„Decyzja sądu jest ostateczna. Sędzia oddalił skargę ze względu na błędy w wykazach podpisów. Dokumenty te nie spełniały przepisów prawa wyborczego. Brak rejestracji list kandydatów na radnych oznacza również wykluczenie z wyborów kandydata na burmistrza, gdyż komitet może wystawić swojego kandydata na to stanowisko jedynie, jeśli zarejestruje listy kandydatów na radnych co najmniej w połowie okręgów wyborczych” - powiedział PAP dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze Stanisław Blonkowski.

Zastrzeżenia co do zachowania procedur przy rejestracji list KW SLD mieli przedstawiciele Komitetu Wyborczego Forum Społeczne z Żagania. Członek tego Komitetu, a zarazem Miejskiej Komisji Wyborczej Mirosław Tomicz podważył poprawność wypełnienia dokumentów przedłożonych przez KW SLD podczas rejestracji i zgłosił to m.in. PKW.

Błąd polegał na nieodpowiednim przygotowaniu list poparcia kandydatów, które były niezgodne z obowiązującymi wzorami zawartymi w rozporządzeniu premiera. Były na nich skreślenia i nazwiska napisane na odwrocie kart.

Pełnomocnik KW SLD Jacek Karbownik powiedział PAP, że zmiany te zostały naniesione podczas rejestracji komitetu, w dobrej wierze, w obecności członków komisji w Żaganiu.

„Sojusz Lewicy Demokratycznej został odsunięty od możliwości udziału w demokratycznych wyborach. Sąd odrzucił naszą skargę i uznał, że Miejska Komisja Wyborcza w Żaganiu rejestrując nasz komitet działała wbrew przepisom. Sąd zaznaczył, że ważne jest zachowanie wzoru listy. Dokonałem na niektórych z nich zmian po sugestiach członków komisji podczas rejestracji naszego komitetu, w dobrej wierze. Niestety, te argumenty nie przekonały sądu” - powiedział Karbownik.

W kwietniu listy KW SLD zostały zarejestrowane po tajnym głosowaniu Miejskiej Komisji Wyborczej (MKW) w Żaganiu. Zastępca przewodniczącego tej Komisji Marek Ślusarski mówił PAP, że komisja postanowiła zarejestrować je, mimo że budziły duże wątpliwości. Dodał, że pierwsza z opinii PKW nie była jednoznaczna i pozostawiała Komisji taką możliwość.

Blonkowski poinformował PAP, że pierwsze postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze ws. uchylenia rejestracji list SLD wpłynęło do Miejskiej Komisji Wyborczej w Żaganiu 10 maja. Mimo to komisja ponownie zarejestrowała listy SLD.

„Uchwała PKW z 13 maja ws. wytycznych dla Komisarza i Miejskiej Komisji Wyborczej zobowiązała Komisarza do ponownego uchylenia protokołów rejestracji list kandydatów na radnych i kandydata na burmistrza. Wówczas Miejska Komisja Wyborcza podjęła uchwałę o odmowie rejestracji list” - wyjaśnił Blonkowski. Na tę uchwałę KW SLD złożył skargę do sądu.

Przedterminowe wybory, będące konsekwencją skutecznego referendum z lutego, odbędą się 19 maja. Tego samego dnia mieszkańcy Żagania wybiorą nową Radę Miasta, odwołaną także w drodze referendum.

Głosowanie odbędzie się w najbliższą niedzielę od godz. 8 do 22. Do udziału w wyborach uprawnionych jest ponad 21 tys. mieszkańców. Rada miejska w Żaganiu liczy 21 radnych.

 

W przypadku wyborów do Rady Miasta, które odbędą się w czterech okręgach, listy kandydatów ma zarejestrowane 12 komitetów wyborczych - łącznie jest na nich 367 kandydatów. Zarejestrowanych kandydatów na burmistrza jest dziewięciu.

Referendum ws. odwołania burmistrza Żagania Sławomira Kowala i rady miejskiej odbyło się 17 lutego. W przypadku obu organów okazało się skuteczne. Od końca lutego funkcję burmistrza i rady miejskiej w Żaganiu pełni Małgorzata Kuźniar.