Już wcześniej ta istniejąca od ponad dekady organizacja, którą zastąpi nowa metropolia, przygotowała krótki film pod tytułem „Mamy Metropolię. Co to oznacza dla Ciebie?". Teraz, w nowym folderze, Związek m.in. zamieścił podstawowe dane o nowej GZM, wymienił ustawowe zadania tej organizacji, a także wskazał płynące z niej korzyści. Wskazuje przy tym na postulaty, których dotąd w regionie nie udało się w pełni zrealizować.

Odnosząc się do ustawowych zadań związanych z publicznym transportem zbiorowym i zrównoważoną mobilnością wskazano, że „dobrze zorganizowany transport to nie tylko jeden bilet na pociąg, autobus i tramwaj, szybka i tania komunikacja, pozwalająca na sprawne dotarcie do pracy, szkoły, na zakupy, do kina". "To także rozwój infrastruktury rowerowej i nowoczesna kolej” - podkreślono.

Opisując zadania związane z polityką kształtowaniem ładu przestrzennego wyjaśniono, że chodzi o „planowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju metropolii, działania rewitalizacyjne, dbałość o estetykę przestrzeni publicznej, współpracę na rzecz rozwoju systemów komunikacji, w tym tras rowerowych”.

W zakresie promocji folder wymienia cele związane z „upowszechnianiem w kraju i za granicą wszelkich walorów metropolii – gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, przyrodniczych, przyciąganie turystów, inwestorów, studentów i potencjalnych mieszkańców”.

Hasło rozwoju społeczno-gospodarczego Górnośląski Związek Metropolitalny rozwija w „kompleksowe i wszechstronne działania na rzecz poprawy jakości życia w metropolii oraz inne zadania zlecane przez gminy uznane za ważne dla wspólnego dobra”.

Autorzy folderu przekonują, że „razem można lepiej i taniej, a duży może więcej”, że „związek metropolitalny to sposób, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę”, że „wspólne działanie gmin w strukturach metropolitalnych powinno przynosić wielostronne korzyści”, a także że realizację zadań zawsze będzie poprzedzać identyfikacja potrzeb.

„Mając mapę całości – zarówno zasobów, jak i deficytów, będzie można wspólnie decydować o rozmieszczeniu poszczególnych funkcji, o wdrożeniu konkretnych rozwiązań, o usytuowaniu inwestycji” - wskazano. Jak podkreślono „to poszczególne gminy będą decydować, które rozwiązania, proponowane przez związek, będą dla nich dogodne i w jakim zakresie, które z zadań zechcą przerzucić na poziom metropolitalny, a które zachować”.

Przed zaplanowaną na 29 sierpnia pierwszą sesją zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, swoich kandydatów do jej zarządu uzgodniły dwa z pięciu podregionów metropolii. Na 28 sierpnia planowane są kolejne konsultacje w tej sprawie. Jeżeli nie przyniosą skutku, do czasu wyboru zarządu jego kompetencje będzie miał nadal prezydent Katowic.

Górnośląski Związek Metropolitalny powstał w 2007 r. jako forma dobrowolnej współpracy miast na prawach powiatu tworzących konurbację katowicką (pod późniejszym wspólnym szyldem Metropolia Silesia). Powołanie GZM miało służyć przede wszystkim wspólnej realizacji projektów o zasięgu metropolitalnym, wobec braku ustawy aglomeracyjnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów ws. utworzenia w woj. śląskim związku metropolitalnego pod nazwą Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, powstał on 1 lipca 2017 r., a zacznie działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - zrzeszy 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, o łącznej powierzchni 2553 km kw., zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób.(PAP)