„Zależy nam na poprawie estetyki, szczególnie na terenie zabytkowego Starego Miasta i śródmieścia. Chcemy by przedsiębiorcy mogli pokazywać swoją działalność gospodarczą, ale musimy to ubrać w ramy. Trzeba skończyć z obecnym chaosem i bałaganem, a uchwalona w ubiegłym roku ustawa krajobrazowa daje nam do tego narzędzia” – powiedział na konferencji prasowej we wtorek prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

„Sprawa nie jest prosta z powodu zawartych już umów. Mamy w śródmieściu bardzo dużo nośników reklamowych, które będą musiały być zdemontowane, bo nie będą zgodne z kodeksem reklamowym. Potrzebujemy czasu, by te kwestie wyprostować od strony formalno-prawnej i uzyskać akceptację społeczną, stąd długi okres konsultacji” – dodał Żuk.

Założenia miejskiego kodeksu reklamowego przewidują całkowite wyeliminowanie ze śródmieścia reklam i urządzeń reklamowych, zwłaszcza wielkoformatowych. Pozostać będą mogły jedynie ujednolicone kolorystyczne niewielkie szyldy, o długości nie większej niż 3,5 m i szerokości do 1 m. Każdy podmiot będzie mógł mieć tylko dwa szyldy, powierzchnia szyldów nie będzie mogła przekraczać 10 proc. powierzchni elewacji budynku.

Miejski konserwator zabytków Hubert Mącik podkreślił, że rozmiary reklam trzeba zmniejszyć, by dostosować je do skali miasta. „Lublin ma bardzo kameralną przestrzeń, to wiąże się ze skalą obiektów architektonicznych. Bywa tak, że systemowe identyfikacje wizualne, które próbują wprowadzać wielkie marki, nie są adekwatne do rozmiarów lubelskich budynków i ulic” – powiedział Mącik.

Dziś Lublin w wielu miejscach oszpecony jest dużą liczbą reklam zakrywających całe ściany budynków oraz rozmaitych banerów i ekranów emitujących reklamy, ustawionych przy jezdniach i wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Nowe przepisy będą pozwalały skuteczniej niż obecnie wyegzekwować od przedsiębiorców stosowanie się do zasad regulujących umieszczanie reklam w mieście. W przypadku niezastosowania się do przepisów opłaty karne będą mogły sięgać stu zł dziennie za każdy metr niedozwolonej reklamy.

Od 26 październiku rozpocznie się seria spotkań konsultacyjnych, dotyczących umieszczania reklam w poszczególnych częściach śródmieścia Lublina. Konsultacje potrwają do końca listopada, w tym czasie uwagi będzie można też zgłaszać do urzędu miasta drogą mailową.

Kodeks reklamowy ma być uchwalony przez radę miasta w lutym przyszłego roku. Przedsiębiorcy w śródmieściu będą mieli rok na przystosowanie się do nowych uregulowań. Zasady obowiązujące w innych dzielnicach będą mniej rygorystyczne, a na ich wdrożenie będzie trzyletni okres przejściowy. (PAP)