Pieniądze dostaną samorządy prowadzące szkoły podstawowe w Białowieży, Srebrnej (gmina Szumowo), Płonce Kościelnej (gmina Łapy), Kupiskach (gmina Łomża), w Fastach (gmina Dobrzyniewo Duże), Kaletniku (gmina Szypliszki) oraz SP nr 3 w Zambrowie, nr 1 w Mońkach, nr 2 w Łapach, nr 6 w Suwałkach oraz nr 4, 20 i 31 w Białymstoku. Listę urząd wojewódzki zamieścił na swojej stronie internetowej.

Łącznie gminy otrzymają w ramach realizacji pilotażu programu ponad 1,3 mln zł dofinansowania. Jest ono zróżnicowane w zależności od wielkości szkoły. Różne szkoły wybrały też jeden z dwóch wariantów do realizacji.

O pieniądze rywalizowało 89 wniosków, które złożyły 43 podlaskie samorządy. Finałową 13 wylosowano spośród zakwalifikowanych projektów.

Najmniejszą sumę - 33,4 tys. zł otrzyma Białowieża, najwięcej 195,3 tys. zł samorząd Zambrowa. Zróżnicowany jest też wkład własny jaki poniosą samorządy. Szkoła w Białowieży ma dołożyć do programu 10,3 tys. zł placówka z Zambrowa natomiast 56,1 tys. zł.

"Cyfrowa szkoła" to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w sferze technologii informacyjnych. Pilotaż tego programu trwa od 4 kwietnia 2012 r. do końca sierpnia 2013 r.

Koszt programu w skali całego kraju to 61 mln zł. W 2012 r. na jego realizację przewidziano w budżecie państwa rezerwę celową w wysokości 50 mln zł (w tym 44 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych). Wkład własny organów prowadzących oszacowano na co najmniej 11 mln zł.(PAP)

kow/ ls/