Wnioski do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego można składać do 25 września. Każdy z mieszkańców może zgłosić nieograniczoną liczbę propozycji.

Projekty podzielono na trzy kategorie: ogólnomiejskie, dzielnicowe duże i dzielnicowe małe. Na przedsięwzięcia ogólnomiejskie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, przeznaczono z całej puli budżetu 2,1 mln zł.

Na duże projekty dzielnicowe przeznaczono w każdej z czterech dzielnic 980 tys. zł - wartość jednego powinna mieścić się w przedziale od 122,5 tys. zł do 980 tys. zł. Z kolei małe projekty w każdej z czterech dzielnic dysponują kwotą 245 tys. zł. - maksymalna wartość jednego nie może w tym przypadku przekroczyć 245 tys. zł.

Miasto szacuje, że w 2017 zostaną zrealizowane: przynajmniej jeden projekt ogólnomiejski, cztery dzielnicowe duże i osiem dzielnicowych małych.

Zainteresowani zgłoszeniem swoich projektów powinni wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej miasta lub w biurach obsługi interesantów szczecińskiego magistratu, a także filii urzędu na prawobrzeżu. Wypełniony formularz można złożyć m.in. w wymienionych biurach obsługi i w formie elektronicznej.

W najbliższy czwartek w magistracie odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku. Jak powiedziała Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu, podobnych spotkań odbędzie się więcej, aby mieszkańcy miasta zainteresowani złożeniem wniosków nie mieli ewentualnych problemów z tym związanych.

Do końca października zostaną wybrane projekty, które trafią pod głosowanie, a odbędzie się ono prawdopodobnie w listopadzie - powiedziała Cyza-Słomska.

Poprzednie edycje Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego cieszyły się sporą popularnością wśród mieszkańców. Jak poinformowała Cyza-Słomska, w poniedziałek złożono już dwa pierwsze wnioski.

Tegoroczny budżet obywatelski jest czwartą odsłoną przedsięwzięcia w Szczecinie.

Trzecia edycja dysponowała pulą 6 mln zł, z których sfinansowano m.in. rozbudowę Szczecińskiego Roweru Miejskiego. W poprzedniej mieszkańcy najwięcej głosów oddali na rozbudowę i modernizację schroniska dla zwierząt, a także stworzenie 20 nowych ścieżek rowerowych. Pula budżetu wyniosła wtedy 5 mln zł. W 2013 r. w ramach budżetu obywatelskiego szczecinianie wybrali do realizacji Szcze­ciń­ski Rower Miej­ski oraz rewitalizację ­Stawu Brodowskie­go i jego oko­li­cy. (PAP)