Budowany przez konsorcjum Asseco Poland i BRE Banku system Śląskiej Karty według pierwotnych planów powinien działać od maja tego roku.

Jak poinformowała PAP w środę rzeczniczka Asseco Katarzyna Drewnowska, zgodnie z obecnymi założeniami tzw. produkcyjne uruchomienie systemu powinno nastąpić do końca pierwszego kwartału 2014 r. Wykonawca ciągle prowadzi równoległe prace nad drugim i trzecim etapem z czterech etapów przedsięwzięcia.

Śląska Karta Usług Publiczny to projekt organizatora komunikacji miejskiej w aglomeracji katowickiej - Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP). Rzeczniczka Związku Anna Koteras przekazała PAP, że z obecnym terminem uruchomienia komunikacyjnej funkcji karty wiąże się planowana data wprowadzenia nowej taryfy KZK GOP.

„W nowej taryfie będzie musiał zostać uwzględniony bilet elektroniczny, który będzie kodowany na karcie. Trwają jeszcze prace nad taryfą, więc trudno podawać konkretne kwoty. Na pewno bilet elektroniczny będzie współistniał z tradycyjnym, papierowym. W stosunku do biletów papierowych dostępnych w nowej taryfie, ceny biletów na karcie będą preferencyjne” - zaznaczyła Koteras.

Wartą ok. 190 mln zł umowę na dostarczenie i wdrożenie Śląskiej Karty Usług Publicznych podpisano 9 stycznia 2012 r. Pierwsza część tego zamówienia, obejmująca m.in. wydanie 385 tys. pierwszych kart, miała zostać wykonana do 9 maja 2012 r., czyli w ciągu 4 miesięcy od zawarcia umowy; druga - w ciągu 8 miesięcy, trzecia - w ciągu 12 miesięcy, a ostatnia - w ciągu 16 miesięcy.

Termin wykonania drugiego etapu prac (obejmującego m.in. okablowanie pojazdów komunikacji miejskiej oraz montaż w nich kasowników i terminali) minął 9 września ub. roku. Choć KZK GOP już w marcu informował, że etap ten jest na ukończeniu, wykonawca dotąd formalnie go nie zgłosił. Niezgłoszony nadal jest też trzeci etap, choć termin minął 9 stycznia. Poszczególne etapy nie są ściśle powiązane ze sobą, a ich realizacja może być w pewnej mierze prowadzona niezależnie.

Wykonawca tłumaczył dotychczasowe opóźnienia przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi. Pojawiły się np. techniczne problemy w zabudowie jednej z serwerowni systemu we wskazanym przez KZK GOP obiekcie czy zwłoki w dostawach poszczególnych elementów. Związek deklaruje weryfikację wszystkich takich przypadków pod kątem ewentualnych kar umownych.

Kłopoty wynikają też ze skali i skomplikowania rozwiązania, np. w ok. 700 pojazdach jeżdżących na zlecenie KZK GOP trzeba było zabudować ponad 12,4 tys. różnych urządzeń. Chodzi o 6 rodzajów tramwajów i 17 modeli autobusów, dodatkowo dzielących się na podtypy. Nie wszystkie elementy systemu dało się zamontować bez przeróbek, np. w jednym typie autobusów montaż komputerów wymagał wymiany przednich szyb. W pojazdach na gwarancji zmiany trzeba było uzgadniać z producentami.

Śląska Karta Usług Publicznych to m.in. informatyczny system płatności za usługi instytucji publicznych. Prócz funkcji pieniądza elektronicznego, karta ma być identyfikatorem mieszkańca i nośnikiem certyfikatu podpisu elektronicznego. System ma umożliwiać korzystanie z różnych usług: komunikacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, bibliotecznych czy płatnego parkowania.

W ramach konsorcjum wykonawców karty BRE Bank odpowiada za produkcję i personalizację kart, przygotowanie systemu rozliczeniowego, dokonywanie rozliczeń oraz obsługę płatności dokonywanych w miejscach publicznych.

Asseco Poland ma wdrożyć system pobierania opłat w pojazdach KZK GOP, zainstalować 109 wielofunkcyjnych automatów biletowych i 232 automaty parkingowe oraz stworzyć sieć 1200 punktów akceptacji i doładowań kart.