Ortyl zwrócił uwagę, że wydatki na inwestycje wyniosą 55 proc. planowanego budżetu. "Są niższe niż w roku ubiegłym, kiedy wynosiły one 60 proc. budżetu, ale wynika to z kończącej się perspektywy finansowej Unii Europejskie na lata 2007-13, a nie rozpoczętej jeszcze nowej na lata 2014-2020" – podkreślił.

Z planowanych wydatków inwestycyjnych najwięcej będzie kosztować budowa liczącej 2 tys. km sieci szerokopasmowego internetu; na ten cel przeznaczono prawie 310 mln zł. "Chcę powiedzieć, że jest to projekt szczególnie starannie przez nas pilnowany" – zaznaczył marszałek.

Do tej pory wbudowano już ok. 520 km światłowodu, a dokumentację techniczną projektu wykonano dla 1,5 tys. km. "Każdego tygodnia przybywa ponad 30 km sieci" – dodał Ortyl.

Na 12 inwestycji drogowych w budżecie na 2015 r. znajdzie się ponad 137 mln zł. Mają powstać m.in. obwodnice Brzozowa i Mielca oraz drogi z Komańczy do Zagórza i Komańczy do Radoszyc w Bieszczadach.

Na budowę regionalnego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego zaplanowano ponad 67 mln zł. Z kolei na powstawanie nowych tras rowerowych na Podkarpaciu przeznaczono 64 mln zł. Natomiast na 13 przedsięwzięć melioracyjnych i przeciwpowodziowych samorząd zamierza wydać 52 mln zł, na inwestycje w ochronie zdrowia 27 mln zł, a na zakup szynobusów 24 mln zł.

3,7 mln zł maja w przyszłym roku będą kosztować prace remontowo-konserwatorskie w zamku w Łańcucie. Zaś na budowę Muzeum Polaków ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej k. Łańcuta zaplanowano 1,8 mln zł.

Na najbliższy poniedziałek zaplanowano sesję sejmiku. Radni mają przyjmować budżet województwa na 2015 r.; ponad 1,1 mld zł dochodów oraz deficyt w wysokości ponad 133 mln zł - to jego najważniejsze założenia. (PAP)