"Ogółem kampania pokazała wierność procesom demokratycznym" – powiedziała na konferencji prasowe w Kijowie szefowa misji Tana de Zulueta.

OBWE ocenia, że wybory były uczciwe i dobrze zorganizowane, jednak Ukraina powinna dążyć do dalszej poprawy procesu wyborczego. De Zulueta mówiła w tym kontekście o skomplikowanej ordynacji wyborczej, dominacji silnych ugrupowań politycznych oraz płatnej reklamie.

W przeprowadzony w niedzielę wyborach Ukraińcy głosowali na merów miast, członków rad miejskich i wiejskich oraz rad rejonowych (powiatowych) i obwodowych. Centralna Komisja Wyborcza poinformowała, że frekwencja wyniosła 46,6 proc. Wstępnych wyników głosowania jeszcze nie podano. (PAP)