latach 2012-2021” – poinformował Skipka.
Według wielu radnych z gmin południowej części regionu obligacje komunalne spełniają wprawdzie funkcję kredytu, ale dla gminy są bardziej korzystne niż tradycyjna pożyczka w banku, przede wszystkim z uwagi na możliwość określenia wygodnych terminów spłaty kapitału.
Pierwszym w Polsce samorządem, który zdecydował się na emisję papierów wartościowych był Ostrów Wielkopolski (1996 r.). Z takiej możliwości wzbogacania budżetu skorzystały później