Senat we wtorek późnym wieczorem podjął uchwałę w sprawie zmian. Za uchwałą opowiedziało się 83 senatorów, jeden był przeciwny, a trzech wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim określania wymiaru kar za nieprzestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. Zdaniem rządu, który przygotował projekt zmian, spowoduje, że ich dotkliwość będzie odzwierciedlać skalę naruszenia.

Ponadto nowe przepisy doprecyzowują zasady sprawowania nadzoru administracyjnego nad komisjami orzekającymi przez przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. Ustawa ustanawia nadzór ministra finansów nad Główną Komisją Orzekającą i Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych.

Przewidziano także utworzenie trzech międzyresortowych komisji orzekających w miejsce kilkunastu resortowych. Nowe komisje działałyby będą przy ministrach: finansów, spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości. Odrębnie określono odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za naruszenie dyscypliny związane z zaniedbaniem lub niewypełnieniem obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

Większość przepisów ma wejść w życie po trzech miesiącach od jej ogłoszenia.

Teraz ustawa trafi do prezydenta.