Głównym celem spotkania jest odpowiedź na pytanie, jak zapewnić równoważony rozwój obszarów wiejskich w Europie w dobie bardzo szybkich zmian.

Jak powiedział podczas konferencji prasowej premier Dolnej Austrii Erwin Pröll, społeczeństwu trzeba uświadomić, że w odnowie wsi nie są najważniejsze pieniądze, ale ludzie. Dlatego tak ogromne znaczenie ma polityka obszarów wiejskich.

„Obecnie borykają się one z trzema podstawowymi problemami: migracją do miast, starzeniem się społeczeństwa oraz pojawieniem się nowych grup zawodowych” – wskazał.

Według niego nie bez znaczenia jest fakt, że żyjemy w dobie społeczeństwa materialistycznego, które przelicza wszystko na pieniądze. Tymczasem ten materializm jest zagrożeniem dla obszarów wiejskich.

„Pod tym względem wsie zawsze będą przegrywały z miastami. Naszym zadaniem jest przeciwdziałanie tym czynnikom. Dlatego w pierwszej kolejności chcemy skupić się na tym, aby dostrzec ludzi mieszkających na wsi. Drugim ważnym zadaniem będzie to, aby osoby dotknięte tymi zmianami aktywnie współkształtowały rzeczywistość, biorąc sprawy w swoje ręce. Po trzecie, warto podkreślić i promować zalety oraz walory obszarów wiejskich, w których są one lepsze niż w miastach. Tu widoczne są przede wszystkim trzy takie elementy: natura, krajobraz i bliskość społeczna” - tłumaczył.

Międzynarodowa konferencja „European Rural Visions 2020 - kryzysy, przemiany, szanse” ma stanowić głos w dyskusji o kierunkach i mechanizmach rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie unijnej 2014-2020. Spotkanie ma charakter forum wymiany poglądów ekspertów i praktyków na temat zmian klimatycznych i demograficznych, gospodarowania przestrzenią i gospodarką wiejską.

Konferencja odbywa się w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Konferencyjnym w Pawłowicach. W spotkaniu biorą udział specjaliści związani z obszarami wiejskimi z Polski, Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji.

Organizatorami konferencji są: Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Samorząd Województwa Opolskiego, wojewoda opolski i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Spotkanie potrwa do 7 marca 2014 r. (PAP)